Aktuální číslo:

2023/6

Téma měsíce:

Signál a šum

Obálka čísla

FRITJOF CAPRA: Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura

Maťa, Dharmagaia, Praha 2002, 516 stran, doporučená cena 388 Kč
 |  1. 1. 2003
 |  Vesmír 82, 28, 2003/1

Kniha fyzika F. Capry The Turning Point. Science, Society and Rising Culture patří ve světovém měřítku už spíše ke klasice (originál vyšel r. 1982). Není nezajímavé připomenout, že autor, jehož národnostně netypické jméno by jistě dobře asociovalo Kalifornii se spoustou vlivů z celého světa, je rodilý Rakušan a fyziku vystudoval ve Vídni. Teprve poté se přesunul do kalifornského Berkeley, jehož atmosféra byla v šedesátých a pozdějších letech nesrovnatelně otevřenější než v městě na krásném modrém Dunaji. Kniha autora proslaveného už spisem Tao fyziky (1975) se velmi brzy stala jedním z nejpopulárnějších multidisciplinárních spisů a myšlenkovou osou vědecky orientovaného křídla tehdy se rozvíjejícího hnutí New Age. Sám si dobře vzpomínám, s jakým zájmem jsem její německý překlad hltal právě ve Vídni poloviny osmdesátých let.

Kniha spojuje ve vhodném směsném poměru zkušenost hloubajícího vědce, v tomto případě fyzika, a „umírněně vizionářský“ postoj, což spolu s autorovou velkou sečtělostí a myšlenkovou i vyjadřovací brilancí bylo základní příčinou jejího úspěchu. Autor zde velmi dobře udržuje rovnováhu, nesklouzne ani do zamotaného a pro laika neprůhledného světa vědeckých teorií, ani do prorokování prostého, i když obě složky v díle nepochybně jsou, vylepšené navíc o srovnání evropského obrazu světa s mimoevropským, zejména s čínským. „Bod obratu“ by se měl dít směrem k holistickému pojetí skutečnosti a k rehabilitaci ženských, tj. „jinových“ ctností oproti descartovsko-newtonovskému novověku s jeho jednostranným zdůrazňováním mužských, „jangových“ složek.

Je zajímavé se na tuto knihu podívat i dvacet let po její publikaci. Řada myšlenek, které se tehdy zdály výstřední, nepochopitelné a revoluční, se v mezičase stala téměř všeobecně známou a přijímanou – některé z nich už cvrlikají vrabci ze střech. Také ekologická hnutí se Caprou v mnohém inspirovala. V některých oblastech, jako je třeba celostní pojetí nemoci a celková organizace i typ běžně poskytované zdravotní péče, jimiž se autor také velmi podrobně obírá, se situace od jeho doby sotva pohnula z místa a psychosomatické náhledy se proti „medicínsko-průmyslovému komplexu“ prosazují stále jen s obtížemi. Každému vzdělanci v naší zemi mohu Caprovu knihu s dobrým svědomím doporučit – jde o jeden z textů, které pomáhaly měnit svět. Dnes je podobně aktuální jako v době svého vzniku a s ohledem na časovou neměnnost našeho provinčního zápecí umožňuje svým dlouhým zpožděním nahlédnout, jak je to po dvaceti letech s intelektuálními proroctvími a jejich plněním.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Kulturní a sociální antropologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Doporučujeme

Včely chodí do tanečních

Včely chodí do tanečních

Kateřina Bezányiová  |  29. 5. 2023
Dělnice včely medonosné (Apis mellifera) umějí svým kolegyním v úlu sdělit, kde se nachází zdroj potravy, za kterým by se měly jako rekrutky...
Signál a šum ve fyzice částic

Signál a šum ve fyzice částic

Tomáš Davídek  |  29. 5. 2023
Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...
Zvuk a jeho kvality

Zvuk a jeho kvality uzamčeno

Většina z nás žije celý život obklopena zvukem. Někdy by se chtělo říci hlukem, ale je zřejmé, že některé zvuky jsou pro nás žádoucí, ba i...