ARCDATA konference 2021

Petr Fidelius

Počet článků: 2

Gender neboli genus

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 260, 2012/5
Ve společenských vědách ustavil se u nás v devadesátých letech (s jistým zpožděním) zvláštní obor, anglicky nazývaný Gender studies. Před...
 

Dlouhé stíny péelká

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 435, 2000/8
Tomanův článek je ukázkou ze sborníku Co daly naše země Evropě a lidstvu, jehož třetí část s podtitulem obrozený národ na prahu třetího tisíciletí...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné