Vesmír: 2007/3

datum vydání: 15. 3. 2007

Úvodník

Řeč očí, tváří a těl

Mluví-li se o aktuální komunikaci mezi lidmi, nejspíše si představíme verbální interakci – rozhovor v přímé řeči. Tím však bychom odsouvali do...

Hlavní články

Rozpad komplexních společností

Roku 1988 vydal britský historik Joseph A. Tainter v nakladatelství Cambridžské univerzity knihu s názvem „Rozpad složitých společností“, která se...

Člověk a les v průběhu věků

Člověk ovlivňuje les svou činností a les svou přítomností působí na lidské počínání. Les vždy sloužil člověku jako zdroj potravy, materiálu na...

Galapágy houbové říše

Houby, které mohly vzniknout kdesi v hlubinách ordoviku, se podle současných odhadů rozrůznily asi do 1,5 milonu druhů, z nichž většina teprve čeká...

Za houbami v březnu

Jaro by mělo přicházet kolem 21. března, ovšem každý rok je tomu poněkud jinak. Vývoj počasí v tom kterém roce má přirozeně vliv i na růst hub, jež...

Promiskuitní DNA

Genetická informace je v eukaryotických buňkách uložena nejen v jádře. Svou vlastní DNA obsahují také malé buněčné organely – mitochondrie a...

List do památníku Karla Kousala,

Jako každé dítko školou povinné jsem měl řadu učitelů a učitelek, ale většina z nich zmizela v hlubinách mého stárnoucího mozku. Jen pár jich...

Klinické studie a klinická praxe

V posledních letech se staly klinické studie a jejich závěry nedílnou součástí klinické praxe, o kterou se lékař opírá při výběru vhodného léku či...

Glosy

Voskovky nejsou jen pastelky

Druhová diverzita madagaskarské fauny je nevídaná a projevuje se především obrovským množstvím hmyzích druhů. Běžný návštěvník ostrova však z této...

Kmenové buňky proti nádorům

Kmenové buňky mají schopnost obnovy a diferenciace do dalších buněčných typů, a proto jsou předmětem intenzivního výzkumu. Jejich uplatnění v...

Dobré matky mají špatné syny

Samice a samci se často liší svými schopnostmi, přednostmi a potřebami, z čehož plyne skutečnost, že to, co je dobré pro jedno pohlaví, nemusí být...

Léčí matčiny buňky cukrovku dětí?

Každý z nás je tak trošku svou vlastní matkou. A každá matka je tak trošku svým vlastním dítětem. Tak bychom mohli stručně představit fenomén...

Proč jsou ženské pohlavní orgány „nepřístupné“?

České vydání Evoluce lidské sexuality od Jareda Diamonda (viz Vesmír 82, 537, 2003/9) přiblížilo českému čtenáři diskusi o některých specifických...

Věda není garantem pravdy, ale racionality

Za tuto poctu samozřejmě děkuji a vážím si jí. Nejsem si ale jist, jestli jsem si ji zasloužil. Nezdá se mi totiž, že bych se někdy opravdu zabýval...

Choroš pojmenovaný po zoologovi Jiřím Baumovi

Jméno RNDr. Jiřího Bauma (Vesmír 86, 20, 2007/1) je známo také v mykologii. Na rozdíl od zoologie, kde je po něm pojmenováno více taxonů, v...

O nevědomosti v moři informací

V minulém čísle (Vesmír 86, 121, 2007/2) jsem upozornil na čin francouzských a amerických vědců, kteří neváhali medializovat výsledky vzniklé...

Co tu kdysi rostlo?

Záhad v geobotanice – nebo chcete-li vegetační ekologii – je skutečně velmi mnoho a čím více člověk hledá, tím zjevněji jejich počet narůstá. Snad...

Zemětřesení v Porýní

Předpovědět zemětřesení je jedním z nesnadných cílů věd o Zemi. Předpověď se může opírat o nejrůznější pozorování, ale nejobecnější postup by...

Emoce v medicíně

Jestliže s definicí medicíny a vymezením jejích kompetencí jsou určité problémy (viz Vesmír 86, 120, 2007/2), s emocemi to bude ještě složitější, a...

Odpověď na každou otázku

Zajímalo by mne, proč se zeměkoule otáčí.

Tento fakt souvisí se skutečností, že se otáčí celá sluneční soustava vůči svému hmotnému středu, jímž je v prvním přiblížení Slunce. Tento...

