mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2010/1

datum vydání: 14. 1. 2010

Úvodník

Ona a On

Mám pocit, že když o něčem řekneme, že to žije, je to mírně (ale zajímavě) jiné, než když řekneme, že je to živé. To adjektivum jako by...

Hlavní články

Děloha na leasing a proč jsem proti

Situace neplodného páru, který přes veškerou pomoc současné medicíny nemůže počít vlastní dítě, je tragická. Heroické techniky nabízejí zdánlivě...

Jedovatí ptáci

Šest druhů pištců rodu Pitohui (pištcovití, Pachycephalidae) z příbuzenstva lejsčíků (Petroicidae) a modropláštníků (Maluridae) jsou endemiti Nové...

Vzestup a pád Hadí dynastie

Ještě v polovině minulého století přežívala představa o mírumilovném a harmonickém charakteru mayské civilizace. Monumentální stavby, nástěnné...

O dynamice mozku

Není neuron jako neuron Není neuron jako neuron, a kdybychom chtěli, našli bychom v mozku desítky různých druhů neuronů. Za základní dva druhy...

ESO – ALMA centrum v Ondřejově

Projekt ALMA V chilských Andách, v poušti na náhorní plošině Chajnantor, která se rozprostírá v nadmořské výšce nad 5000 m, se buduje nejvýkonnější...

Modelování a předpověď krize

Pro testování spolupráce moderních technologií, modelovacích nástrojů a výstupů vhodných k předvádění byly vybrány povodně. Včasná předpověď...

Jak útočí africká včela

Na podzim 2009 odjela do Sudánu do oblasti šestého nilského kataraktu asi 80 km severně od Chartúmu čtyřčlenná geoarcheologická expedice...

Jak a proč se učí mimikry?

Péče o cizí potomstvo je ukázkový evoluční hřích. V přírodě i lidské společnosti se však děje jak na úrovni vnitrodruhové, tak mezidruhové....

Horká chvilka „horké“ hypotézy

Otázka, jak vypadal poslední společný předek všeho živého, trápí teoretiky (a v éře molekulární biologie i praktiky) vědy odedávna. Přesněji...

Zbyteční tatínkové

Nepohlavní rozmnožování – skandál evoluce Pohlavní rozmnožování, při němž potomci vznikají oplozením matčina vajíčka otcovou spermií, se stalo...

Stereotypy v představách o islámu a muslimech

Úskalí objektivity Jedno z klíčových úskalí při vnímání islámu spočívá v tom, že pod „nálepku“ islámu bývají často zasouvány jevy, jež mají kořeny...

Glosy

Rivalita pravého a levého nosu

Většina našich smyslových orgánů je párová. Máme nejenom dvě oči a dvě uši, ale i pravou a levou část nosu a v nich dva čichové orgány. A jak to...

Daně a smrt

S příchodem roku 2000 v newyorských nemocnicích rapidně narostl počet zemřelých, bylo jich o 50,8 % více než v předchozím týdnu. Za nejlepší...

Odpověď na každou otázku

Vím, jak zním?

Úvaha o zkreslení je v podstatě správná. Připomeňme si, že základem hlasových tónů je proud vzduchu, který vypouštíme z plic. Plíce fungují jako...

Krokusy a šafrány

Žádná „jedině správná“ jména nemá smysl prosazovat Můj skromný návrh zní: Z rodu Crocus říkejme těm okrasným krokusy (ale klidně i šafrány, i to se...

Nad knihou

Nejnověji o půdách v srdci Evropy

V první části atlasu najdeme obecné stati o půdě, problematiku funkcí půd, vyčleňování oblastí ohrožených půd, mapování půd a informační systémy o...

Tyčinky, pestíky a evoluce

Rozmnožování hraje klíčovou úlohu v životě každého druhu. Drtivá většina eukaryot se množí pohlavně. Nový jedinec se vyvíjí z jediné buňky...

Až na hranice (životopisu)

Životopisy odjakživa patřily k nadprůměrně vyhledávaným literárním žánrům. Což v přiměřeném zeslabení (celebrita showbyznysu zpravidla píše pro...

Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd

Vzkvétající rodina multidisciplinárních oborů se opět rozrostla o nové odvětví – bioarcheologii – jež se objevuje v titulu sborníku vydaného...

Věda pod objektivem

Muchomůrka červená, jedovatá krasavice našich lesů

Muchomůrka červená (Amanita muscaria) je jedovatá houba z čeledi štítovkovitých. Patří k nejznámějším, ale také nejhezčím jedovatým houbám....

Z akademické obce

Z akademické obce

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem — Teen Age University při UJEP (TAU) přivítala ve středu 23. 9. své první studenty. Stalo se tak při...

Architektura

Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes

Před dvěma sty lety, v roce 1809, se v Reichenbergu (Liberci) narodil August Carl Joseph Corda. Ten se později, finančně podporován mecenáši z řad...

Zaznamenali jsme

Ochrana přírody

Robert Tamchyna: Co je ochrana přírody a jak se u nás provádí? Připomněl bych slova doc. Martina Konvičky z Přírodovědecké fakulty JU: „Přírodu...

Dopisy čtenářů

Lýkovec jedovatý

Je pravda, že lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) je pro většinu živočichů prudce jedovatý. Existují ovšem některé druhy monofágního hmyzu, které se...

Ad GIS, Vesmír 2009/10

Děkuji za říjnové číslo, obsáhle informující o GIS. Jen škoda, že v něm chybělo poněkud netradiční užití v morfologii, nejen zubní (viz...

Memento stých narozenin Ivana Málka

Akademie věd pořádala 15. a 16. října seminář k stému výročí narození Ivana Málka. Ponechme historikům, mikrobiologům a pamětníkům jeho činnost...

Nakupujte u odborníků

Na nedávném Evropském biochemickém kongresu nám do materiálů přibalili zmagnetizovanou Mendělejevovu tabulku jako pozornost od firmy American...

Impakt faktor

V dopise Ing. Vladimíra Veverky mě vyděsila věta „honba za citovaností a impakt faktory je dnes bojem o koryta“. Jde o pokračování nekonečného...

Přečetli jsme

Aleš Hauzner: Román a skutečnost

Lopatka si první všiml vlastnosti, která jako by se od jeho zjištění, ač si je kritika ke své škodě nepřisvojila, začala (stále častěji) prosazovat...

Sponzorovaný článek

Biologická olympiádakomerce

Genetika a evoluce, rozmnožování organismů, smrt jako součást života, člověk a ostatní organismy, parazitismus, mutualismus, mnohobuněčnost…...

Aktuality

I čejka stepní je vděčná za rozpad Sovětského svazu

V posledních sto letech ubývá mnoho euroasijských stepních druhů, jako je například moták stepní (Circus macrourus) nebo ouhorlík černokřídlý...

Elektrické baterii je 210 let

V roce 1780 pitval italský profesor anatomie Luigi Galvani mrtvou žábu ležící na pozinkovaném pitevním stole. Při každém dotyku skalpelu s žabím...

Může jedna buňka myslet?

Převažuje názor, že tak složité pochody, jako je vědomí, učení a paměť, jsou založeny u vyšších živočichů na interakci shluků nervových buněk...

Tracheální žábry potápníků

Každý, kdo četl Ferdu Mravence, ví, že potápníci nedýchají žábrami kyslík rozpuštěný ve vodě, ale přímo vzdušný kyslík, který berou ze vzduchové...

Orcela – mekongský „kanárek“?

Orcela je zvláštní asijský kytovec (viz Vesmír 85, 69, 2006/2). Nejnovější odhady její početnosti v řece Mekong ukázaly, že už to zde má spočítané,...

CD8-lymfocyty na hraně mezi dělením a syntézou

CD8-lymfocyty představují jeden ze základních typů T-lymfocytů, nazvaných podle toho, že vznikají v brzlíku (thymu). Náš organismus je využívá v...

Budeme skladovat vodík v kuřecím peří?

V současné době představuje skladování vodíku největší technologickou překážku jeho širšího využití jako paliva v mobilních aplikacích. Vývoj...

Kdo se bojí, ubývá

Tak je to konečně jasné. Ornitologové si dlouho lámali hlavu, proč se početnost některých druhů ptáků během posledních několika desetiletí vytrvale...

A proč máš, tukane, tak velký zobák?

Tukani mají v poměru k tělu úctyhodně velký zobák, efektivně odlehčený vnitřní sítí kostních trámečků, aby ptáci nepřepadávali dopředu. Co se týče...

Potřebujeme nová antibiotika

Jedním z velkých problémů moderní medicíny je narůstající rezistence mikrobů na antibiotika. Máme patogenní mikroby (například Mycobacterium...

Přechodné zmenšení třetihorní půdní fauny

Paleoklimatologové zkoumají paleocenní a eocenní teplotní maximum (PETM) – rychlé globální oteplení, kdy se podle nalézaného poměru stabilních...