Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Slavík Jan

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., (* 1953) vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde též habilitoval v oboru pedagogika se specializací na teorii výtvarné výchovy. Zabývá se teorií tvorby a tvořivosti jako obecné podmínky lidského učení a poznávání světa jak v umění, tak ve vědě (v návaznosti na Goodmanův harvardský projekt Zero). Vyučuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

Počet článků: 2

Omezení komplexity

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 495, 2018/9
Ad Život je jen koncept (Vesmír 97, 146, 2018/3; 97, 272, 2018/5) V debatě k článku Jana Špačka „Život je jen koncept“ jako by se ozývaly pradávné...
 

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 683, 1999/12
Hlavní myšlenková linie Höschlova textu se na první pohled zdá být dost jasná. Dala by se shrnout asi takto: Mezi přírodními a humanitními...