Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Nad knihami

 |  5. 10. 1999
 |  Vesmír 78, 585, 1999/10

Nad knihami:

J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The major transitions in evolution (Nejdůležitější kroky evoluce)W. H. Freeman, Oxford 1995, 346 stran, seznam literárních pramenů 23 stran, podrobný věcný i jmenný rejstřík 7 stran

J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The origins of life. From the birth of life to the origin of language (Vývoj života. Od vzniku života ke vzniku jazyka), Oxford University Press, Oxford 1999, 180 stran, doporučená literatura, slovníček odborných termínů 2,5 strany, stručný rejstřík 2 strany


První ze společných knih těchto dvou autorů, britského a maďarského evolučního biologa, je odborná monografie, druhá (zkrácená a zjednodušená verze knihy první) je určena laikům. V obou publikacích se probírají zásadní události biologické evoluce na Zemi. Je popsán pravděpodobný mechanizmus vzniku klíčových evolučních novinek včetně alternativních scénářů i jejich význam a důsledky pro další průběh evoluce. Obě knihy se zabývají vlastním vznikem života (živého z neživého), přechodem od systémů založených na kompetici replikátorů (v takzvaném RNA světě) k systémům založeným na diferenciaci replikátorů a interaktorů (nukleových kyselin a proteinů), vznikem bakteriální (prokaryotické) buňky, přechodem od prokaryotické buňky k eukaryotické, vznikem pohlavního rozmnožování, vznikem vnitrogenomové kompetice a vnitroorganizmálními konflikty. Těmi jsou míněny konflikty mezi takovými geny uvnitř organizmu, jejichž evoluční zájmy se zcela neshodují, nebo dokonce jdou proti sobě (např. geny v buněčném jádře proti genům v mitochondriích, geny, přesněji řečeno alely od otce proti genům od matky). Další kapitoly jsou věnovány symbióze, vzniku a vývoji mnohobuněčných organizmů, vzniku sociálního chování u zvířat a eusociálního způsobu života u koloniálního hmyzu, vzniku a vývoji lidské společnosti. Poslední kapitola se zabývá vznikem a vývojem lidské komunikace prostřednictvím jazyka.

V první knize (Nejdůležitější kroky evoluce) jsou navíc kapitoly věnované definici živých systémů, vzniku a vývoji genetického kódu a tři kapitoly týkající se různých aspektů vývoje ontogenetických procesů u mnohobuněčných organizmů.

Text obou knih je sice napsán jasně a srozumitelně, ale jednotlivé jevy jsou natolik složité, že čtenář bez znalostí alespoň středoškolské biologie bude mít s pochopením řady partií potíže. Podle mého názoru v tomto směru není mezi dvěma verzemi velký rozdíl. V obsáhlejší verzi neodborník častěji narazí na pasáže, jimž nebude rozumět. Na druhou stranu kapitoly obsažené v obou knihách jsou vyloženy v obou verzích přibližně stejně jasně, v některých případech se dokonce nemohu ubránit podezření, že podrobnější verze výkladu může být srozumitelnější a zajímavější. Biolog si určitě se zájmem přečte všechny kapitoly knihy. Autorům se totiž skutečně podařilo vyhmátnout ty nejzajímavější aktuální problémy současné evoluční biologie. Neodborníkovi však mnohé kapitoly mohou připadat nezajímavé a jednotlivé problémy odtažité či abstraktní. Podstatně hůře dopadnou odborníci či studenti biologie při čtení zjednodušené verze. Ti budou velmi brzy znechuceni absencí odkazů na původní zdroje, bez nichž je pro ně kniha v podstatě bezcenná.

První kniha (Nejdůležitější kroky evoluce) jasně ukazuje, co už víme, a hlavně jak mnoho toho ještě nevíme o nejdůležitějších aspektech vzniku a vývoje života. Proto ji vřele doporučuji biologům, studentům biologie i těm zájemcům o živou přírodu, kteří se při čtení knihy nenechají deprimovat tím, že všem partiím nebudou rozumět bezezbytku. Evoluční biologové by ji měli mít ve své knihovně, budou se k ní určitě vracet. Druhou knihu (Vývoj života) bych doporučil těm čtenářům, kteří chtějí ušetřit čas věnovaný četbě i peníze na nákup knihy, a zároveň budou ochotni oželet odkazy na původní prameny.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jaroslav Flegr

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., (*1958) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V biologické sekci této fakulty se zabývá evoluční biologií, evoluční parazitologií a evoluční psychologií. Je autorem knih Evoluční biologie (Academia 2005, 2009), Zamrzlá evoluce (Academia 2006), Evoluční tání aneb O původu rodů (Academia, 2015) a mnoha dalších odborných i popularizačních publikací.
Flegr Jaroslav

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...