Danielisová Alžběta

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D., (*1979) vystudovala archeologii na Filozofické fakultě MU a UK v Brně a v Praze. V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., se zabývá sídelní a krajinnou archeologií a paleoekonomií zejména doby železné.

Počet článků: 1

Nedokončené příběhy

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 305, 2012/5
Neklidné časy mají velký potenciál být zajímavou publikací seznamující veřejnost s vývojem středoevropské přírody a krajiny. Pohled z rozmezí...