Friedrich Břetislav

Prof. RNDr. Břetislav Friedrich, CSc., (*1953) studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karovy v Praze, aspiranturu absolvoval v někdejším Heyrovského ústavu Akademie věd. V letech 1986–1987 působil v Ústavu Maxe Plancka v Göttingenu, v letech 1987–2003 na Harvardově univerzitě a od roku 2003 v Ústavu Fritze Habera Společnosti Maxe Plancka v Berlíně, kde se zabývá zejména interakcemi molekul s elektrickými, magnetickými a optickými poli. V roce 2011 byl zvolen zahraničním členem Učené společnosti České republiky. Od roku 2013 je editorem časopisu Frontiers in Physical Chemistry and Chemical Physics a knižní edice SpringerBriefs in the History of Science. Je též aktivně zapojen do úsilí eliminovat chemické zbraně.

Počet článků: 6

Průkopníci rentgenové spektroskopieuzamčeno

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 39, 2020/1
Rok 2019 byl mezinárodním rokem periodické soustavy prvků, jejíž organizační princip, založený na atomovém čísle/elektrickém náboji jádra, byl...
 

Fritz Haber a „válka chemiků“

10. 6. 2014
Jméno Fritze Habera může sloužit jako symbol dvojího použití vědy. Na počátku 20. století nalezl způsob, jak štěpit vzdušný dusík, čímž otevřel...
 

Křehké vztahy atomů heliauzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 145, 2014/3
Elektroneutrální atomy či molekuly mohou vstoupit do tří druhů svazků, lišících se silou vazby, která je spojuje (mírou síly vazby je vazebná...
 

Kolotoč pro studené molekuly

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 404, 2012/7
V díle Johna Fenna, známého zejména jako autora revoluční metody vpravování bio- a jiných makromolekul do plynné fáze (electrospray), nalezneme...
 

Molekuly v magnetické pasti

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 552, 1999/10
Objev metod dovolujících chladit atomy, zachycovat je a manipulovat jimi vyvolal revoluci v atomové fyzice (viz Vesmír 77, 9, 1998/1). Zatím tato...
 

Laserové chlazení atomů

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 9, 1998/1
Letošní Nobelova cena za fyziku byla udělena trojici badatelů za „vývoj metod dovolujících chladit a chytat atomy prostřednictvím laserového...