JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Rychlíková Hana

Hana Rychlíková (*1976) je studentkou 4. ročníku Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Počet článků: 3

Zalesňování oblastí bobřích hrází

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 656, 1999/11
Vzájemná závislost druhů ve společenstvu zahrnuje i vztahy mezi mikroby, savci a stromy. John Terwilliger a John Pastor se ve svém výzkumu (Oikos...
 

Stabilita populace datla sběrače

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 597, 1999/10
Schopnost živočichů začlenit do svého jídelníčku více zdrojů potravy posiluje jejich odolnost vůči nepříznivým vlivům uvnitř ekosystému. Na této...
 

Opičí chování v akváriu

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 296, 1999/5
V dodatku k Lorenzově knize „Evolution and Cognition“ (1979), která tiskem vyšla teprve nyní, najdeme zajímavé připomínky Kurta Korschala a Keiko...