Aktuální číslo:

2022/9

Téma měsíce:

Evropa

JARED DIAMOND: Proč máme rádi sex? Evoluce lidské sexuality

Academia, Praha 2003, edice Mistři vědy, 178 stran, náklad a cena neuvedeny, z angl. originálu Why sex is Fun? Evolution of Human Sexuality, Basic Books, New York 1997, přeložil Z. Urban
 |  8. 9. 2003
 |  Vesmír 82, 537, 2003/9

Dobře se prodává, dobře, potvrdila nám s úsměvem paní prodavačka v malém knihkupectví na malém městě ještě předtím, než najisto sáhla do regálu a vylovila žlutou knížečku s fotkou mladého mazlícího se páru na obalu. Autora, titul a edici ohlašuje velké písmo malým je skromně vytištěn podtitul, tedy to nejdůležitější: Evoluce lidské sexuality. Tento první dojem a též předchozí nepříliš nadšené reference některých přátel (většinou četli slovenský překlad, 1) který vyšel zhruba před čtyřmi lety) způsobily, že jsme k této publikaci přistupovali s nedůvěrou. Obávali jsme se, že půjde o pokračování populárních bestsellerů odpovídajících na otázku, proč muži neposlouchají a ženy zase neumějí číst v mapách, ve stylu: protože ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Nicméně naše nažhavenost na nesmířlivou kritiku postupně chladla, a nakonec jsem museli přiznat, že jde o velmi povedenou popularizující knihu.

Sexuální tematika na nás doléhá na každém kroku (viz též Vesmír 81, 646, 2002/11), zřejmě jde o nejuniverzálnější lidské téma vůbec. To se samozřejmě odráží i v denním tisku a kromě pravidelných sloupků typu náš přední sexuolog radí se v poslední době často můžeme dočíst, že podle nejnovějších výzkumů je to s tou sexualitou právě tak a tak. Popularizace vědy je bezpochyby potřebná, bohužel však v tisku bývají spekulativní hypotézy běžně předkládány jako fakta. Pokud jsou navíc zkratkovitá vysvětlení lidské sexuální přirozenosti vytržena z původního myšlenkového rámce (v tomto případě evolučně-biologického), mohou nezasvěcenému čtenáři připadat jako normy toho, co je přirozené (tj. jediné správné) chování.

Vzhledem k citlivosti tématu je tedy u kterékoliv publikace týkající se lidské sexuality vysoké riziko bulvarizace. Je třeba říct, že Diamond se všem těmto nástrahám úspěšně vyhnul a bez přílišných zkratek (přitom však stručně) podává evoluci lidské sexuality jako množství poznatků o sexualitě lidí i ostatních primátů, jejíž vznik je vysvětlován na základě často zcela protichůdných hypotéz. Autor se snaží nastínit způsob, jakým uvažuje evoluční biolog ptá se po důvodech vzniku určitých znaků a vysvětluje propojením poznatků. Teorie o vzniku našich sexuálních zvláštností navíc nepředkládá jako fakta, ale spíše jako nejpravděpodobnější scénáře, což je jev v lidské sociobiologii (v evoluční psychologii) nepříliš obvyklý.

V sedmi kapitolách autor z primátího pohledu seznamuje čtenáře s největšími zvláštnostmi lidské sexuality, jako jsou vysoké otcovské investice, menopauza apod. Jedním z diskutovaných fenoménů je, proč člověk nemá sexuální hrboly. Řadě druhů primátích samic zduří v období nejvyšší pravděpodobnosti ovulace sedací hrboly, zatímco u lidských samic se tento jev nevyskytuje. Proto považuje většina evolučních teoretiků včetně Diamonda ovulaci u člověka za skrytou. O vzniku skryté ovulace byla vyslovena řada hypotéz, např. zda nejde o podporu monogamie nebo o matení otcovství. S množstvím hypotéz však kontrastuje neúměrně nízký počet experimentálních studií testujících jejich předpoklad (tj. skrytost ovulace). Nicméně několik studií z posledních let ukazuje, že i plodné období ženy je provázeno řadou změn (např. zvýšením atraktivity tváře a tělesné vůně, změnou symetrie těla a poměru pasu k bokům, změnou v konzistenci vaginálního hlenu či změnou v chování a sexuálním naladění ženy), které jsou muži schopni vnímat. Skrytá ovulace u člověka je tedy značně zavádějící pojem, a přesto je základem řady teorií předkládaných v knize. Evoluční teorie postavené na neověřených předpokladech jsou však problémem daleko obecnějším.

Celkově lze říci, že Diamondovi popularizační žánr svědčí, ostatně je držitelem Pullitzerovy ceny. Problematika je shrnuta přehledně, stručně a srozumitelně. Postrádáme však odkazy na původní literaturu. Často není jasné, odkud autor teorii převzal, popř. zda je jejím tvůrcem on sám.

