Vesmír: 1994/10

datum vydání: 5. 10. 1994

Úvodník

Otevřené oči a zvednuté obočí

Snad jednou přijde doba, kdy pravnuci našich vnuků budou skládat hrdinské eposy o velkých vědcích našeho věku, o jejich slavných badatelských...

Eseje

Poslední zdravý člověk

„Zdravý člověk je pacient, který ještě nebyl dokonale vyšetřen,“ odpovídá mladý sekundář na otázku, kdo je zdravý člověk, neboť člověk, který jde...

Hrdlo láhve

„Bottle neck“ je v populační genetice terminus technicus pro stav, kdy populace prochází prudkým snížením počtu jedinců („hrdlem láhve“)...

Nad knihou

Třikrát obhájce Perry Mason

Na první pohled vypadala kniha Třikrát obhájce Perry Mason v typické šedé plátěné vazbě jako „3x detektivky“ od Odeonu. Na druhý pohled jsem...

Atomoví špioni –kuriózní kapitola počátků atomového věku

Autor, který se rozhodne psát o atomové špionáži, může zvolit různé formy – od čistě beletristické až po literaturu faktu. V druhém krajním případě...

EMIL KAŠPAR: Populárně a vědecky o proutkaření

Konečně vyšel mnohými našimi přírodovědci po několik let očekávaný kritický spis o proutkaření od známého českého fyzika RNDr. Emila Kašpara,...

STEPHEN JAY GOULD: The Mismeasure of Man

(Recenze inspirovaná článkem J. Fialy Testování testování ve Vesmíru 73, 245, 1994/5) Autora knihy není třeba představovat – knížka esejí Pandin...

Jazykový koutek

slang a slogan

Myslím si, že mezi nejnebezpečnější příčiny zhoršené kvality dnešního vyjadřování v češtině patří – kupodivu, ale bezesporu – nedostatečná znalost...

Mozaika

Srpen ve vědě

Srpnová bilance zániku komety Shoemaker-Levy 9 Za rok a půl, co astronomové zjistili, že při příštím přiblížení k Jupiteru dopadne rozdrobená...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

J. Durdík: O pokroku přírodních věd [...] Jednostránný pokrok není možný. Není ani jedné doby v historii, kde by se mohlo ukázat: hle zde...

Výtvarné umění

Už ani to bytí není co bývalo

Vypadá to na nostalgický povzdech, ale ani ta nostalgie už není co bývala (jak nazvala své vzpomínky Simone Signoretová). Bytí bývalo bytelné...

Paměti

Josef Charvát a jeho doba

Politika Nikdy jsem se jí nedal strhnout. Několikrát jsem zkoušel zapojit se do některé strany, ale vždy to skončilo dřív či později...

Dopisy čtenářů

Blížíme se k poznání podstaty biologických hodin?

Se zájmem jsem si přečetla článek RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. Zaujaly mě údaje o výzkumu cirkadiánních rytmů, ale dost mě zarazilo tvrzení, že...

Kablíkova sbírka v Jičíně

Roku 1988 převzalo Okresní muzeum v Jičíně z jičínského gymnázia truchlivý zbytek kdysi velké a dobře známé Kablíkovy sbírky ptáků. Sbírka...

Co všechno se dá číst?

Ve svém jazykovém koutku p. prof. Daneš upozorňuje na poněkud neobvyklé používání slovesa číst v mém článku (Vesmír 73, 252, 1994/5). Několikrát...

Perla měsíce

Pár slov pro kočku

Hlavní hrdina – osamělý Jakub, toužící po lásce a přátelství – nalézá tyto hodnoty během dobrodružného putování v obrovské broskvi. Jeho přátelé...

Věda ve 20. století

Vědou jsem se začal aktivně zabývat roku 1928, když jsem přišel do Göttingenu jako doktorand k Maxu Bornovi. Mohu dosvědčit, že za šedesát let...

Manipulace s atomy a elektrony

Mikrotechnologické postupy se podařilo propracovat do té míry, že dovolují provádět manipulace dokonce i s jednotlivými atomy a vytvářet tak...

Apoptóza

Eukaryotická buňka umírá dvěma možnými způsoby. Známějším projevem smrti je nekróza, která je vyvolána nemocí, fyzikálním poškozením nebo...

