Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Z akademické obce

 |  14. 1. 2010
 |  Vesmír 89, 8, 2010/1

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

— Teen Age University při UJEP (TAU) přivítala ve středu 23. 9. své první studenty. Stalo se tak při slavnostní imatrikulaci, při níž čtyři desítky dětí ve věku 8–12 let složily imatrikulační slib a staly se tak prvními studenty historicky první dětské univerzity při UJEP.

— Po Praze a Mladé Boleslavi je Ústí nad Labem třetím místem v České republice, kde je možné zkoumat možnosti virtuální reality v prostředí CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), které na 3 stěnách generuje 3D prostor okolo vás. V našem případě jde již o třetí generaci původního systému vyvinutého na univerzitě v Chicagu; je doplněna o ultrazvukový snímač pohybu (ve střední a východní Evropě unikátní), umožňující interakci uživatele s CAVE.

— Ing. Lenka Rychtaříková, absolventka Fakulty životního prostředí UJEP (navazující studium odpadové hospodářství), zvítězila v celostátní soutěži diplomových prací o cenu Karla Velka.

Zdroj: Zpravodaj UJEP

Západočeská univerzita

Celonárodní projekt pro odhalování plagiátů…

Dle současné legislativy ZČU (směrnice rektora 24R/2006) jsou do knihovny předávány práce v písemné podobě, nicméně předání elektronických verzí plných textů diplomových a bakalářských prací záleží na dobrovolnosti autora. Druhým problémem je formulace, za jakým účelem jsou práce do knihovny předávány. Podle dosud platné normy mohou být práce zveřejňovány za účelem „…uskutečňování akreditovaných studijních programů, programů celoživotního vzdělávání, výzkumu a vývoje, umělecké nebo další tvůrčí činnosti“.

Dle právního výkladu, a to nejen našeho Odboru legislativního a právního, je nutné vyřešit oprávněnost předávání dat za účelem zjišťování plagiátů. To lze zajistit např. souhlasem autora či méně striktní formulací vnitřních norem. Jiné univerzity již v roce 2009 problém vyřešily a přešly do ostrého provozu…

Jan Rychlík, prorektor pro informatiku

Zdroj: www.stady.zcu.cz/aktualni_cislo/2009/mimoradne.pdf

Máme za sebou začátek velmi těžkého období, kdy je jméno naší univerzity denně uváděno v negativních souvislostech ve všech celostátních médiích – a zdá se, že čím více, tím lépe. Média už jsou taková – a je zbytečné si na to stěžovat. Musíme si uvědomit, že i média sehrávají důležitou funkci ochrany demokracie. Je dobře, že ve fungující demokracii může novinář beztrestně upozorňovat na jevy, které jdou proti veřejnému zájmu, nebo hrají do noty vyhraněné skupince osob. Je pak na dalších orgánech, aby posoudily míru poškození práva. A je na každém z nás, aby si uvědomil morální dimenzi takovéhoto jednání, neboť každé právo jen důsledně respektuje stávající zákony konkrétní země a doby.

Přestože nás to může bolet, jméno naší univerzity bylo poškozeno – a to nikoli médii, ale těmi, kdo zneužili své pravomoci. V tomto směru sehrávají média očistnou úlohu, a i když se nám to nemusí líbit, veřejným poukázáním na negativní jevy na jedné z našich fakult dala právě média impuls k pročištění neprůhledných vod a vzbudila zájem veřejnosti o transparentnost procesů na vysokých školách vůbec.

Josef Průša, rektor ZČU

Zdroj: Mimořádné číslo Stady

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Lidské buňky v opičích embryích

Lidské buňky v opičích embryích audio

Jaroslav Petr  |  18. 4. 2021
K čemu je dobré vytvářet opičí zárodky s příměsí lidských buněk schopných proměny na všechny možné typy tkání a orgánů? Nad článkem ve vědeckém...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné