Aktuální číslo:

2023/6

Téma měsíce:

Signál a šum

Obálka čísla

Černá i červená královna

(ad Vesmír 81, 646, 2002/11)
 |  1. 1. 2003
 |  Vesmír 82, 5, 2003/1

Již delší dobu nadávám na nedostatečné jazykové a kulturní vzdělání našich biologů, zvláště pak sociobiologů, ale nikomu z nich se to bohužel dosud nedoneslo. Ba co víc, nikde mezi nimi ani v jejich okolí se zřejmě dosud nenašel nikdo, kdo by zároveň uměl anglicky, hrál šachy a četl Lewise Carrola. Jedině tak je možné, že se Tomáš Grim a Ivan H. Tuf při výčtu nedostatků knihy „Sexuální život zvířat“ (s. 647 vpravo nahoře) pohoršují nad překladem „red queen principle“ jako „princip černé královny“. Červená královna by mohla být nejspíš královnou čtvrti červených luceren, což by konec konců mohlo s pohlavním výběrem také souviset, ovšem biologický termín „red queen“ byl odvozen od scény z Carrolovy Alenky. Až překladatel „Sexuálního života zvířat“ ovšem věděl (nebo se namáhal zjistit), že jde o „Alenku za zrcadlem“, která musí rychle běžet, aby zůstala na místě, a že Alenku poučuje černá šachová královna. Proč Angličané nazývají černé šachové figury červenými, netuším – i já mám mezery v jazykovém a kulturním vzdělání. Nikdo není dokonalý, jak ostatně ukazují další výtky pánů Grima a Tufa na adresu nejmenovaného překladatele [pozn. red.: přeložila J. Borecká] – zřejmě si sice na rozdíl od nich přečetl Alenku, ale zase opomněl nahlédnout do české odborné literatury nebo se poradit s někým z oboru.

Jan Macháček (Hloupy.Honza@centrum.cz)


Překladateli je kladeno za vinu, že místo zavedeného českého termínu použil „princip černé královny“. Kdyby si přečetl alespoň název knihy „Červená královna“, nemohl by se prý tak hloupé chyby dopustit. […] Ta údajně červená královna, od které dotyčný princip pochází, je z knihy Lewise Carrolla „Through the Looking Glass“ a je to šachová figurka, tudíž v češtině podle mne černá. Byl jsem se pro jistotu podívat, jak je to v české verzi Alenky v překladu Aloyse a Hany Skoumalových – hm, černá královna. Tak nevím, jak to je s těmi zavedenými českými termíny. Je červená královna sice špatně přeložená, ale zavedená? Anebo snad je dobře přeložená a špatně je klasický, čtyřicet let starý překlad Alenky?

Pavel Pokorný (Pavel.Pokorny@MechSoft.com)


Odpovědi: Je to obojí v pořádku – Red Queen by opravdu měla být královna „černá“, ale bohužel jsem selhal při přemlouvání V. Amelové [pozn. red.: redaktorky českého vydání], aby se kniha „Red Queen“ nejmenovala „Červená královna“. Teď už je to opravdu vžité a překlad „černá královna“ v tom dělá nepořádek. […] Nejlepší by byla „šachová královna“, aby tam byla naznačena ta hra, o tu jde, ne o nějaké barvy.

Jan Zrzavý (zrzavy@centrum.cz)


Všichni biologové vědí, že jde o překladatelský problém, poněvadž všichni četli Alenku a všichni, kdo se zajímají o evoluci, zjistili, že v Anglii jsou šachové figurky červené a bílé. […] Nakonec se rozhodli – konkrétně překladatel „Red Queen“ Martin Konvička s nakladatelskymi redaktory – že zavedou pojem „červená královna“ právě pro tenhle případ eskalační evoluce, aby to bylo odlišené od „černé královny“, která je konec konců jen takovou figurkou. No a T. Grimovi zřejmě přišlo líto, že když už se to takhle po strašných bitkách s redaktory zavedlo, někdo jiný to nepoužívá. Vlastně je to ještě jinak: Původně se dohodli na neutrální „šachové královně“, aby byl zdůrazněn prvek hry a aby se právě těmhle sporům zamezilo. Jenže červená přišlo redaktorům lepší (takové akčnější), takže už to zůstalo. Pravdu mají všichni – i Grim, když tvrdí, že je to zavedené, i jeho protivníci, kteří tvrdí, že s tím jsou potíže. A zároveň nemá pravdu nikdo. Grimovo tvrzení, že je to zavedené, je založeno pouze na jednom titulu knihy, zvoleném z komerčních důvodů, a není pravda, že by v tomto ohledu biologové byli kulturní ignoranti – pouze se s tím neuměli nějak rázně vyrovnat.

