Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Straka Pavel

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.,(*1947) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se zabývá chemickými, fyzikálními a technologickými vlastnostmi kaustobiolitů a anorganických polymerů také úpravou nerostných surovin. Kromě odborných prací spolupracoval na Atlasu uhlí, napsal několik učebních textů. Po pedagogické stránce spolupracuje zejména s VŠCHT v Praze.

Počet článků: 3

Co je uhlí?

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 404, 2009/6
Uhlí je složitá směs odlišných látek, která vznikla z různorodé odumřelé biomasy a za různých podmínek. Výchozími látkami byly biopolymery –...
 

Technologie sumerských staveb

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 217, 2003/4
Zatímco o výtvarné stránce starých architektonických památek existuje bohatá literatura, hodnocení materiálové podstaty a popis použité technologie...
 

JIŘÍ KAŠE, PETR KOTLÍK: Braunův Betlém, Drama krajiny a umění v proměnách času

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 673, 1999/12
Historik umění Jiří Kaše a technolog restaurování Petr Kotlík se spojili, aby napsali knihu usilující o záchranu Betléma – komplexu barokních soch...