Aktuální číslo:

2019/10

Téma měsíce:

Sesuvy

Ohrožují dálkové lety zdraví?

 |  8. 9. 2003
 |  Vesmír 82, 488, 2003/9

Doposud se někteří odborníci obávali, že by dlouhodobější pobyt ve stratosféře, kde je člověk vystaven působení kosmického záření, mohl přispívat k zvýšenému úmrtí na nádorová onemocnění. Obavy se týkaly zejména letadel pohybujících se ve velkých výškách (ve výšce 10 km jsou lidé vystaveni 150krát vyššímu toku kosmického záření než při mořské hladině a v oblasti pólů je to ještě více). Cestující nejsou při dálkových letech v desetikilometrové výšce příliš dlouho, obavy se týkají pilotů a posádek. Už se objevily práce, v nichž se tvrdí, že byl v leteckých posádkách zjištěn dvojnásobný výskyt rakoviny prsu a patnáctkrát vyšší výskyt rakoviny kůže, data získaná od malého počtu jedinců však nic nedokazovala.

Nedávno proběhla rozsáhlá studie, která je založena na vyšetření 44 000 členů posádek z osmi evropských států. Jaký je její výsledek? Nebyla zjištěna vyšší úmrtnost na rakovinu. Zjištěn byl dvojnásobný výskyt rakoviny kůže u mužů, který však může být způsoben jinými faktory než pobytem ve velkých výškách. „Letci se častěji než jiní muži dostávají na pláže, víc se sluní nejen o dovolené, ale i při volných dnech během vícedenních letů,“ soudí členka výzkumného týmu Maria Blettnerová z Univerzity v Bielefeldu. Při dalším šetření, jehož se zúčastnilo 28 000 pilotů, se dokonce zjistila o třetinu nižší úmrtnost na rakovinu oproti průměru. Že by piloti žili zdravě např. díky svým dobrým příjmům?

Dosavadní tradiční modely radiačního ohrožení počítají s tím, že lidé, kteří po třicet let tráví ročně ve vzduchu 750 hodin, jsou rakovinou ohroženi o 10 % více než ostatní lidé. „Studie ale nic takového nezjistila. Lze namítnout, že jde o jednorázový, a tedy časově zkreslený pohled na posádku, jejímiž členy bývají převážně mladí lidé,“ konstatuje M. Blettnerová. Obezřetnost, například při letech těhotných žen, proto není na škodu.

Ke stažení

RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Ivo Budil

Mgr. Ivo Budil (*1933-2007) vystudoval žurnalistiku na filozoficko-historické fakultě UK, v letech 1955–1974 pracoval v čs. rozhlasu, od roku 1980 do roku 1990 pracoval v redakci Vesmíru. V roce 1990 se vrátil do Čs. rozhlasu, kde připravoval zejména pořad Meteor, později pracoval v radiu Leonardo. Zemřel 24.10.2007

Doporučujeme

Zhasněte světla!

Zhasněte světla!

Pavel Pecháček  |  7. 10. 2019
V důsledku technologického pokroku i rostoucí lidské populace stále přibývá míst, která jsou v noci vystavena umělému osvětlení (někdy...
Negativní dopady sesuvů

Negativní dopady sesuvů

Jan Klimeš  |  7. 10. 2019
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
Odkrytá skrytá tvář Měsíce

Odkrytá skrytá tvář Měsíce uzamčeno

Pavel Gabzdyl  |  7. 10. 2019
Po celou dobu existence lidstva nám Měsíc ukazoval jen přivrácenou polokouli. Pouhých 60 let (od října 1959) známe díky ruské sondě Luna 3 i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné