Vesmír: 1999/12

datum vydání: 5. 12. 1999

Úvodník

Aby se smělo říkat „aby“

Toto číslo Vesmíru je poslední s letopočtem, který začíná lichou číslicí. Blíží se nejzávažnější numerická událost tisíciletí, která se ohlašuje...

Glosy

Slovo má Andrew Lass

Stojí za to upozornit na rozsáhlý rozhovor s A. Lassem o vysokém školství, který pro Revue Masarykovy univerzity v Brně (Universitas 1/99, s....

Poznámky a glosy

Pozor, vyletí jeden foton!

Pro mnoho fyzikálních experimentů a technických aplikací by bylo užitečné mít k dispozici kontrolovatelný zdroj jednotlivých fotonů. Ten by měl...

O vybíravosti samic

Samice všech zvířat jsou velmi vybíravé při volbě otce svých potomků. Do svých mláďat investují více energie než samci, a proto jich mívají méně,...

Čas létajících ryb

Na ostrůvku Botel-Tobago nedaleko tchajwanských břehů žijí rybáři kmene Yami. Svůj život, a hlavně svou práci řídí podle vlastního kalendáře, který...

Nad knihou

JIŘÍ KAŠE, PETR KOTLÍK: Braunův Betlém, Drama krajiny a umění v proměnách času

Historik umění Jiří Kaše a technolog restaurování Petr Kotlík se spojili, aby napsali knihu usilující o záchranu Betléma – komplexu barokních soch...

Tomáš Edel, Jan Royt, Radek Brož: Příběh gotické šablony – Geschichte der gotischen Schablone

Roku 1991 neuvěřitelný objev legendárního kláštera v českodubském bramborovém sklepě poněkud odpoutal pozornost od jiného zdejšího nálezu – gotické...

Sex, pokrok a evoluční závody

Rozmnožování je pro biologické a sociální vědy nanejvýš významné. Další funkce, jako třeba příjem potravy a dýchání, jsou samozřejmě také životně...

Jazykový koutek

Evoluce není revoluce

Vývoj a evoluce bývají zaměňovány nejen v češtině, ale i v angličtině (development a evolution) a dalších jazycích. Pokusme se proto vystopovat...

Mozaika

O čem se psalo ve světě

Nobelovy ceny 1999 Nobelovská ruleta opět skončila. Neozývají se příliš hlasité protesty, připomínky vědecké veřejnosti k osobnostem laureátů jsou...

Ve zkratce

Ve zkratce

Mnozí živočichové, zejména v říši hmyzu, komunikují pomocí chemických signálů – vylučují feromony (agregační, výstražné, pohlavní aj.). Australští...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Barva Dunaje. Roku 1898 konal Bruskay denně (po celý rok) ráno mezi 7.–8. hod. pozorování barvy vody na Dunaji a shledal ji po 64 dny tmavozelenou,...

Diskuse

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?

Hlavní myšlenková linie Höschlova textu se na první pohled zdá být dost jasná. Dala by se shrnout asi takto: Mezi přírodními a humanitními...

Mnoho povyku pro Poppera (a Zrzavého)

Je mi poněkud stydno vracet se k nešikovně otevřenému tématu, které navíc určitě nepatří k těm nejzajímavějším ve Vesmíru, ale mám za to, že lze...

Výtvarné umění

Neznámé krajiny informelu

Když jsem před téměř deseti lety začal připravovat výtvarnou přílohu Vesmíru, rozhodl jsem se omezit ji na české a slovenské výtvarné umění po roce...

Dopisy čtenářů

Škrkavky, středověk a mech

Již dlouho jsem na stránkách Vesmíru nečetl tak přínosný, zajímavý a příkladný článek, jako je práce Mgr. Petra Pokorného „Svědectví smetišť“....

Modrý měsíc

V jazykovém koutku červnového čísla jsem narazil na nesrovnalost. V první větě čtvrtého odstavce píše autorka o následujícím „modrém měsíci“, který...

Ukaž mi své parazity a já ti povím, kdo jsi

Před časem reagoval Ludvík Vaculík v Posledním slově Lidových novin na článek o vlivu pořadí narození na formování osobnosti (J. Havlíček, Vesmír...

Ekologické příběhy

Ekologie je věda o tom, proč je příroda taková, jaká je. Takováhle definice by se hodila na úplně všechny přírodní vědy, pokud bychom...

Incest a genetické zatížení

V první části tohoto cyklu jsme se zabývali incestem v mytologii i v historii a dále přístupem různých tradičních kultur k příbuzenským sňatkům....

Rentgenové hvězdy

Když Wilhelm Conrad Röntgen odhalil r. 1895 nový druh pronikavého záření, okamžitě si uvědomil obrovský význam svého objevu pro lékařství. Nejspíš...

Výsledky fotografické soutěže

Na této a na následujících stránkách seznamujeme s oceněnými snímky fotografické soutěže časopisu Vesmír a firmy Olympus C&S, s. r. o., jak jsme...

Robotí kopaná

Dříve než začnu psát o kopané robotů, musím přiznat, že jsem vždy hrál spíše odbíjenou nebo košíkovou. Kopat moc neumím, a když už jsem někdy...

Sňatek a manželství v Indii

Středoevropan, který se dostane do kontaktu s Indií, často jen němě zírá – nebo hlasitě žasne – nad tím, že v Indii rodiče vybírají svým potomkům...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

V 1. časti sme sa zaoberali evolúciou vesmíru a došli sme k záveru, že na jednej strane dochádza k zvyšovaniu neusporiadanosti, na druhej strane k...

Aktuality

Nechte elektron v klidu!

Středem zájmu veřejnosti bývají spíše velké urychlovače, postavené s cílem urychlit částice na rychlost co nejbližší rychlosti světla. Malé...

Infarkt a zobrazování průtoku krve myokardem pomocí jaderné magnetické rezonance

Většina infarktů myokardu bývá vyvolána nedostatečným zásobováním srdečního svalu kyslíkem, jež je způsobeno zúžením cév srdečního svalu. Malý...

Tajemství nehody v Kurčatovově ústavu

Na mezinárodní konferenci o Nuclear Criticality Safety ve Versailles potvrdil D. Parfanovič z Kurčatovova ústavu pro atomovou energii pověsti, že...

Živá bonsai

Genetickou manipulací se podařilo vyrobit mušku octomilku v poloviční velikosti. Jde o první miniaturizovanou verzi živého organizmu. Vědcům se...

„Insitní autor“ není lichotka

S nově vznikajícími slovy můžeme a nemusíme souhlasit, rozumět bychom jim ale měli – jistota je jistota. Latinské in situ (na původním místě,...

Elektrické „mucholapky“ spíše škodí

V USA byly dány na trh přístroje, které zabíjejí létavý hmyz vysokým napětím, jakási elektrická střela pro mouchy, moskyty ad. Při ráně o napětí...

Když hvězdy požírají velké planety

Jen v naší Galaxii je na 100 milionů hvězd podobných Slunci a kolem nich obíhají v těsné blízkosti obří planety nebo hnědí trpaslíci – hvězdy...

Maxišunka, svalová dystrofie a hospodaření univerzit

Na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse identifikovali gen označený GDF-8, který kóduje myší myostatin, regulátor omezující vývin kosterních...

Voda na Měsíci

Letos 31. července dopadla kosmická sonda Lunar Prospector na Měsíc v oblasti jeho jižního pólu. Tím ukončila svou misi, při které měsíční povrch...

„Prsteníková“ doména

Jestliže se má bílkovina v buňce rozštěpit, musí být předem označena navázanými molekulami ubikvitinu. Takto „orazítkovanou“ ji pravděpodobně...

Gen pro biologické hodiny

Denní rytmus hub a drozofil je řízen jedním genem, který se podařilo úspěšně klonovat. Joseph Takahashi ze Severozápadní univerzity v Evanstonu...