ARCDATA konference 2021

Ing. Vladimír Hnatowicz, CSc.

Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., (*1938) vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze. V ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy se zabývá neutronovou fyzikou a nukleárními analytickými metodami.

Počet článků: 1

Atomoví špioni –kuriózní kapitola počátků atomového věku

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 574, 1994/10
Autor, který se rozhodne psát o atomové špionáži, může zvolit různé formy – od čistě beletristické až po literaturu faktu. V druhém krajním případě...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné