mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Šťastný Karel

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., (*1941) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se zabývá ekologií ptáků a savců.

Počet článků: 3

Velké ptačí mapování

6. 4. 2016
Potápek černokrkých na území České republiky ubývá, naopak orlů mořských přibývá. Jak se rozšiřují a mizí jednotlivé ptačí druhy, se pravidelně...
 

Racku chechtavému u nás není do smíchu

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 576, 2014/10
Zeptáme-li se, jak se u nás vede racku chechtavému, odpověď je rychlá a jednoznačná: v současnosti velmi špatně. Nebylo tomu tak vždycky, populační...
 

Tradiční hospodaření na Sokotře

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 17, 2003/1
Celá staletí se obyvatelé Sokotry učili předcházet neúměrnému využívání vegetace, která je pro ně nesmírně důležitá, bez ní by nepřežili oni sami...