Aktuální číslo:

2020/11

Téma měsíce:

Skladování energie

Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

 |  9. 12. 2010
 |  Vesmír 89, 745, 2010/12

V poslední době narůstá výskyt tzv. civilizačních, multigenních chorob, mezi které patří různá chronická zánětlivá, autoimunitní a nádorová onemocnění. Jedním z nejdůležitějších systémů, které udržují homeostázu organismu vůči noxám zevního prostředí, je slizniční imunitní systém. Slizniční povrchy jsou každodenně vystaveny největší zátěži antigenních stimulů (mikroflóra, potraviny) a jsou místem vstupu většiny infekcí a alergenů. Mechanismy slizniční imunity mohou zabránit rozvoji patogenní infekce v samém počátku. Pokud se tak nestane, infekční agens se množí na sliznici a případně proniká hlouběji do organismu, kde může být zlikvidováno reakcemi systémové přirozené nebo specifické adaptivní imunity. K porušení homeostázy ve střevní sliznici dochází nejen při napadení střeva patogenními mikroorganismy nebo toxiny, ale také tehdy, nefungují- li adekvátně jednotlivé složky imunitního systému anebo, jsou-li porušeny mechanismy slizniční imunity. Patologicky zvýšená imunologická aktivita se může projevit zánětlivými změnami různého charakteru v závislosti na druhu zúčastněných buněk a jimi produkovaných mediátorů zánětu. Mnoho chronických chorob je tedy důsledkem narušení bariérové funkce sliznic nebo změny v regulačních mechanismech slizniční imunity, kdy látky vyskytující se přirozeně na sliznicích jako např. složky bakteriální mikroflóry nebo potravy pronikají ve větší míře do epitelové vrstvy i do cirkulace. Jedním z projektů řešených v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., je projekt „Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění“ v rámci Národního programu výzkumu II – Zdravý a kvalitní život. Cílem grantu je komplexní pohled na molekulární podstatu rozpoznávání infekčních složek a na úlohu mechanismů přirozené imunity v patogeneze závažných zánětlivých a nádorových chorob. To umožní kvalitnější screening, zpřesnění diagnózy, prognózy a monitoringu léčby střevních zánětů a nádorů pomocí neinvazivních přístupů. Projekt je řešen v těsné spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a firmou Apronex, s. r. o. Na projektu se dále podílí firma Dynex Laboratories, s. r. o., která do projektu vložila významné finanční prostředky a jako jedna z průkopnických firem v oblasti imunoenzymatiických metod přispěje ke komercionalizaci výsledků.

Projekt je založen na komplexním přístupu, který kombinuje základní výzkum s potenciálními aplikačními výstupy. Jednou z klíčových otázek je stanovení vlivu střevní mikroflóry na rozvoj a regulaci imunitní odpovědi. Nález nových cílových struktur umožňuje v dalších fázích vyvinout novou neinvazivní, sérologickou diagnostickou metodu na základě imunoenzymatického testu. V aplikační výstup by mělo vyústit také sledování hladin kalretikulinu a protilátek proti kalretikulinu. Kalretikulin je multifunkční, kalcium vázající protein, který se nalézá ve většině typů buněk. Nověji byla proteomickými technikami prokázána jeho zvýšená koncentrace v neoplastické tkáni močového měchýře, ale také v moči pacientů. Testování přítomnosti volného kalretikulinu v moči pacientů vykazovalo vysokou sensitivitu a specificitu. Cílem projektu je vyvinout diagnostickou soupravu pro stanovení volného kalretikulinu v moči jako diagnostického markeru nádorů močového měchýře a jejich progrese. Zmíněný diagnostický přístup bude jednoduchý, efektivní a přesný, vysoce reprodukovatelný a ve svém důsledku také laciný. Podstatnou výhodou bude také jeho neinvazivní charakter.

Pomocí imunohistologických technik s využitím specifických monoklonálních protilátek u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou byla v sérech pacientů s aktivní formou choroby pozorována zvýšená exprese lektinu, který se účastní rozpoznávání bakteriálních komponent buňkami přirozené imunity. Tento nález je možné využít v diagnostice aktivních forem idiopatických střevních zánětů a při sledování průběhu těchto chorob a efektu léčby.

Uvedené příklady představují jen zlomek výsledků s přínosem pro základní výzkum, ale i s evidentním aplikačním potenciálem.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorech

Martin Bilej

Helena Tlaskalová-Hogenová

Doporučujeme

Mládě z umělé dělohy

Mládě z umělé dělohy audio

Jaroslav Petr  |  16. 11. 2020
Průlomový počin v oboru tkáňového inženýrství se podařil týmu Anthonyho Ataly z amerického Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. V...
Lithium, dar Země modernímu člověku

Lithium, dar Země modernímu člověku

Jan Rohovec, Tomáš Navrátil  |  2. 11. 2020
Nepozorovaně jsme přijali za své lehké notebooky, tenké mobilní telefony, drobnou elektroniku. Přestala nás udivovat možnost opakovaně nabíjet a...
Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Handrij Härtel  |  2. 11. 2020
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné