Aktuální číslo:

2023/5

Téma měsíce:

Adaptace

Obálka čísla

Nový lék proti cystické fibróze – ale pouze pro Kelty

 |  3. 5. 2012
 |  Vesmír 91, 259, 2012/5

Koncem ledna 2012 schválil americký úřad pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration) nový lék Kalydeco (ivacaftor/ VX-770), který vyvinula společnost Vertex Pharmaceuticals.1) Je to první lék, který opravuje funkci bílkoviny kódované genem CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), jehož četné mutace jsou příčinou špatné funkce této bílkoviny. Nedostatečné fungování tohoto proteinu vyvolává nahromadění hlenu v plicích a v trávicím traktu, což má za následek vážné zdravotní problémy, které vedou k smrti většiny postižených jedinců před čtyřicátým rokem života.

Cystická fibróza je jedním z nejčastějších recesivních autozomálních lidských genetických onemocnění. Nemoc je rozšířena hlavně v Evropě a v Severní Americe mezi europoidní kavkazskou populací – postiženo je jedno z 2000 až 4000 živě narozených dětí (viz www.vesmir.cz/clanek/cysticka-fibroza).2) Když se v roce 1989 zjistilo, že příčinou choroby jsou mutace v genu kódujícím membránový protein CFTR, který plní funkci chloridové pumpy závislé na cyklickém adenozinmonofosfátu, mnozí věřili, že kauzální léčba bude brzy následovat. Bohužel pokusy s genovou terapií pomocí vnášení sekvencí DNA pro správně fungující gen dosud nevedly k úspěchu. Vědci proto začali studovat, jakým způsobem ovlivňuje více než 1900 různých mutací genu funkce CFTR. Zjistili, že např. v případě nejčastější mutace ΔF508 (nese ji asi 70 % nemocných) je protein změněn tak, že vůbec neopustí endoplazmatické retikulum a nedostane se na své správné místo v apikální membráně buněk, zatímco u mutace G551D (asi 4 % nemocných) je bílkovina syntetizována normálně, ale vzhledem ke své změněné struktuře nemůže vázat cAMP a iontový kanál se otevírá příliš pomalu.

V devadesátých letech minulého století se rozhodla nadace Cystic Fibrosis Foundation podporovat výzkum hledající malé molekuly, které by mohly opravit chyby ve funkci CFTR. Protože se akademické laboratoře v té době nezabývaly vysoce účinným vyhledáváním (high-throughput screening) látek, věnovala 75 milionů dolarů firmě Aurora Biosciences v San Diegu, která byla později koupena firmou Vertex Pharmaceuticals. Aurora-Vertex testovala 230 000 látek pomocí testů na buněčných kulturách in vitro, což byl v té době neobvyklý přístup. Nalezli látku VX-770 (viz obrázek), která může ovlivnit CFTR s mutací G551D, jež je pravděpodobně keltského původu (viz: www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/223).

Klinické testy prokázaly, že verze látky VX-770 pomáhá u nemocných, kteří nesou alespoň jednu mutaci G551D, otevřít iontový kanál.  Některé výzkumy naznačují, že by lék Kalydeco mohl působit i na další mutace, které ovlivňují otevírání iontového kanálu. Vertex nyní testuje Kalydeco v kombinaci s další novou látkou, která ovlivňuje nejčastější mutaci ΔF508, jež brání bílkovině ve správném sbalení a pohybu na buněčný povrch. Ačkoliv úprava těchto defektů bude obtížnější, vědci se domnívají, že pokud dokázali pomocí léku Kalydeco opravit vadnou funkci bílkoviny kódované genem s mutací G551D, mohl by podobný princip účinkovat i v případě mutace ΔF508. Výsledky testů budou známy koncem roku 2012.

Problém představuje cena léku Kalydeco, která činí 294 000 $ za rok. Pilulku je třeba brát dvakrát denně po celý život. V USA bude firma Vertex hradit lék pacientům bez zdravotního pojištění, pokud roční příjem rodiny nepřesáhne 150 000 $, a u některých typů pojištění bude krýt až 30 % nákladů. Nový lék tedy ilustruje fascinující možnosti vědy, ale také ukazuje na vážné etické problémy, které vznikají s uváděním účinných, ale drahých léků na trh. Takovéto léky budou se zaváděním nových vědeckých postupů přibývat, výdaje na zdravotnictví však nikoliv.

Poznámky

1) Kaiser J., New cystic fibrosis drug offers hope, at a price. Science 335, 645, 2012/6069.

2) Lipoldová M., Možnosti genové terapie v léčbě cystické fibrózy. Vesmír 75, 365, 1996/7.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Marie Lipoldová

Doc. Marie Lipoldová, CSc., (*1955) vystudovala biochemii na Charkovské státní univerzitě na Ukrajině. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze se zabývá genetickou analýzou imunitní odpovědi. Kromě toho působí na 3. lékařské fakultě UK.

Doporučujeme

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman  |  2. 5. 2023
Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....
Metabolická flexibilita

Metabolická flexibilita uzamčeno

Jan Gojda, Michal Anděl  |  2. 5. 2023
Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.
Komu patří kultura?

Komu patří kultura?

Jaroslav Jiřík, Martin Soukup  |  2. 5. 2023
Získávání exotických předmětů, artefaktů či lidských ostatků bývalo mezi evropskými cestovateli, vědci a muzei běžné. Dnes narůstá snaha narovnat...