Bejček Vladimír

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., (*1953) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře ekologie Lesnické fakulty ČZU v Praze se zabývá ekologií ptáků a savců. Na Sokotře spolupracoval na tvorbě ekologické sítě a budování přírodovědné expozice (cesty na Sokotru byly financovány z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu pomoci rozvojovým zemím). Významně se podílí na připravovaném vydání Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Sokotry ve spolupráci s BirdLife International.

Počet článků: 3

Velké ptačí mapování

6. 4. 2016
Potápek černokrkých na území České republiky ubývá, naopak orlů mořských přibývá. Jak se rozšiřují a mizí jednotlivé ptačí druhy, se pravidelně...
 

Tradiční hospodaření na Sokotře

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 17, 2003/1
Celá staletí se obyvatelé Sokotry učili předcházet neúměrnému využívání vegetace, která je pro ně nesmírně důležitá, bez ní by nepřežili oni sami...
 

ZDENĚK VESELOVSKÝ: Obecná ornitologie

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 329, 2002/6
Podobné dílo, které by bylo zaměřeno pouze na ptáky, u nás knižně doposud nevyšlo. Jak je zmíněno v úvodu, má tato kniha sloužit jak biologicky...