Kováč Ladislav

RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. (1932) je profesor biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa kognitívnej biológii. Je členom Slovenskej akademickej spoločnosti a zahraničným členom Učené společnosti ČR. Po novembri 1989 bol deväť mesiacov ministrom školstva SR. E-mail: kovacl@fns.uniba.sk

Počet článků: 10

Nookracia

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 649, 2004/11
Stojí veda mimo hodnôt? Je neutrálna voči morálnym a právnym zákonom a vyjadrovať sa k nim nie je v jej kompetencii? Nesú bádatelia zodpovednosť...
 

Charvátova otázka

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 47, 2004/1
Takto sa pýtal v roku 1972 pražský lekár a biológ Josef Charvát [1]. Otázka je dnes rovnako aktuálna, ako bola pred tridsiatimi rokmi. Netýka sa...
 

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 105, 2000/2
V 3. časti sme sa zaoberali disproporciami v rozvoji vied. Hoci je veda protikladná mýtom, z mýtov povstala a hypotézy, ktoré sa vo vede testujú,...
 

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 46, 2000/1
1 7. Evolúcia vedy je súčasťou kultúrnej evolúcie Génová výbava, ktorá podmieňuje štyri výrazné druhové charakteristiky človeka: bojazlivosť,...
 

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 697, 1999/12
V 1. časti sme sa zaoberali evolúciou vesmíru a došli sme k záveru, že na jednej strane dochádza k zvyšovaniu neusporiadanosti, na druhej strane k...
 

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 644, 1999/11
Evolúcia človeka ako biologického druhu dospela do kritickej fázy, v ktorej sa rozhodne o jeho prežití. Ide o kozmickú výzvu: ľudstvo by mohlo byť...
 

Výchova a vzdelanie optikou kognitívnej biológie

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 252, 1995/5
1. V roku 1995 uplynie 2 342 rokov od úmrtia Platóna a 2 317 rokov od úmrtia Aristotela. Dávno už nenazeráme na kozmos a pozemskú prírodu tak ako...
 

LIBOR EBRINGER, JURAJ KRAJČOVIČ: Cell Origin and Evolution.

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 164, 1995/3
Biológovia, ktorí skúmajú bunkové organely, uvítajú dielo, ktoré je užitočným a zdarilým prehľadom relevantnej literatúry. Prvá veta knihy je...
 

Dejiny videné kognitívnou biológiou

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 567, 1994/10
Ľudská psychika je skonštruovaná tak, že nás neznámo, neusporiadanosť, kognitívny chaos naplňujú negatívnymi emóciami. Uhýbame im: vo svete hžadáme...
 

Veda v optike kognitívnej biológie

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 508, 1994/9
Človek je mýtotvorným živočíchom. Výpovede mýtov – vševedúceho “zdravého rozumu“ každodennosti, náboženstva, filozofie – sú nám intuitívne blízke,...