Havlíček Jan

Mgr. Jan Havlíček, Ph.D, (*1974) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na katedře antropologie Fakulty humanitních studií UK se zabývá etologií člověka.

Počet článků: 15

Rivalita pravého a levého nosu

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 12, 2010/1
Většina našich smyslových orgánů je párová. Máme nejenom dvě oči a dvě uši, ale i pravou a levou část nosu a v nich dva čichové orgány. A jak to...
 

Čichám, čicháš, čicháme… již od útlého dětství

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 587, 2009/9
Čich je velice starobylý smysl, který hraje v životě mnoha savců významnou roli. U některých z nich proto také představuje čichový mozek velmi...
 

Je ideální partner skutečně to, co chceme?

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 761, 2007/12
Otázka, jakých vlastností si ceníme u potenciálního partnera, není mezi blízkými přáteli úplně neobvyklým předmětem hovoru. Občas nás potom...
 

Vznikají neurony v dospělosti?

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 549, 2007/9
Stará učebnicová poučka nezněla příliš povzbudivě: Nervové buňky u dospělých savců odumírají a nové nevznikají. Dnes již není pochyb o tom, že to...
 

Sociální spravedlnost podle šimpanze

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 461, 2007/7
Silné výroky o sobeckosti všeho živého dnes snad vzbuzují zívání i u jejich nedávných protagonistů. Přesun významu z jednotlivce na gen bezpochyby...
 

Význam střední amygdaly pro individuální rozpoznávání

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 344, 2007/6
Vědět komu se vyhnout, s kým se přátelit či pářit, o koho se starat a podobně patří mezi klíčové schopnosti společenského života mnoha živočichů....
 

Dobrodružství jako vědecká metoda

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 180, 2006/3
Správa Pražského hradu ve spolupráci se společností Gallery připravila k loňskému stému výročí narození Zdeňka Buriana skutečnou lahůdku pro...
 

Od šimpanze k člověku a zpět

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 620, 2005/10
Koncem loňského roku se na našem knižním trhu objevila další kniha z klávesnice Jareda Diamonda. Autor není neznámý ani českým čtenářům, kteří si...
 

Jak působí lidská krása

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 417, 2004/7
Název českého vydání spolu s přebalem mohou potenciálního čtenáře nechat na pochybách, zda jde o publikaci z oblasti New Age nebo o sci­fi román....
 

Evoluční biologie sexu trochu jinak

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 232, 2004/4
Otázky týkající se sexuality nenaplňují pouze titulní strany bulvárního tisku, ale i tisku odborného. Pohlavní rozmnožování je pro evoluční...
 

JARED DIAMOND: Proč máme rádi sex? Evoluce lidské sexuality

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 537, 2003/9
Dobře se prodává, dobře, potvrdila nám s úsměvem paní prodavačka v malém knihkupectví na malém městě ještě předtím, než najisto sáhla do regálu a...
 

Schizofrenie a toxoplazmóza

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 4, 2003/1
V článku o rizikových faktorech schizofrenie nezmínila autorka při výčtu infekčních agens prvoka Toxoplasma gondii. Některé studie z poslední doby...
 

Homo olfactoricus

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 632, 2001/11
Člověk se orientuje především zrakem, ale lidská komunikace je založena na řeči, tedy na sluchu. Svět vnímaný zrakem a sluchem je velmi dobře...
 

Ukaž mi své parazity a já ti povím, kdo jsi

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 667, 1999/12
Před časem reagoval Ludvík Vaculík v Posledním slově Lidových novin na článek o vlivu pořadí narození na formování osobnosti (J. Havlíček, Vesmír...
 

O míse studené rýže

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 406, 1999/7
V situacích každodenního života se často setkáváme se značnými rozdíly povah biologických sourozenců. Přitom bychom očekávali, že vzájemně příbuzní...