Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

ZDENĚK VESELOVSKÝ: Obecná ornitologie

Academia, Praha 2001, ilustrace Jan Dungel, 360 stran, náklad a cena neuvedeny
 |  5. 6. 2002
 |  Vesmír 81, 329, 2002/6

Podobné dílo, které by bylo zaměřeno pouze na ptáky, u nás knižně doposud nevyšlo. Jak je zmíněno v úvodu, má tato kniha sloužit jak biologicky zaměřeným univerzitním studentům, tak početným obdivovatelům ptáků. Jistě je to dáno tím, že k oběma jmenovaným skupinám má autor blízko. Univerzitnímu prostředí se nikdy příliš nevzdálil. V době, kdy byl ředitelem pražské zoo, vychovával studenty zoologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, dnes přednáší na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stejně intenzivně se však věnoval i amatérským ornitologům. Po smrti Waltera Černého v roce 1985 stál dlouhá léta v čele Československé ornitologické společnosti i její nástupkyně – České společnosti ornitologické. Při každé příležitosti dává najevo respekt k laickým ornitologům, které hluboká láska k ptákům a píle dovedly na úroveň srovnatelnou s profesionály.

Tomu, že je kniha určena více skupinám čtenářů, je podřízen i styl psaní. V žádném případě nejde o suchou inventuru vědeckých poznatků, která charakterizuje většinu vysokoškolských učebních textů. Veškeré informace jsou předávány velice čtivou formou, aniž přitom ztrácejí na serióznosti. Text je oživen řadou příkladů a zajímavostí, které nezřídka pocházejí z autorových bohatých osobních zkušeností. K názornosti knihy výrazně přispívají četné černobílé pérovky i barevné obrázky zkušeného brněnského malíře Jana Dungela. Účelně je uplatňován efektivní princip, že promyšlený jednoduchý obrázek či schéma má větší informační hodnotu než složitý slovní popis. Vhodným doplňkem jsou i zdařilé fotografie vybraných druhů ptáků na vložených křídových tabulích.

Kniha je členěna na 12 logicky navazujících kapitol. Hned v první z nich, nazvané „Člověk a ptáci“, nahlíží autor do jednotlivých oblastí lidských aktivit a vymezuje stupeň jejich ovlivnění ptáky. Zařazení tohoto tématu považuji za velmi dobrý počin – v tomto rozsahu vychází v česky psané literatuře poprvé. Podstatná část knihy přináší ucelené informace o vzniku ptáků a jejich evoluci, morfologii, anatomii a fyziologii. Největší pozornost je cíleně věnována všemu, co je na ptácích výjimečného a co je odlišuje od ostatních obratlovců. Právě proto je velký prostor vymezen ptačímu peru a opeření, dále veškerým přizpůsobením, která ptákům umožnila ovládnout různé typy prostředí, zejména vzdušný prostor. V žádném případě však nejsou zanedbány ani další stěžejní aspekty, jako je krevní oběh, tepelná regulace, nervový a hormonální systém, smysly, zažívací orgány, potravní zdroje, pohlavní orgány a rozmnožování.

Není náhoda, že je podstatná část knihy věnována chování ptáků. Nemalou část své vědecké kariéry věnoval Z. Veselovský právě etologii, jíž se také zabývá většina jeho úctyhodných knižních publikací. Co úplnosti knihy trochu chybí, jsou kapitoly zaměřené na ekologii, populační ekologii, ochranu, chov a nemoci ptáků. V předmluvě autor vysvětluje, že tyto kapitoly nezařadil záměrně, aby příliš nevzrostl rozsah knihy. Navíc lze příslušné informace z těchto oborů získat v jiných dostupných pramenech, jako jsou „Fauna ČR – Ptáci“. V závěru knihy najdeme systém ptáků sestavený na základě hodnocení paleontologických nálezů i výsledků moderních molekulárních metod (zejména hybridizace DNA), které dokládají příbuznost jednotlivých taxonů.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Vladimír Bejček

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., (*1953) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře ekologie Lesnické fakulty ČZU v Praze se zabývá ekologií ptáků a savců. Na Sokotře spolupracoval na tvorbě ekologické sítě a budování přírodovědné expozice (cesty na Sokotru byly financovány z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu pomoci rozvojovým zemím). Významně se podílí na připravovaném vydání Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Sokotry ve spolupráci s BirdLife International.

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné