Vesmír: 2012/5

datum vydání: 3. 5. 2012

Úvodník

Publikovat či Nepublikovat

Přes doporučení některých členů redakční rady „nepublikovat“ jsme nakonec do tohoto čísla zařadili ne právě laskavé zamyšlení autorů Dagmar...

Hlavní články

Otec mikroklimatologie

V květnu 1882 náhle opustil tento svět profesor lesnické vyšší školy v Bělé pod Bezdězem dr. Emanuel Purkyně. Byl starším synem prof. J. E. Purkyně...

Na co létá moucha?

Výrazné učitelské osobnosti jsou jako epigenetické značky1) které spouštějí, ovlivňují nebo naopak inaktivují schopnosti dřímající v myslích žáků a...

Mnohobuněčné bakterie a jejich projevy

Všichni tvorové v biosféře jsou do různé míry vnořeni do složité a proměnlivé sítě ekologických (symbiotických) vztahů; na jedné straně síť...

Kolonie kvasinek jsou malé šperky

V koloniích mikrobů vidí biologové předchůdce mnohobuněčných organismů. U buněk uvnitř kolonie lze zaznamenat určitou míru specializace, dělby...

Krym – riviéra v zemi Tatarů

K severnímu pobřeží Černého moře zavítal ze čtenářů Vesmíru zřejmě málokdo. Je to přitom zajímavá oblast nejen geograficky, ale zejména historicky...

Jak může zemní plyn prospět budoucí udržitelné energetice

Přestože „plynová krize“ v lednu 2009 neměla v naprosté většině případů kritické dopady, poškodila – v podstatě velice iracionálně – image zemního...

Venuše přejde přes Slunce

Podmínky vzniku O přechodu (tranzitu) tělesa přes sluneční disk mluvíme v okamžiku, kdy je úhlová vzdálenost tranzitujícího tělesa od středu...

Asistované přežívání, nebo asistované invaze?

Britský ekolog Chris Thomas v článku v loňském květnovém čísle časopisu Trends in Ecology and Evolution poukazuje na to, že řada druhů je ohrožena...

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

Hřbitov, v. v. i. Paul Hoffman ve své přednášce na massachusettské technice1) o dvousetletém objevování skleníkového jevu uvedl, že si vede...

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze

Skleníková hypotéza Současná globální klimatická změna má počátek kolem roku 1850. Nemusí být zcela totožná s tímto datem v jednotlivých regionech,...

První test léčby

Lidské embryonální kmenové buňky byly vytvořeny už na sklonku dvacátého století a stále se na ně nahlíží jako na talentované dítě, které jedněm...

Jak jsou na tom české biologické vědy v porovnání s Evropou?

Toto systematicky činí časopis Lab Times (www.labtimes.org/labtimes/about/index.html), cílený především na evropskou vědeckou a studentskou...

Glosy

Šindelovník severský

Šindelovník severský (Climacodon septentrionalis) je parazitická dřevokazná houba, která je u nás prakticky neznámá, a to i mezi houbaři. Je...

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 4

Kompenzační cyklus násilí (Alain Corbin): na jedno násilí reagujeme jinou, obvykle opožděnou formou násilí. Dav si pamatuje nespravedlnost a útisk...

Nový lék proti cystické fibróze – ale pouze pro Kelty

Koncem ledna 2012 schválil americký úřad pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration) nový lék Kalydeco (ivacaftor/ VX-770), který...

Gender neboli genus

Ve společenských vědách ustavil se u nás v devadesátých letech (s jistým zpožděním) zvláštní obor, anglicky nazývaný Gender studies. Před...

Když dva dělají totéž, není to totéž

Geneticky identické buňky shodného typu se svými vlastnostmi jedna od druhé odlišují. Pro lepší představivost si tuto situaci můžeme připodobnit k...

21 přikázání forenzní biologie a genetiky

Nepřehlédneš! Na zkoumaných předmětech nesmíš přehlédnout biologickou stopu, protože biomateriál, který nenajdeš, popřípadě špatně zajistíš, má...

Nad knihou

Nedokončené příběhy

Neklidné časy mají velký potenciál být zajímavou publikací seznamující veřejnost s vývojem středoevropské přírody a krajiny. Pohled z rozmezí...

Jako ten viselec...

Nebývá zvykem, aby autor takto veřejně reagoval na recenzi svojí knihy. Výše publikovaná stať kolegů D. Dreslerové, A. Danielisové a P. Kuneše ale...

Architektura

Paul Engelmann, Vila Vladimíra Müllera v Olomouci, 1927–1928

Vedle českých a německých architektů pracovali v meziválečné Olomouci samozřejmě i projektanti židovského původu. Jedním z nich byl zdejší rodák...

Dopisy čtenářů

Ad Opukový fenomén

S chutí jsem si přečetl článek pana docenta Jana Vítka: Opukový fenomén. Vždyť tam byla Choceň – mé rodné město – se svou skalní přírodní rezervací...

K prezentaci Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s.

V padesátých letech minulého století jsem otevřel na Přírodovědecké fakultě UK jednu z prvních radioizotopových laboratoří a pořádal izotopové...

Aktuality

Stojí za nepoměrem v rasově smíšených manželstvích odlišné vnímání obličejové atraktivity mužů a žen?

Je dobře známo, že manželé jsou si v řadě fyzických, osobnostních i kulturních rysů podobnější, než by odpovídalo pouhé náhodě (viz např. Štěrbová...

K čemu je dobrý laserový zmizík

Julian M. Allwood z Univerzity v Cambridgi a jeho doktorand David Leal-Ayala vyvinuli metodu, která umožňuje pomocí paprsku zeleného laseru...

Jak rozbalit partnerku?

Ačkoliv na pultech knihkupectví řada populárních titulů ve svém názvu nabízí řešení, jak sbalit partnerku, některá zvířata řeší opačný problém....

Pohlavní dimorfismus ve vnímání hlasu

Pěvci jsou známi svou dobře vyvinutou schopností komunikovat pomocí komplexních hlasových signálů (zpěvu), kdy dokáží rozpoznávat hlasové projevy...

Zelený čaj může maskovat doping testosteronu

Odhalit zneužití testosteronu v dopingu není jednoduché, protože tento steroidní hormon se přirozeně vyskytuje u mužů i u žen. Za nejspolehlivější...

Miniaturní hmyz má bezjaderné neurony

Běžný hmyz se nám lidem zdá maličký, a to přitom většina lidí nezná skutečné trpaslíky, jejichž tělo v dospělosti nedosahuje ani jednoho milimetru....

Původ rakoviny tasmánských čertů odhalen

Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii), zvaný též tasmánský čert, je největším přežívajícím dravým vačnatcem. Populace ďáblů zažila v uplynulých...

Plži mohou cestovat po světě v ptačích vnitřnostech

Nález živých plžů v trusu ptáků vedl Caspera van Leeuwena z nizozemského Institutu pro ekologii ve Wageningenu k hypotéze, že někteří mohou přežít...

Měňavá třetihorní vřetenuška

Na křídlech motýlů lze pozorovat jedny z nejzářivějších a nejkrásnějších barev v přírodě. Barevný vjem nejčastěji vzniká absorpcí a selektivním...