mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Drobník Jaroslav

Emeritní prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc., (*1929) vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, do roku 1971 pracoval na Přírodovědecké fakultě UK. V šedesátých letech byl u zrodu platinových cytostatik. V letech 1971–1990 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. V r. 1991 byl jmenován profesorem biofyziky na PřF UK. Zabývá se biotechnologiemi. Je jedním ze zakládajících členů sdružení BIOTRIN (původně BIOTREND).

Počet článků: 31

K prezentaci Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s.

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 253, 2012/5
V padesátých letech minulého století jsem otevřel na Přírodovědecké fakultě UK jednu z prvních radioizotopových laboratoří a pořádal izotopové...
 

Nové možnosti, nové starosti

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 549, 2011/10
Když lidé přijali, že se druhy živáčků mění – tedy že stájový pinč nebyl stvořen k potěše Evě do ráje – zdálo se, že jejich změny směřují k...
 

Ad Kdo je ekolog

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 473, 2011/9
Jiří Novák (Vesmír 90, 313, 2011/6) poukazuje na dlouhodobou profanaci ekologů. Pro žurnalisty je ekolog každý, kdo vylepil plakát proti Temelínu....
 

Společenské vědy

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 129, 2011/3
Výborné příspěvky prof. Pánka a Jana Sokola jsou popudem pro větší podíl společenských věd ve Vesmíru. Na druhé straně mne vedou k následujícímu...
 

Genové inženýrství a evropská demokracie

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 54, 2011/1
Skromná knížka Vladimíra Vondrejse je zajímavým čtením o takových výsledcích vědy, jako jsou například molekulární stroje nebo černé díry ve...
 

Inzulin a historie vědy

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 632, 2010/10
Z příspěvku Vladimíra Plišky (Vesmír 88, 700, 2009/11) se dovídáme, jak inzulin provázely mnohé peripetie vědy i vědců. Ty však neskončily v...
 

Memento stých narozenin Ivana Málka

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 5, 2010/1
Akademie věd pořádala 15. a 16. října seminář k stému výročí narození Ivana Málka. Ponechme historikům, mikrobiologům a pamětníkům jeho činnost...
 

Placebo a nocebo v denním životě

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 358, 2009/6
Příspěvek prof. Miloslava Kršiaka „Placebo“ s podtitulkem „Působí, ale jen někdy“ patří k těm světlým lékařským pohledům, které jsem zažil u prof....
 

Objektivní hodnocení a subjektivní odpovědnost

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 657, 2008/10
Přednesl jsem ve Vídni v Atomové agentuře naše výsledky studia mutací vyvolaných rozpadem radioaktivního fosforu, večer jsme diskutovali s...
 

Ad Pyramidy z genů

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 133, 2007/3
Autor zavádí nový termín „genové transformace“, čímž asi podle následujícího nemíní přeměnu genů (mutaci), ale přenos, transgenozi (jako by...
 

Oxidy versus kysličníky?

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 573, 2006/10
Na stránkách Vesmíru diskutují odborníci pečující o náš mateřský jazyk. Jako jeho nevzdělaný pasivní uživatel bych si dovolil svěřit se jim s...
 

Mezi svobodou a odpovědností vědce

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 505, 2006/9
„Příliš nebezpečná věc“, která si „o zneužití přímo koledovala“, byl a je oheň. Od vypálení Káhirské knihovny, přes obvyklou kratochvíli...
 

Invazní rostliny a invazní psychózy

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 186, 2004/4
Petr Pyšek a Jiří Sádlo informují o tom, co je z rostlin u nás domorodec a co příchozí. Je to záslužný čin, a to nejen v oblasti botaniky. Ukazuje...
 

Zelení a jaderní

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 124, 2003/3
Odmítání jaderných elektráren má několik hnacích agregátů: zelené fundamentální dogma, černé uhelné loby a fialovou laickou iracionální obavu ze...
 

GMO – rizikové téma

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 27, 2003/1
Vesmír se příspěvkem Ivana Hrdého vydal na ošidnou cestu genetických modifikací, lépe transgenoze. 1) Stačí udělat neopatrný krok mimo spolehlivá...
 

Věda čistá a nečistá

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 364, 2001/7
Jak to muselo být krásné, když se vědec, procházeje se stinnou alejí mezi úrodnými vinicemi v diskusi se svými žáky, dopátrával Pravdy!...
 

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied, 1. a 2. časť

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 64, 2000/2
Velmi jsem byl potěšen úvahami L. Kováče v posledních číslech. Dal bych jemu i dalším k přemýšlení následující návrh: Domnívám se, že logika...
 

Maxišunka, svalová dystrofie a hospodaření univerzit

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 708, 1999/12
Na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse identifikovali gen označený GDF-8, který kóduje myší myostatin, regulátor omezující vývin kosterních...
 

Gen pro biologické hodiny

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 709, 1999/12
Denní rytmus hub a drozofil je řízen jedním genem, který se podařilo úspěšně klonovat. Joseph Takahashi ze Severozápadní univerzity v Evanstonu...
 

Jak se rostliny brání

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 546, 1999/10
Když člověk stříká různými přípravky ovocné stromy nebo polní plodiny proti hmyzím škůdcům, má hrdinský pocit, že svými chemikáliemi chrání...
 
Strana: [1]  [2]