Nad knihou

Písmo svaté, madagaskarské

Je těžké psát o výjimečných věcech. Z pochvalných květnatých souvětí se stávají fráze, odstavec po odstavci je méně a méně zajímavý, až to nebaví...

Voda kolem nás

Řekové považovali vodu za jeden z živlů, z nichž je složen svět okolo nás. Agentura Koniklec si vytkla nelehký úkol: zpracovat starořecké živly...

Nejbližší pivovar stojí blíž, než si myslíte…

Pivovarnictví v Čechách je fenomén, o který jeví zájem značná část zdejších obyvatel. Lze tak usuzovat z tradičně rekordní spotřeby tohoto nápoje v...

Spasit svět? Jak jednoduché...

Názorům podobným těm našim rádi nasloucháme. Tím spíš, má-li je mluvčí podloženy relevantními argumenty, rozšiřujícími náš obzor. Z takového...

Eseje o jazyce

O dvou kulturách lidství a jazyka především

Oproti libanonským cedrům, které nepřežily starověký holocaust, ono středomořské pobřeží, zahrnující i Sýrii a Palestinu, dalo Evropě a světu něco,...

Architektura

Mediální fasáda

V tomto příspěvku o architektuře se nebudeme věnovat celému domu, ale jenom jeho fasádě. V posledních letech se stále agresivněji prosazuje zejména...

Dopisy čtenářů

Ad Pyramidy z genů

Autor zavádí nový termín „genové transformace“, čímž asi podle následujícího nemíní přeměnu genů (mutaci), ale přenos, transgenozi (jako by...

Ad Jaroslav Krejčí: Problémy evropské integrace

Při četbě článku nás zvláště zaujala věta „Laická demokracie budovaná na rovnosti lidských práv je radikály pokládána za uzurpaci práva Božího“....

Aktuality

Hrůzná čísla o sexuálním a reprodukčním zdraví

Celosvětově je situace katastrofální. Každoročně u 120 milionů partnerských párů dochází k pohlavnímu styku bez možnosti antikoncepce, 80 milionů...

Ovládnou bioplasty naše hypermarkety?

Strach před horami plastových obalů, které hrozí pohřbít povrch zeměkoule, a přísné předpisy v některých zemích podporují intenzivní výzkum...

Jak jednat s lidmi pod vlivem alkoholu?

Kolem osmé večer mě na ulici zastavil zavalitý muž: „Nemáš oheň?“ „Jsem nekuřák,“ odvětil jsem. „Kecáš, dám ti přes dršku,“ pravil zjevně pod...

Vítr roznáší larvy jako pyl

Roupec Mallophora ruficauda (dvoukřídlí) je v dospělosti velká chlupatá dravá moucha, která v Argentině v oblasti pamp vážně škodí včelařům,...

Čaj s mlékem

Blahodárné účinky čaje znali lidé v Číně již před třemi tisíci lety. V Evropě čaj zdomácněl až v 17. století, nejprve v Holandsku, pak ve Velké...

Inteligence, kojení a vegetariánství

Nedávno přinesl lékařský týdeník British Medical Journal zajímavé informace o vztahu inteligence a výživy. Článek s názvem „IQ v dětství a...

Je v pozadí „penis envy“?

Prosincové číslo časopisu Science (314, 1365, 2006) přináší zprávu o potížích, do nichž se dostal devětašedesátiletý psycholog Helmuth Nyborg,...

Žírné buňky také proti jedu?

Žírné buňky neboli mastocyty se významnou měrou podílejí na obraně tělních povrchů zejména proti bakteriálním infekcím a hlístům, regulují průběh...

Staré doly – zdroj nových léčiv

Opuštěné doly, skládky toxického odpadu a zamořená jezera nás děsí, protože představují nebezpečí pro životní prostředí. Na jejich likvidaci...

Jak předejít vývoji cukrovky?

Metaanalýza 17 studií prokázala, že jak úpravou způsobu života, tak podáváním léků lze vzniku cukrovky předejít, nebo jej aspoň oddálit, a to i u...

Poptávka po prokazování pravdy

Nejen u nás, ale i v USA se některé soudní procesy táhnou dlouho. Už čtyři roky se vleče spor pana Nathana Harveye, kterému vyhořel obchod...

Účinek léků ve studiích se zvířaty a s lidmi

Zkoušení léků na zvířatech považují někteří lidé za kontroverzní, ale většina veřejnosti se domnívá, že je nezbytné, samozřejmě za předpokladu, že...