RNDr. Petr Kuneš

RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.,(*1977) vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jako postdoktorand působil na Univerzitě v Aarhusu, kde se zabýval paleoekologií interglaciálů. Nyní působí na katedře botaniky PřF UK, kde vyučuje kvartérní paleoekologii a zabývá se kvantitativní rekonstrukcí vegetace.

Počet článků: 1

Nedokončené příběhy

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 305, 2012/5
Neklidné časy mají velký potenciál být zajímavou publikací seznamující veřejnost s vývojem středoevropské přírody a krajiny. Pohled z rozmezí...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné