Farkač Jan

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., (*1959) vystudoval Přírodovědeckou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pracuje na katedře myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, kde se zabývá bioindikací, biomonitoringem a systematikou brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae). Na jmenované fakultě přednáší zoologii a vede terénní cvičení. Je předsedou Ústřední komise Biologické olympiády a zmocněncem ČZU pro tuto soutěž.

Počet článků: 4

Kulohlavci z Faerských ostrovů

6. 11. 2014  |  Vesmír 93, 639, 2014/11
Moře u Faerských ostrovů se zbarvilo do ruda krví stovek drasticky zavražděných kytovců, které zabili místní obyvatelé. Šlo o tradiční lov, známý...
 

Pražští krahujci

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 216, 2013/4
Krahujec obecný (Accipiter nisus) a poštolka obecná (Falco tinnunculus) jsou ve střední Evropě nejrozšířenější dravci městského prostředí. Platí to...
 

Ochrana přírody

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 11, 2010/1
Robert Tamchyna: Co je ochrana přírody a jak se u nás provádí? Připomněl bych slova doc. Martina Konvičky z Přírodovědecké fakulty JU: „Přírodu...
 

Využití střevlíkovitých v bioindikaci

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 581, 1994/10
Využití společenstev bezobratlých k posuzování kvality resp. narušenosti přírodního prostředí je aktuální již delší dobu. Nic na tom nemění ani...