Jak umírají buňky?

Posledních asi dvacet let podniká biologická věda proti tajemstvím přírody kampaně. Možná tomu tak bylo i předtím, ale toto pozorování se vymyká mé...

Objev, nebo vynález?

Dánská rada pro etiku ve svém výročním bulletinu za rok 1993 uveřejnila esej Nilse Holtuga: „Patentování lidských genů – které faktory mají etický...

Život na spáleništi: antrakofyty a pyrofyty

Oheň se v naší přírodě projevuje většinou maloplošně a krátkodobě, v podobě ohnišť zakládaných výletníky, anebo lesními dělníky při pálení klestu...

Stanislav Mentl – antropolog

Profesor Stanislav Mentl se narodil v Malé Losenici v okrese Žďár nad Sázavou. Patřil mezi nejlepší české kardiology. V letech 1935 až 1945 byl...

Kontaminace českých řek stopovými prvky

Kvalitu prostředí okolo nás může znehodnotit přítomnost zvláště toxických organických látek (např. PCB), nebo zvýšených koncentrací některých...

Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech

Jaké množství z celkového obsahu těžkých kovů v říčních sedimentech se může uvolnit do vody? Problém distribuce a transformace kovů je zvlášť...

Záhada Žitného ostrova

H. Švejdarová a I. Míchal (Vesmír 73, 392, 1994/7) našli štatistickú závislosť medzi dĺžkou života a kvalitou životného prostredia v jednotlivých...

Aerobiologie, věda o životě ve vzduchu 

Na prvý pohled se zdá, že vzduch je průzračná směs plynů, ve které bychom žádný život nehledali, snad kromě některých makroorganizmů, jako jsou...

Dejiny videné kognitívnou biológiou

Ľudská psychika je skonštruovaná tak, že nás neznámo, neusporiadanosť, kognitívny chaos naplňujú negatívnymi emóciami. Uhýbame im: vo svete hžadáme...

Tvorové z černé laguny

V roce 1986 byla v jihovýchodním Rumunsku objevena jeskyně Movile, do té doby ukrytá pod mocnou sprašovou závějí. Měření radioaktivity prokázala,...

Schrödingerovy úvahy o mysli a vědomí

I kdyby jednou byla kvantová mechanika překonána nějakou výstižnější, přirozenější či výkonnější teorií mikrosvěta (což si málokterý dnešní fyzik...

Svět madagaskarského  trnitého buše /II./

Jestliže o rostlinách madagaskarského trnitého buše bylo napsáno jen velmi málo, o živočiších, kteří tuto krajinu na jihozápadě ostrova obývají,...

Využití střevlíkovitých v bioindikaci

Využití společenstev bezobratlých k posuzování kvality resp. narušenosti přírodního prostředí je aktuální již delší dobu. Nic na tom nemění ani...

Ptáci jako z hororu

Nevím, odkud vzala Daphné du Maurier námět pro svou povídku „Ptáci“, podle které natočil režisér Hitchcock svůj světoznámý horor o ptácích, kteří...

Pravopisné žerty

Jsme národ písmáků a každé změny pravidel českého pravopisu nás neobyčejně vzrušují. Urputné zápasy konzervativních staromilců s lehkomyslnými...

Aktuality

Biosphere 2

Texaský miliardář E. Bass postavil nemalým nákladem v arizonské poušti na rozloze 3,15 akru plně izolovanou ekologickou laboratoř Biosphere 2...

Ke hvězdám

Přestože kosmické velmoci mají značné rozpočtové potíže, aby dostaly na zemskou oběžnou dráhu alespoň středně velkou kosmickou stanici, sešlo se...

Věda v státním zájmu

Science in the National Interest je název jedanatřicetistránkového dokumentu, který viceprezident USA Al Gore zveřejnil 3. srpna. Oceňuje v něm...

Dům Ch. Darwina

Britské Natural History Museum potřebuje 2 miliony liber sterlingů na nutné opravy a budoucí provoz Down House, domu, v němž Charles Darwin strávil...

Milion dolarů Modré planetě

Japonsko financuje mnoho velkých mezinárodních vědeckých cen. Nadace Asahi Glass vytvořila dvě ceny pro životní prostředí, každá obnáší 50 milionů...

FOX versus test na cholesterol

„Foxka“ není jen známý databázový systém. Podle srpnového čísla časopisu Analytical Biochemistry Ferous Oxidation in Xylenol orange je jednoduchý...

Skvid na 112 K

Materiály typu YBCO (yttrium, barium, měď a kyslík) mohou být supravodivé při teplotách kolem 90 K. Materiály založené na rtuti mohou být...

Osudy vody z Marsu

Na utváření povrchu Marsu se před 3,5 miliardy let podílela voda. L. L. Watson a jeho kolegové analyzovali poměr deuteria a vodíku ve vodě...

Anafylaktický šok u IgE-deficientních myší

Masivní uvolnění imunoglobulinu E při střetu s antigenem se dosud pokládá za klíčový stimul reakcí přecitlivělosti, které mohou vést až...

Hustota a velikost komety Shomaker-Levy 9

Johndale C. Solem z teoretického oddělení Národní laboratoře v Los Alamos v USA vypočetl, že původní kometa Shomaker-Levy 9 měla před rozpadem...

Nový mnohozubý ornitomimosaur ze Španělska

Ve vápencových spodněkřídových vrstvách u Las Hoyas ve španělské provincii Cuenca byla nalezena unikátní zkamenělina nového rodu...

Smrt buněk bez ATP

ATP je nejdůležitější okamžitě použitelný zdroj energie v buňce a jeho nedostatek vede pochopitelně ke smrti buňky. Nicméně není dosud jasné, jak...

Životaschopnost předčasně narozených

Dosud není vyřešena otázka, od kterého dne gravidity jsou předčasně narozené děti schopny života. Dnes se dolní hranice pohybuje v rozmezí od 23....

Lékaři budou moci říci: nekuřte, jste silně ohrožen rakovinou

Sklon k rakovině při kouření, ale též dýchání výfukových plynů automobilů (zejména dieselových) je geneticky založen. Problém je v tom, že se zatím...

Rostoucí hodnota jenu ohrožuje výzkumy

Příští rok uplyne padesát let od výbuchu atomových bomb v japonské Hirošimě a Nagasaki, a právě tento rok může rovněž znamenat výrazné omezení,...

Chemická metoda rozšíření pevniny

Dva nizozemští vědci získali od vlády a průmyslu podporu na výzkum možnosti zvýšit úroveň mořského dna v pobřežních oblastech jejich nízko...

Superphénix opět v činnosti

Francouzský reaktor, který byl r. 1990 uzavřen, byl opět uveden do provozu – tentokrát však jako výzkumný reaktor. Pro opakované úniky chladiva...

Další společné účinky NO a CO

Oxid dusnatý (NO) hraje významnou úlohu při regulaci řady biologických procesů. V poslední době se stále zřetelněji ukazuje, že podobnou roli může...

Vzrůst rezistence transgenních rostlin vystavených nepříznivým podmínkám

Podobně jako u živočichů dochází rovněž u rostlin k oxidačnímu poškození buněk a intracelulárních membrán v důsledku nepříznivých změn...

Parazitizmus a reprodukční systém ptáků

Evoluční význam parazitizmu je podle mnoha evolučních biologů v dnešní době stále ještě nedoceněný. Parazitizmus přitom představuje významný...

Rezistence bakterií na penicilin v Maďarsku klesá

Je dobře známý fakt, že v poslední době celosvětově vzrůstá rezistence (odolnost) bakterií proti antibiotikům. Některé pesimistické předpovědi...

Amerika a sportovní aktivita

Američané mají ke sportování většinou příznivý postoj, avšak převážná část obyvatel patří mezi jen pasivní konzumenty sportu. Odhaduje se, že...

Život je boj (proti vodíkovým iontům?)

Výrok H. L. Menckena „Život je boj, ne však proti hříchu, ani proti síle peněz, ani proti zlovolnému živočišnému magnetizmu, ale proti vodíkovým...

Zpráva o kalifornských kondorech

Podle informací Smithsonian News Service se populace kalifornských kondorů v minulých deseti letech zvýšila z 21 na 63 jedinců. Z tohoto počtu se...