David Storch (storch@cts.cuni.cz)


Sám používám raději název knihy „Černá královna“, v popularizační literatuře i v učebních textech bych ovšem uvedl i anglický název „Red Queen“ a vysvětlil problém s barvou českých a anglických šachových figurek (jako jsem to udělal ve skriptech „Mechanismy mikroevoluce“ r. 1993). Ovšem chápu T. Grima, že mu připadá termín červená královna v české literatuře již dobře zavedený a že ho nebaví vždy při jeho použití číst nebo psát o zvláštnostech anglických stolních her. Asi by stálo za to se podívat, jak to používají naši paleontologové – termín nezavedli sociobiologové ani evoluční parazitologové, ale někdy kolem roku 1973 Van Valen, a to nikoli pro označování jednoho z modelů vzniku sexuality, ale pro popis makroevolučního jevu – neprodlužování délky existence jednotlivých po sobě jdoucích druhů v průběhu evoluce.

Jaroslav Flegr (flegr@cesnet.cz)


Pokud bychom měli překládat „Red Queen Hypothesis“ dle meritu věci, šlo by o „hypotézu černé dámy“. Pokoušel jsem se vypátrat, proč Angličané udržují tento „barvoslepý nesmysl“, nicméně neúspěšně. […] Proč jsme zarytě trvali na doslovném překladu: Vodítkem nám byla kniha „Červená královna“ vydaná v Mladé frontě r. 1999, kde se s tímto problémem museli (M. Konvička) vyrovnat hned v názvu knihy (viz poznánku na s. 20: „V českých překladech Alenky se Carrollova Red Queen jmenuje Černá královna, ale pojem hypotéza Červená královna, popřípadě hypotéza Red Queen v posledních letech v českých biologických textech zdomácněl; proto se překladatel i redakce rozhodli pro tento preklad.“) Pakliže se podařilo překladateli (M. Konvičkovi) i odborným konzultantům přesvědčit redakci, asi to mělo smysl. Domnívám se, že při překladu nehleděli ani tak na pointu šachovou (související s jazykovým a kulturním vzděláním), jako spíše na pointu biologickou – červená se k tomu sexu hodí více […]

Ivan H. Tuf (tuf@prfnw.upol.cz)


Dovětek autora 1. dopisu: Jsem nucen přiznat, že jsem podcenil nejen české biology, ale především složitost světa, a když jsem si z domněnek, které mě napadly, vybral tu nejjednodušší, ošklivě jsem se Occamovou břitvou pořezal. Nebyl jsem obeznámen s poznámkou pod čarou na s. 20 českého překladu „Red Queen“. Nicméně se stále domnívám, že se překladatel i redakce dopustili omylu. Zaprvé si neuvědomili rozdíl mezi odbornou terminologií a vědeckou hantýrkou – ne vše, co se používá k dorozumění mezi vědci, lze šmahem přiřadit k terminologii. […] Zadruhé názor, že když už byl termín opakovaně přeložen chybně, bude nejlepší se chybného překladu držet, pomíjí skutečnost, že zrovna Red Queen není prosté pojmenování, nýbrž odkaz na kulturní zázemí […]

Jan Macháček


Pozn. red.: Důležité věci a pojmy někdy stojí na pozoruhodných historických základech. Jako redaktora, který tuší, že tiskovina má i svou grafickou a estetickou stránku, mne napadá docela banální vysvětlení, proč redakce trvala i v českém překladu na „červené královně“. Podívejte se na přebal knihy – červený nápis „černá královna“ by poněkud ztratil na pointě.

pH

Ke stažení

O autorech

Jaroslav Flegr

Jan Macháček

Pavel Pokorný

David Storch

Ivan H. Tuf

Jan Zrzavý

Doporučujeme

Včely chodí do tanečních

Včely chodí do tanečních

Kateřina Bezányiová  |  29. 5. 2023
Dělnice včely medonosné (Apis mellifera) umějí svým kolegyním v úlu sdělit, kde se nachází zdroj potravy, za kterým by se měly jako rekrutky...
Signál a šum ve fyzice částic

Signál a šum ve fyzice částic

Tomáš Davídek  |  29. 5. 2023
Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...
Zvuk a jeho kvality

Zvuk a jeho kvality uzamčeno

Většina z nás žije celý život obklopena zvukem. Někdy by se chtělo říci hlukem, ale je zřejmé, že některé zvuky jsou pro nás žádoucí, ba i...