Petržilka Oldřich

Ing. Oldřich Petržilka, od roku 2010 prezident České plynárenské unie, v níž působí od roku 2003. V předcházejících letech působil jako senior manager a plynárenský expert konzultační firmy Deloitte v Praze. Před nástupem k Deloitte pracoval 22 let v různých funkcích v českém plynárenství, především v oblasti koncepce a strategie. Působil rovněž tři roky jako ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je českým zástupcem v Programovém výboru C „Trh s plynem“ a v Task Force „Plyn a geopolitika“ Mezinárodní plynárenské unie IGU. Od října 2009 je rovněž členem statutárních orgánů společnosti OTE, a. s. – operátora trhu s energiemi, nejprve představenstva a nyní dozorčí rady. (petrzilka@cpu.cz)

Počet článků: 5

Jak může zemní plyn prospět budoucí udržitelné energetice

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 283, 2012/5
Přestože „plynová krize“ v lednu 2009 neměla v naprosté většině případů kritické dopady, poškodila – v podstatě velice iracionálně – image zemního...
 

Na ekologické vlastnosti zázemního plynu nesmíme zapomínat!

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 346, 2011/6
Před několika týdny definovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR svá východiska pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Společně s nově...
 

Maximální nezávislost, nebo účelná vyváženost?

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 668, 2010/11
Ve svém programovém prohlášení v části „Energetika a vnější energetická bezpečnost“ koaliční vláda stručně představila základní parametry pro...
 

Bude zemní plyn energetickým zdrojem 21. století i u nás?

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 108, 2010/2
Žádný zdroj energie dnes není natolik jedinečný, aby jeho výhradním využíváním bylo možné krýt všechny naše energetické potřeby; nezbytný je...
 

Plyn v energetickém hospodářství ČR

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 160, 2009/3
Máme za sebou mimořádné období, kdy Evropa musela řešit výpadek dodávek ruského zemního plynu přes Ukrajinu. Na rozdíl od ostatních zemí střední a...