Prof. Jan Volavka, MD, PhD

Prof. MD. Jan Volavka, PhD., (*1934) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Působil ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a v r. 1968 emigroval. Je profesorem psychiatrie na New York University School of Medicine. V Nathan Kline Institute for Psychiatric Research se zabývá výzkumem násilného chování. Je autorem knihy „Neurobiology of Violence“ (American Psychiatric Publishing, Washington, DC, 2002).

Počet článků: 2

Apologie namísto kritiky

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 215, 2003/4
Kniha je založena na publikacích P. Rushtona, R. Lynna a K. MacDonalda. Těmto badatelům autor děkuje za rady a zároveň o nich po pravdě uvádí, že...
 

Rodiče a agresivní děti

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 35, 2003/1
Sklon k agresivnímu chování se vyvíjí ve vztazích mezi jedincem a jeho prostředím. Jedním z dobře známých faktorů je vliv vrstevníků. Méně známá je...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné