Public Relation

Precizní zemědělství jako nástroj k efektivnímu využití dusíku zemědělskými plodinami

Precizní zemědělství jako nástroj k efektivnímu využití dusíku zemědělskými plodinami komerce

Úvod Precizní zemědělství využívá postupy nových technologií, které se přizpůsobují plošné variabilitě půdních podmínek a výnosového potenciálu...

Srážky se zvěří

Srážky se zvěří komerce

1. 9. 2017 | Vesmír 96, 518, 2017/9

Pachová zradidla s biodegradabilním nosičem vyvinutá v rámci řešení projektu TA ČR reg. č. TA04020853 Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v....

Evropský projekt zaměřený na minoritní obilniny

Evropský projekt zaměřený na minoritní obilniny komerce

13. 7. 2017 | Vesmír 96, 449, 2017/7

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., koordinuje od září 2013 mezinárodní projekt „Zdravé minoritní obilniny“., který je financovaný Evropskou...

Možné důsledky ukončení těžby uhlí na vodní režim v Ústeckém kraji

Možné důsledky ukončení těžby uhlí na vodní režim v Ústeckém kraji komerce

Jan Burda, Lukáš Žižka | 13. 7. 2017 | Vesmír 96, 409, 2017/7

Již od konce 17. století probíhala ve třetihorní mostecké pánvi těžba hnědého uhlí. V období intenzivní těžby ve 20. století pak vznikly desítky...

CzechGeo/EPOS

CzechGeo/EPOS komerce

4. 6. 2017 | Vesmír 96, 360, 2017/6

Pod velkou výzkumnou infrastrukturou si většinou představíme budovu plnou chemických a biologických laboratoří, velký laser nebo výkonný...

Současný stav důlních vod Severočeské hnědouhelné pánve

Současný stav důlních vod Severočeské hnědouhelné pánve komerce

4. 6. 2017 | Vesmír 96, 358, 2017/6

V 19. století začala prudce růst těžba hnědého uhlí v severních Čechách. Ruku v ruce s rozšiřující se povrchovou a hlubinnou těžbou uhlí se...

BIOCEV

BIOCEV komerce

Eva Bobůrková | 4. 5. 2017 | Vesmír 96, 286, 2017/5

Výzkum a vývoj realizovaný v BIOCEV je zaměřený na oblast biotechnologií a biomedicíny. Vědecká náplň BIOCEV je rozdělena do pěti výzkumných...

Českým motýlům se daří podél elektrického vedení

Českým motýlům se daří podél elektrického vedení komerce

6. 4. 2017 | Vesmír 96, 219, 2017/4

Společenstva bezobratlých živočichů, mezi něž se motýli řadí, jsou jedni z nejvhodnějších ukazatelů kvality území. V posledních padesáti letech...

Zvané přednášky na ÚOCHB AV ČR

Zvané přednášky na ÚOCHB AV ČR komerce

9. 3. 2017 | Vesmír 96, 143, 2017/3

Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pravidelně přednášejí špičkoví zahraniční vědci i hvězdy nastupující vědecké generace v cyklu...

Ph.D. studium na ÚOCHB AV ČR

Ph.D. studium na ÚOCHB AV ČR komerce

9. 3. 2017 | Vesmír 96, 159, 2017/3

Organická chemie Dr. habil. Ullrich Jahn – Antivirální makrocykly – Tandemové konjugované adice/cykloadice organokovových činidel v totální syntéze...