Vesmír: 1999/10

datum vydání: 5. 10. 1999

Úvodník

Karl Pribram

Za to, že toho tolik kolem sebe vidíme, slyšíme a cítíme, že si něco pamatujeme a něco představujeme, že něco dovedeme udělat a pokud chceme, někdy...

Rozhovor

Slovo má Fatima Cvrčková

F: Jde to s tím Vesmírem nějak s kopce... C: Copak vy věříte na konec světa? V novinách se píše ledacos, ale sešly se nám jen docela obyčejné...

Glosy

Jak se rostliny brání

Když člověk stříká různými přípravky ovocné stromy nebo polní plodiny proti hmyzím škůdcům, má hrdinský pocit, že svými chemikáliemi chrání...

Poznámky a glosy

Ozvěna dávných časů

Mayská pyramida boha Kukulkána v Chichen Itzá (na snímku na protější straně nahoře) je jednou z nejslavnějších na Yucatanu. Je s ní spojen i jeden...

Eseje

Hrad přepevný...

Snaha budovat „nedobytné“ myšlenkové systémy je v novější době vždy provázena snahou po vytváření architektonických monumentů, které by je...

Spoveď tatranského hlucháňa

Už v detstve som sa vždy naobyčajne tešil na každú jar, keď som smel zasadnúť do hľadiska posvätného lesného divadla, na pódiu ktorého sa...

Vidíme to, na co se naše pozornost zaměřila

Dlouho se soudilo, že levá mozková hemisféra slouží chladnému logickému uvažování a s ním souvisejícím jazykovým funkcím, kdežto pravá obstarává...

Nad knihou

Jak se hroutil socializmus ve střední a východní Evropě

Je opět listopad a ne jen tak nějaký. Od vzrušených týdnů „sametové revoluce“ uplynulo už deset let. Ponechme stranou úvahy o tom, jak jsme se...

FUSTEL DE COULANGES: Antická obec. Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma

Fustel de Coulanges (1830–1889) napsal Antickou obec v roce 1864 a toto dílo jej proslavilo. Do konce minulého století vyšlo v řadě překladů...

Dvě knihy o Geraldu Durrellovi

Nad knihami: DAVID HUGHES: O Durrellovi a jiné zvířeně (Portrét Geralda Durrella), BB Art, Praha 1999, z angličtiny přeložila Zuzana Sedláčková,...

Nad knihami

Nad knihami: J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The major transitions in evolution (Nejdůležitější kroky evoluce)W. H. Freeman, Oxford 1995, 346 stran,...

JARMILA BACHMANNOVÁ: Podkrkonošský slovník

Svérázné podkrkonošské nářečí, nejzajímavější ze severovýchodočeské nářeční podskupiny, dosud živoří. Většina z nás pochází „odnikud“, jak říkával...

Jazykový koutek

Pravá a falešná tetřeví jména

Málokdy je něco tak jednoduché, jak se to jeví na první pohled. Výjimkou nejsou ani pomístní jména připomínající výskyt tetřeva (viz mapku, Vesmír...

Mozaika

O čem se psalo ve světě

Snímek z americké družice Chandra V červenci raketoplán Columbia vypustil na oběžnou dráhu kolem Země astronomickou družici Chandra. První získaný...

Ve zkratce

Ve zkratce

…Nejpůsobivější prvek v řetězci přenosu technologií v USA je samotný univerzitní systém. Veřejné a soukromé univerzity jsou schopny soutěžit v...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Cizopasníci Indiánů stali se zajímavým dokladem pro jejich původ. Předhistorické některé kmeny indiánské mumifikovaly své mrtvé a Erding zkoumal...

Diskuse

Autodestruktivnost teorie sobeckých memů

Čtenáři Vesmíru se na stránkách tohoto přírodovědeckého časopisu již delší dobou setkávají s tvorbou doc. Zrzavého z Biologické fakulty Jihočeské...

Smysl nevyslovitelného

„Správnou metodou filozofie by vlastně bylo říkat jen to, co se říci dá, tedy věty přírodovědy – tedy něco, co s filozofií nemá nic společného,“...

O autodestruktivnosti šachovnic

Učí-li nás „sociobiologie“ něčemu, je to hlavně důvěra, že za vším lze najít nějaký zájem nějakého replikátoru, tedy nějaký ten podraz; kupodivu...

Výtvarné umění

Paranomos a paranoos

V létě 1983 se v Praze uskutečnila výstava, která znamenala zlom: tak velké společné vystoupení malířů a sochařů (účastnilo se jich devatenáct,...

Dopisy čtenářů

Mladší bratr staršího bratra

Jako rodák z kraje, kde se možná už tisíc let stále něco doluje, si dovoluji poznamenat, že termín stařiny není volný pro staré noviny, ale je to...

Virtuální zahrady

Trojrozměrné (3D) modely planet, ostrovů, rostlin ap. už dávno nejsou jenom výsadou teoretických studií. Existuje řada komerčních i nekomerčních...

Co s brakem v síti?

Jan Jiroušek (honza@ecn.cz; 23. 8. 1999): Článek se mi dost líbil, hlavně kvůli popisu systému automatické/automatizovatelné selekce zdrojů...

