Vesmír: 2003/9

datum vydání: 8. 9. 2003

Úvodník

Pestrobarevný vesmír

Mou první zkušenost s barevností mi nabídly dětské omalovánky. Nalevo barevný obrázek ze života Ferdy Mravence, napravo stejný obrázek, avšak bez...

Eseje

A jednou tudy projede buldozer

Naše studium hmyzu z pralesů v okolí novo-guinejského města Madang se pomalu chýlilo ke konci a my hledali vhodné místo k dalšímu výzkumu....

Komentáře a názory

Role akademických sítí v moderním světě

Je obecně známo, že Internet je na světě díky akademické komunitě. Původně představoval síť, která byla vyvinuta na základě požadavků vojáků. Dnes...

Nad knihou

JANNA LEVINOVÁ: Jak vesmír přišel ke svým skvrnám. Deník o konečném čase a prostoru

Název knihy vtipně parafrázuje povídku Rudyarda Kiplinga How the Leopard Got Its Spots. Čtenář zprvu ovšem vůbec netuší, co je myšleno skvrnami...

Paměť jako tvrdošíjná záhada

Leonard Euler by mohl nazvat jednou z nejvýznačnějších pamětí 18. století tu svou. Traduje se o něm, že v jedné bezesné noci vypočetl prvních šest...

JARED DIAMOND: Proč máme rádi sex? Evoluce lidské sexuality

Dobře se prodává, dobře, potvrdila nám s úsměvem paní prodavačka v malém knihkupectví na malém městě ještě předtím, než najisto sáhla do regálu a...

Věda pod objektivem

Co odhalila srpnová povodeň 2002

Velká povodeň v srpnu 2002 nepřinesla jen zkázu, ale i mnohá poučení, zejména co se týče erozní a sedimentační dynamiky větších vodních toků....

Jazykový koutek

Kde jsou včely, tam nemusí být med

Jak se „Homo sapiens městský“ (podivný to poddruh) vyvazoval ze společenství ostatních živočichů, ztrácel přehled o jejich vyjadřování. Pražský...

Výtvarné umění

Jiná malebnost

Četl jsem si v letošním horkém létě eseje pražského rodáka Viléma Flussera, velkého teoretika médií a technických obrazů, které z pozůstalosti...

Dopisy čtenářů

Chytrá společnost ještě jednou

Článek V. Cílka Chytrá společnost, aneb ve mně vyvolal velmi smíšené pocity. Chtěl jsem to pustit z hlavy, ale reakce Jana Vymětala, otištěná v...

Přežije polio rok 2005?

Článek o dětské obrně ve Vesmíru číslo 7 mě velice zaujal. Je to ten typ článků, kvůli nimž si Vesmír kupuji a čtu. Mám jen jednu poznámku a možná...

Četli jsme...

KRZYSZTOF ZANUSSI: Za komunismu bylo rozdělení co je dobré a co špatné poměrně jasné. Dnes se žebříček nových, opravdových životních hodnot teprve...

VESMÍR. O čem psal před lety

Barva květův a hmyzV posledních létech mnozí obírali se pozorováním hmyzův a poměru jejich ku květinám. Shledáno již dávno, že někteří hmyzové se...

Klimatické změny v Holandsku

Klima se mění, cítíme to všichni, a i kdyby naše pocity byly (jako již tolikrát předtím) mylné, potvrzují to klimatická měření. Jedním ze států s...

Obezita: prostředí, nebo vůle?

Psychiatrie se víc než jiné lékařské obory po celou svou historii potýká s neodbytnou otázkou, co je v chování (a jeho patologii) vrozené a co...

Řecké lekce

Postmodernizmus: Už nějaký čas mě mírně popouzelo slýchat to slovo v nejrůznějších souvislostech, aniž mi bylo pojmem. Úlevy se mi nedávno dostalo...

Melanozomy, cestovatelé závislí na pH

V buňkách našeho těla je řada zajímavých organel, jenom melanozomy jsou však schopny opustit buňku, v níž vznikly, a plnit svou funkci jinde. Tyto...

Polymerní cytostatika

V roce 1906 formuloval německý lékař Paul Ehrlich (obrázek) myšlenku „kouzelné střely“. K dispozici měl již slušný výběr účinných léků, které mohl...

Včely jako paraziti a hostitelé

Včela medonosná (Apis mellifera) představuje svým způsobem života mezi včelami podobný extrém jako člověk mezi savci. Většina ostatních včel (a...

Včely a evoluce barev květů

Na světě je přes 16 000 popsaných druhů včel a jistě mnoho dalších, dosud nepopsaných. Je to velice významný hmyz, vyznačující se řadou zajímavých...

Proč je (pro rostliny) výhodná alergie na pyl

Sex u rostlin je komplikovaný. Tedy alespoň z pohledu živočichů, kteří mají možnost za sexuálním partnerem doplavat, doletět či doplazit se....

Sysel obecný

Jedno z předních míst mezi ohroženými druhy naší zvířeny zaujímá sysel obecný (Spermophilus citellus, syn. Citellus citellus). Je to středně velký...

Morfologická transformace a ontogeneze

Ať už si o vzniku evolučních novinek myslíme cokoli, jedno víme. Že evoluce morfologických tvarů je vlastně evolucí individuálního vývoje, evolucí...

Rýha zanechaná Gouldem

Postavení Stephena Jaye Goulda (10. 9. 1941 - 20. 5. 2002) v evoluční biologii je nejasné a konfliktní. Na jedné straně ho veřejnost považuje za...

Starý a nový eugenizmus

Na hřbitově Highgate v Londýně leží hrob, do jehož pomníku je vytesán dobře čitelný nápis: „Filozofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej...

Aktuality

Galaxie v Andromedě nemusí být dvojčetem Mléčné dráhy

Prostým okem viditelná Velká galaxie v Andromedě, jež má v Mesierově katalogu mlhovin pořadové číslo 31 (odtud M 31), byla považována za dvojče...

Mýtné pomocí družic

Družice NAVSTAR Globálního pozičního systému (GPS) slouží k určování geocentrických souřadnic všech míst na zemském povrchu i nad ním, kde může být...

Planeta vzdálené hvězdy, která už má jméno

Mezinárodní tým astronomů z Univerzity Britské Kolumbie v kanadském Vancouveru a jiných univerzitních pracovišť našel nejstarší známou mimosluneční...

V USA se opět pátrá po mimozemském životě

Po desetileté přestávce USA uvolní peníze na výzkum mimozemských civilizací. Financování tohoto projektu zastavil Kongres v roce 1994. Od té doby...

Nakolik nás ohrožují umírající družice?

Čas od času se ve sdělovacích pro-středcích diskutuje o nebezpečí, kte-ré lidem hrozí při pádu úlomků za-nikajících umělých kosmických těles,...

Smělý úkol trpasličího teleskopu

Bez velké slávy odstartoval z ruského kosmodromu v Plesecku drobný kanadský dalekohled MOST (Microvariability and Oscillations of Stars), který by...

Veřejná diskuse o geneticky modifikovaných plodinách

Nuffieldův výbor pro bioetiku vydal v roce 1999 zprávu o etických a sociálních problémech spojených s geneticky modifikovanými plodinami. Pracovní...

Ohrožují dálkové lety zdraví?

Doposud se někteří odborníci obávali, že by dlouhodobější pobyt ve stratosféře, kde je člověk vystaven působení kosmického záření, mohl přispívat k...

Ako sa mravce bránia pred parazitmi?

Sociálny hmyz platí za výhody organizovaného spolužitia (okrem iného) aj rýchlym šírením chorôb. Toto nebezpečenstvo hrozí najmä v prípade veľkých...

Cibule, nad kterou si nepopláčete…

Při krájení cibule se tvoří látka, která dráždí oči a způsobuje slzení. Původně byla tvorba této látky považována za spontánní proces neřízený...

Jsou rodiče prozíravější ve Spojených státech, nebo ve Francii?

Podle srovnávací studie věnují Američané svým dětem, které dosáhly pěti let, více času než Francouzi: američtí otcové 4,5 hodiny týdně a matky 7...

Nakolik se Země ochuzuje o zeleň

Odborníci z NASA pomocí umělých družic zjišťují, jak je naše planeta porostlá zelení (viz též Vesmír 82, 323, 2003/6) a kolik rostlinného pokryvu...

Život trvající deset týdnů

Italští badatelé Stefano Valdesalici a Alessandro Cellerino zkoumali sladkovodní rybku Nothobranchius furzeri z rovníkové Afriky, jejíž celý život...

Je teplo, které prožíváme, opravdu výjimečné?

Podle některých klimatologů byla devadesátá léta minulého století nejteplejším desetiletím celého našeho letopočtu. (Dosud se říkalo, že ve...

Potopa zase jinak

Předobraz biblické potopy vyvolal novou vlnu zájmu přibližně před pěti lety. Potopu mělo způsobit náhlé naplnění Černého moře před 7600 lety, po...

Kolik je na světě ptáků?

Odhady ptačích populací pro různé části světa se vyskytují v množství publikací, ale až nyní se skupina britských ekologů pokusila odhadnout...

Kolik bude Aralských jezer?

V době sovětské „perestrojky“ se začalo mluvit o osudu Aralského jezera (Vesmír 65, 469, 1986/8 a 67, 710, 1988/12). Situace je ještě horší, než si...

Vyplatí se brát si příklad z Řeků

Vědci z Athénské univerzity a z harvardské Školy veřejného zdravotnictví vyšetřili stravovací návyky 22 000 Řeků a sledovali jejich zdravotní stav...