Public Relation

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. komerce

12. 7. 2007 | Vesmír 86, 419, 2007/7

ČINNOST VÝZKUMNÝCH ÚTVARŮ Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) – Útvar je zaměřen na dlouhodobý aplikovaný výzkum včetně navazující...

Problematika investiční výstavby liniových staveb

Svatopluk Vnouček | 12. 7. 2007 | Vesmír 86, 440, 2007/7

Přenosová soustava (PS) je součástí elektrizační soustavy a v naší republice je definována jako vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV,...

Role lesů v ochraně životního prostředí komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 370, 2007/6

S oblibou se dnes tvrdívá, že lesní hospodářství musí spočívat na třech rovnocenných pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním – a že žádný z...

INSPIRE komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 372, 2007/6

Směrnice 2007/2/ES Evropského parlamentu a Rady o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) přináší...

KV Venti, s. r. o., Jakost Ekologie Bezpečnost komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 290, 2007/5

Vážení přátelé větrné energie, navazuji na informace, které podal jednatel společnosti pan David Jozefy ve Vesmíru 84, 522, 2005/9. Od té doby se...

Informační podpora ÚHÚL pro vlastníky lesa komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 315, 2007/5

V rámci ekonomicko-právního poradenství vydal ÚHÚL dvě brožurky pro potřeby drobných vlastníků lesa do výměry 50 ha nebo těch vlastníků zemědělské...

Ročně krychlový metr dříví pro každého Evropana komerce

Jan Řezáč | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 238, 2007/4

Celkový roční přírůst dřevní hmoty je v českých lesích přibližně 18 milionů m3, přitom se ročně vytěží asi 14–15 milionů m3. Zásoby dřeva se...

Sanace a rekultivace odvalu V Němcích komerce

Vladimír Polívka | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 169, 2007/3

Na kladenském dole Schoeller byla těžba ukončena v polovině roku 2002. V kladenském revíru se uhlí dobývalo více než 200 let a toto byla poslední...

Těžba dřevní hmoty u Lesů České republiky, s. p. komerce

Ladislav Půlpán | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 106, 2007/2

Druhy těžeb a způsob jejich stanovení Objem těžeb se stanoví na základě výpočtu přírůstu dřevní hmoty. Platí přitom zásada, že se nesmí těžit více...