Jak je to s těmi genově manipulovanými brambory a zdravým rostlinným olejem

I když to možná vypadá, že si obě postavy fiktivního dialogu vymýšlejí, opak je pravdou. Skutečně bylo vysloveno podezření, že s mlčením Vesmíru v...

Sžíravá touha zjistit, jak mozek pracuje

Tento měsíc byla poprvé udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Tato cena má být každoročně udělována význačnému mysliteli, který –...

Molekuly v magnetické pasti

Objev metod dovolujících chladit atomy, zachycovat je a manipulovat jimi vyvolal revoluci v atomové fyzice (viz Vesmír 77, 9, 1998/1). Zatím tato...

Metabolizmus tuků a krevní tlak

Nedávno se objevila hypotéza, že příčinou esenciální hypertenze (vysokého tlaku nevzniklého následkem jiné choroby, viz Vesmír 74, 485, 1995/9...

Tornáda na území České republiky

Když se řekne tornádo, většina z nás si vybaví severoamerické Velké pláně a tamní silné bouře. Jen málokdo ví, že se tornáda vyskytují také na...

Tetřev hlušec

Když se zamýšlíme nad tím, které druhy z naší přírody vymizely, obvykle si vzpomeneme na velké šelmy nebo bobra. Ti byli vyhubeni dávno (někteří...

Zabít, nebo tolerovat?

Úkolem imunitního systému je chránit organizmus před mikroby a pomáhat při odstraňování některých poškozených buněk. Základními zbraněmi imunity...

Mayské datování

Mayská kultura se začala formavat v letech 1500–800 př. Kr. a postupně se rozšířila na území celé Guatemaly, jihovýchodního Mexika, Belize,...

Cantorova teorie množin

Teorie množin je známa každému matematikovi. Byla na ní založena formalizace mnoha matematických disciplín, významně ovlivnila vývoj matematické...

Aktuality

Oscilony

S nečekanými vlastnostmi se můžeme setkat u materiálů tvořených partikulemi. O tom, že největší tlak na podložku není přímo pod vrcholem hromady...

Vědecké spory a bakterie

Nejde o nic menšího než o to, zda nanobakterie existují (viz Vesmír 77, 425, 1998/8). Když před deseti lety popsal finský lékař O. Kajander...

Jak velký je svět webovských stránek

Nikdo nezkatalogizuje přes 800 milionů dokumentů na webovských stránkách, které se nadto ještě často mění. Odhaduje se, že Northern Light,...

Jak září radiové pulzary?

„Víme, jak pulzar pulzuje, ale nevíme, jak svítí,“ komentuje astronom A. Woszczan stav astrofyziky rychle rotujících neutronových hvězd se silným...

Gravitační konstanta

Guru laserového chlazení atomů Steven Chu se svými spolupracovníky na Stanfordově univerzitě zvýšil milionkrát přesnost atomového interferometru:...

Mraky a klima

Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se...

Lidský genom = 142 634 genů?

Na výroční konferenci o sekvencování lidského genomu pořádané ústavem s krásnou zkratkou TIGR v září v Miami oznámil Randal Scott, že lidský genom...

Všechno nemůže být uprostřed

Frekvence slova centrum u nás nebývale stoupá. Ne že by to bylo v češtině nové slovo, z latiny jsme je přejali už dávno. Původní význam je zachycen...

Nové poznatky o leningradské blokádě

Hrdinství ruských lidí za německé blokády Leningradu v letech 1941–1944 a s tím spojených více než milion lidských obětí jsou obecně známy....

Ranní ptáče dál doskáče – genová mutace?

V angličtině jsme se to učili jako Early to bed, early to rise – makes a man healthy, wealthy and wise (časné uléhání a časné vstávání činí člověka...

Černá smrt mšic

U mšic sajících na cukrové řepě i jiných merlíkovitých (Chenopodiaceae) se objevuje v zažívacím traktu tmavěhnědá až černá skvrna, která je patrná...

Vůně a pachy ovlivňují náladu

Pach podpaží staré dámy vám může zlepšit náladu. Tvrdí to Denise Chenová z Monell Chemical Senses Center ve Filadelfii. 30 dobrovolníků,...

Malířovo oko a ruka

Portrét vytvořený umělcem se ve všech dobách lišil od tzv. fotografického záznamu – vždycky zahrnoval umělcovy tvůrčí schopnosti a zkušenosti...

Člověk, žirafa i ježek mají sedm krčních obratlů

Sedm krčních obratlů mají všichni savci, ať mají krk dlouhý jako žirafa, nebo krátký jako ježek. Ptáci jsou zařízeni jinak – labuť má 25 krčních...

Stabilita populace datla sběrače

Schopnost živočichů začlenit do svého jídelníčku více zdrojů potravy posiluje jejich odolnost vůči nepříznivým vlivům uvnitř ekosystému. Na této...

Éra vyzáblých vepřů

Stále víc si libujeme v libovém vepřovém a v důsledku toho přibývá anorektických vepřů! Farmáři se snaží vyšlechtit selektivní plemenitbou masitá,...