mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Z akademické obce

 |  14. 1. 2010
 |  Vesmír 89, 8, 2010/1

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

— Teen Age University při UJEP (TAU) přivítala ve středu 23. 9. své první studenty. Stalo se tak při slavnostní imatrikulaci, při níž čtyři desítky dětí ve věku 8–12 let složily imatrikulační slib a staly se tak prvními studenty historicky první dětské univerzity při UJEP.

— Po Praze a Mladé Boleslavi je Ústí nad Labem třetím místem v České republice, kde je možné zkoumat možnosti virtuální reality v prostředí CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), které na 3 stěnách generuje 3D prostor okolo vás. V našem případě jde již o třetí generaci původního systému vyvinutého na univerzitě v Chicagu; je doplněna o ultrazvukový snímač pohybu (ve střední a východní Evropě unikátní), umožňující interakci uživatele s CAVE.

— Ing. Lenka Rychtaříková, absolventka Fakulty životního prostředí UJEP (navazující studium odpadové hospodářství), zvítězila v celostátní soutěži diplomových prací o cenu Karla Velka.

Zdroj: Zpravodaj UJEP

Západočeská univerzita

Celonárodní projekt pro odhalování plagiátů…

Dle současné legislativy ZČU (směrnice rektora 24R/2006) jsou do knihovny předávány práce v písemné podobě, nicméně předání elektronických verzí plných textů diplomových a bakalářských prací záleží na dobrovolnosti autora. Druhým problémem je formulace, za jakým účelem jsou práce do knihovny předávány. Podle dosud platné normy mohou být práce zveřejňovány za účelem „…uskutečňování akreditovaných studijních programů, programů celoživotního vzdělávání, výzkumu a vývoje, umělecké nebo další tvůrčí činnosti“.

Dle právního výkladu, a to nejen našeho Odboru legislativního a právního, je nutné vyřešit oprávněnost předávání dat za účelem zjišťování plagiátů. To lze zajistit např. souhlasem autora či méně striktní formulací vnitřních norem. Jiné univerzity již v roce 2009 problém vyřešily a přešly do ostrého provozu…

Jan Rychlík, prorektor pro informatiku

Zdroj: www.stady.zcu.cz/aktualni_cislo/2009/mimoradne.pdf

Máme za sebou začátek velmi těžkého období, kdy je jméno naší univerzity denně uváděno v negativních souvislostech ve všech celostátních médiích – a zdá se, že čím více, tím lépe. Média už jsou taková – a je zbytečné si na to stěžovat. Musíme si uvědomit, že i média sehrávají důležitou funkci ochrany demokracie. Je dobře, že ve fungující demokracii může novinář beztrestně upozorňovat na jevy, které jdou proti veřejnému zájmu, nebo hrají do noty vyhraněné skupince osob. Je pak na dalších orgánech, aby posoudily míru poškození práva. A je na každém z nás, aby si uvědomil morální dimenzi takovéhoto jednání, neboť každé právo jen důsledně respektuje stávající zákony konkrétní země a doby.

Přestože nás to může bolet, jméno naší univerzity bylo poškozeno – a to nikoli médii, ale těmi, kdo zneužili své pravomoci. V tomto směru sehrávají média očistnou úlohu, a i když se nám to nemusí líbit, veřejným poukázáním na negativní jevy na jedné z našich fakult dala právě média impuls k pročištění neprůhledných vod a vzbudila zájem veřejnosti o transparentnost procesů na vysokých školách vůbec.

Josef Průša, rektor ZČU

Zdroj: Mimořádné číslo Stady

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...