Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Pribram Karl

Neurochirurg Karl Pribram svůj život zasvětil objasnění struktury a funkce mozkové kůry. Poznatky o člověku získané během klinické praxe spojoval s neurofyziologickým a neurobehaviorálním výzkumem ostatních primátů. Objevil zrakové funkce temporálního laloku mozku a souvislost mezi anteriorní frontální kůrou a limbickým systémem. Ve svých teoretických pracích rozebírá témata jako vjem, emoce, paměť a plánování. (The history of neuroscience in autobiography, 2. díl, copyright (©) 1998, The society for neuroscience)

Počet článků: 1

Sžíravá touha zjistit, jak mozek pracuje

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 547, 1999/10
Tento měsíc byla poprvé udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Tato cena má být každoročně udělována význačnému mysliteli, který –...