mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2003/1

datum vydání: 1. 1. 2003

Úvodník

Složité a obtížné

Nebyli bychom lidi, kdybychom se tu a tam neocitli ve složité situaci, kterou jen obtížně zvládáme. Příjemné to není, nejraději bychom všechno měli...

Hlavní články

Geneticky modifikované organismy

Na začátku byl dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a dnes je tu Bt-kukuřice. Environmentalisti i biotechnologové ustrnou: Jak mohu srovnávat...

Nobelovy ceny

Nobelovy ceny a rentgenové záření

V roce 2002 byla Nobelova cena za fyziku udělena třem průkopníkům astrofyziky. Polovinu ceny obdrželi Raymond Davis jr. z Pensylvánské univerzity...

Poznámky a glosy

Odcházím na P3n

„Jdem na P3n, přijdem z5 v 5,“ napsaly mi kdysi děti na cár papíru (bydlím na Malé Straně). Dnes tento způsob dorozumívání používají i dospělí,...

Komentáře a názory

Praemium Bohemiae 2002

„Česká nobelovka“ – cena Praemium Bohemiae – byla předána 4. prosince 2002 na zámku Sychrově. Prvním laureátem této ceny se stal endokrinolog, člen...

Nad knihou

FRITJOF CAPRA: Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura

Kniha fyzika F. Capry The Turning Point. Science, Society and Rising Culture patří ve světovém měřítku už spíše ke klasice (originál vyšel r....

JOHN ZIMAN: Real science. What it is, and what it means

Lidé, kteří se chtějí poučit o postavení vědy v současné civilizaci, by si tuto knihu měli určitě přečíst. Autor, známý a úspěšný fyzik, jenž se...

Jazykový koutek

Skvost pro radost i zlost

„Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jak šídlo a pálí ji dobré bydlo,“ zvolal zoufalý rybář. A ryba fungovala:...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Český granát. […] Způsob dolování jest dvojí, a to dolování v otevřených jamách a podmolech. Otevřené jámy jsou pohodlnější a zdravější. Nejprve se...

Diskuse

Otázka kam táhnout vozík nemá jednoznačnou odpověď

Záměrem článku „Noste dříví do lesa!“ (Vesmír 81, 568, 2002/10) nebylo kazit někomu potěšení z fyzické práce v tichém zimním lese Drahanské...

Ochrana životního prostředí není jen péče o přírodu

Na debatu o věcných tématech bohužel není prostor, proto jen několik obecných bodů. Předně: došlo k nedorozumění. V článku „Čistší plýtvání?“...

Dopisy čtenářů

Co nás hubí víc – cigaretový kouř, nebo zplodiny výfuků?

[…] Pravděpodobně jste se nechali ovlivnit kuřáckou protipropagandou kuřáckých firem. Vámi uvedený výzkum není tak důležitý jako jeho čtenáři....

Schizofrenie a toxoplazmóza

V článku o rizikových faktorech schizofrenie nezmínila autorka při výčtu infekčních agens prvoka Toxoplasma gondii. Některé studie z poslední doby...

Černá i červená královna

Již delší dobu nadávám na nedostatečné jazykové a kulturní vzdělání našich biologů, zvláště pak sociobiologů, ale nikomu z nich se to bohužel dosud...

Kaveozomy – nové membránové organely s neznámou funkcí

V eukaryotické buňce se nalézá spousta různých ­zomů. Známe již endozomy, fagozomy, lyzozomy, peroxyzomy, glyoxyzomy nebo peroxyzomy. Jsou to různé...

Bludné mořské víry a evropské klima

Domnívali jsme se, že mořské proudy plynou jako řeky, dnes víme, že se rovněž pohybují jako obrovské rotující buňky o průměru až 300 km a hloubce 5...

Algoritmus pro prvočísla

Loni v srpnu byl vyřešen problém, který – řečeno s trochou nadsázky – zajímal už slavného J. C. F. Gausse a jehož kořeny sahají ještě hlouběji do...

Terapie samičí pohlavní buňky

Nedávné rozhodnutí britské vlády, které umožňuje využívat lidská embrya přebývající po umělém oplození, vyvolalo jak pozitivní, tak negativní...

Tradiční hospodaření na Sokotře

Celá staletí se obyvatelé Sokotry učili předcházet neúměrnému využívání vegetace, která je pro ně nesmírně důležitá, bez ní by nepřežili oni sami...

GMO – rizikové téma

Vesmír se příspěvkem Ivana Hrdého vydal na ošidnou cestu genetických modifikací, lépe transgenoze. 1) Stačí udělat neopatrný krok mimo spolehlivá...

Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku

Jedny z nejkrásnějších a největších jeskyní světa leží v horách Guadelupe v jihovýchodním Novém Mexiku poblíž města s povědomým jménem Carlsbad...

Kam s klestím

Máme chatu na Drahanské vrchovině a po léta, vždy v zimě, když není práce na zahradě, chodíme s vozíkem do lesa na klestí. Zapřaženi do těžkého...

Rodiče a agresivní děti

Sklon k agresivnímu chování se vyvíjí ve vztazích mezi jedincem a jeho prostředím. Jedním z dobře známých faktorů je vliv vrstevníků. Méně známá je...

Safíry pravé i nepravé

Drahé kameny provázejí lidstvo již po tisíciletí. Každá doba měla „své“ kameny – zálež elo to na nálezech nových ložisek i na tom, kudy vedly...

Zánik jediné české populace dropa velkého

Drop velký (Otis tarda, řád krátkokřídlí - Gruiformes) je největším žijícím evropským ptákem, a navíc druhem neobyčejně vzácným; patří mezi...

Akademická a postakademická věda 1)

Einstein bezpochyby patřil k největším postavám „základního“ výzkumu, jaké kdy žily, a přesto sotvakdo za jeho života takto jeho práci označoval....

RÜDIGER GLASER: Klimageschichte Mitteleuropas

Dokud se hurikány a záplavy vyskytovaly jen hodně daleko a v televizních zprávách, měly „klimatické změny“ v běžné řeči zhruba takový statut jako...

Jak udělat něco obrazy

V mluvnicích se říká, že myšlenky vyjadřujeme větami a že věta je vyjádření myšlenky slovy. Vždycky mi to připadalo podezřelé, protože přece vět je...

Aktuality

Mozaika

Komety a rozvoj života na Zemi „Náraz komety na mladou Zemi mohl přispět k rozvoji života,“ tvrdili vědci na výročním zasedání Americké geologické...

Geny ovládající tvorbu průduchů u rostlin

Badatelé ze Státní univerzity v Ohiu nedávno identifikovali gen, který ovládá rozmístění průduchů (stomat) na listech huseníčku Arabidopsis...

Dálková zdravotní prohlídka korálů

Výzkumy posledních let ukazují, že stav korálových útesů je dobrým ukazatelem celkového zdraví naší planety. Koráli jsou ohrožováni klimatickými...

„Život je hoření“

Před 222 lety to prohlásil francouzský chemik Lavoisier a otázka je to stále žhavá: Proč někdo spaluje živiny (přeměňuje je na teplo) více než...

O zubatém červu

Biominerály stojí jednou nohou v organickém světě, druhou v anorganickém. Dnes jich je známo kolem sedmdesáti a posledním objeveným je atakamit....