Pudlák Pavel

RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., (*1952) vystudoval Matematicko­fyzikální fakultu UK v Praze. V Matematickém ústavu AV ČR se zabývá matematickou logikou a teorií složitosti.

Počet článků: 2

Algoritmus pro prvočísla

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 11, 2003/1
Loni v srpnu byl vyřešen problém, který – řečeno s trochou nadsázky – zajímal už slavného J. C. F. Gausse a jehož kořeny sahají ještě hlouběji do...
 

Staré a nové problémy v matematice

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 305, 1995/6
Matematiku si nelze představit bez problémů. I k získání doktorátu musíte vyřešit alespoň malý problém. Největšího ocenění se dočká ten, kdo vyřeší...