Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Borovec Zdeněk

Ing. Zdeněk Borovec, CSc. (*1936) studoval na VŠCHT v Praze. Na Přírodovědecké fakultě UK se zabývá sedimentární petrografií a geochemií.

Počet článků: 1

Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 561, 1994/10
Jaké množství z celkového obsahu těžkých kovů v říčních sedimentech se může uvolnit do vody? Problém distribuce a transformace kovů je zvlášť...