Poznámky

1) Pozn. aut.: Zatímco na Slovensku lze koupit mnohé knihy v češtině, obráceně to neplatí. Když vyšel v košickém nakladatelství Archa slovenský překlad Diamondovy knihy, na českém knižním trhu se téměř neobjevil a museli jsme čekat čtyři roky, než tutéž edici (Mistři vědy) začalo vydávat nakladatelství Academia. Je možné, že za pár let budou ještě Slováci Čechům rozumět, ale obráceně už to platit nebude.

Citát

Knihy J. Diamonda Proč máme rádi sex?

Ňadra často rostou mužům, kteří se zotavují z dlouhého strádání hladem. Příležitostně se u nich vyskytuje i spontánní laktace. Na konci druhé světové války bylo takových případů po propuštění válečných zajatců z koncentračních táborů zjištěno na tisíce. Jen v jednom jediném japonském vojenském zajateckém táboře bylo mezi přeživšími vězni zaznamenáno plných pět set případů. Pravděpodobně to lze vysvětlit tím, že hladovění brzdí činnost nejen žláz, jež hormony vylučují, nýbrž i jater, jež jinak tyto hormony odbourávají. Po obnovení normálního stravování se žlázy zotaví mnohem rychleji než játra, takže hladiny hormonů nekontrolovaně stoupají. Obraťme se k Bibli, abychom doložili, jak již starozákonní patriarchové předvídali závěry moderních fyziologů, když Job (21,24) poznamenal o dobře živeném muži: Jeho ňadra jsou plná mléka.

Už dávní lidé věděli, že mnozí jinak úplně normální kozli, kteří mají dobře vyvinutá varlata a při více příležitostech dokázali, že jsou plně schopni oplodnit samici, své majitele někdy překvapí tím, že se jim vytvoří vemeno a začnou vylučovat mléko. Kozlí mléko svým složením připomíná mléko kozí, obsahuje však ještě více tuku a bílkovin. Spontánní laktace byla pozorována rovněž u samce opice chovaného v zajetí šlo o makaka tmavého z jihovýchodní Asie.

V roce 1994 vědci konečně zaznamenali spontánní laktaci i u samců divoce žijícího živočišného druhu. V tomto případě šlo o plodožravého netopýra, kaloně hnědého z Malajsie a přilehlých ostrovů. V rámci příslušného výzkumu se totiž ukázalo, že jedenáct dospělých samců, jež se badatelům podařilo odchytit živé, mělo plně funkční mléčné žlázy, z nichž po stlačení rukou vytékalo mléko. Některé mléčné žlázy těchto samců byly mlékem přímo nalité. [...]

Ač to obvykle bývá tak, že kojí matky, a nikoli otcové, samci alespoň některých druhů savců mají postačující anatomické vybavení, fyziologický potenciál i receptory hormonů, a splňují tedy všechny potřebné předpoklady kojení. Samcům léčeným buď přímo hormony nebo jinými medikamenty, u kterých lze očekávat, že tvorbu hormonů způsobí, se mohou vyvinout ňadra či vemena a nějaká forma laktace. Objevilo se několik zpráv o jinak naprosto normálních dospělých mužích, kteří kojili děti. Mléko jednoho z nich bylo analyzováno a zjistilo se, že obsahuje mléčný cukr, bílkoviny a elektrolyty v podobném množství, jaké bývá obvyklé u mateřského mléka. [...]

Je nabíledni, že evoluce jen tak nenaplánovala muže takovým způsobem, aby tento fyziologický potenciál využívali rovněž za normálních podmínek. Vyjádříme-li to v počítačovém pojmosloví, alespoň někteří samci mají potřebný hardware; pouze jsme nebyli naprogramováni přírodním výběrem, abychom ho i používali. Proč ne?

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorech

Jan Havlíček

Kateřina Klapilová

Doporučujeme

Pravěké kořeny evropské identity

Pravěké kořeny evropské identity uzamčeno

Jan Turek  |  5. 9. 2022
Pohled na dávnou minulost naší evropské identity se může mnohým z nás zdát samozřejmý a mnohdy ani nedokážeme přesně pojmenovat hlavní rysy našeho...
Naděje pro srdce

Naděje pro srdce uzamčeno

Vojtěch Melenovský  |  5. 9. 2022
Pravděpodobnost, že během života budete mít potíže se srdcem, je vysoká. Jde o jednu z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti obyvatel rozvinutých...
Pohon letadel budoucnosti

Pohon letadel budoucnosti

Daniel Hanus  |  5. 9. 2022
Za největšího nepřítele ovzduší jsou považována fosilní paliva. V brzké budoucnosti by je už neměla používat auta ani elektrárny. Vůbec se však...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné