mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Wilhelm Jiří

Doc. RNDr. Jiří Wilhelm (*1950) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V Ústavu lékařské chemie a biochemie II. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabývá volnými radikály.

Počet článků: 24

O sekvojích a želvách

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 67, 2000/2
Před několika lety jsem se ve Vesmíru (Vesmír 73, 552, 1994/10 a Vesmír 73, 671, 1994/12) zabýval mechanizmy stárnutí. Přitom se rozproudila...
 

Když už necvičíte, tak aspoň vydatně jezte

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 246, 1999/5
Jak vyplývá z nedávno zveřejněné studie na myších samicích, omezení fyzické aktivity má za následek zkrácení průměrné délky života. Toto sdělení...
 

Další účinky cigaretového kouře

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 417, 1998/7
Již ve Vesmír 75, 511, 1996/9 se psalo o tom, že některé složky cigaretového kouře mají účinky spíše zdraví prospěšné než škodlivé. Nyní se...
 

Melatonin je též antioxidant

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 115, 1998/2
Melatonin jako hlavní hormon šišinky se podílí na regulaci reprodukčního systému a cirkadiánních rytmů. Nedávné studie prokázaly, že kromě toho...
 

Apoptóza u rostlin

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 55, 1998/1
Rostliny využívají dva typy obrany před patogeny: jeden je přítomen trvale, druhý je buzen přítomností patogenu. Zejména druhý mechanizmus je...
 

Rostliny se brání infekci podobně jako leukocyty

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 715, 1997/12
Oxidační vzplanutí, tj. rychlý a přechodný nárůst extramitochondriální spotřeby kyslíku doprovázený produkcí reaktivních sloučenin (superoxidu,...
 

Bakterie vysílají zvukové signály regulující jejich růst

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 716, 1997/12
Bakterie, které normálně nerostou na živných půdách obsahujících vysoké koncentrace solí, rostou v přítomnosti grafitu nebo aktivního uhlí. Byly...
 

Čtením ku pochopení obsahu

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 49, 1997/1
Některé pozitivní vlivy nikotinu (nikoliv kouření!) jsou všeobecně známy. Je proto překvapující, že jich P. Barsa nevyjmenoval více. Soustředil se...
 

Součinnost NO a peroxidu vodíku

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 707, 1996/12
Seskupení krevních destiček brání oxid dusnatý NO. V přítomností fyziologických koncentrací peroxidu vodíku stoupl inhibiční účinek NO stokrát....
 

Úloha NO v centrálním nervovém systému

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 476, 1996/8
Většina údajů o úloze NO v centrálním nervovém systému (CNS), které máme k disoizici, spočívá v histochemických a imunohistochemických vyšetřeních...
 

Změny plicního kolagenu s věkem

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 356, 1996/6
S narůstajícím věkem se zhoršují mechanické vlastnosti plic. Vzhledem k dominantnímu zastoupení kolagenu mezi proteiny v plicích je důležité...
 

Reaktivní sloučeniny kyslíku jsou signální molekuly

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 357, 1996/6
Reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS – reactive oxygen species, tj. superoxid, peroxid vodíku, hydroxylový radikál) hrají důležitou roli při řadě...
 

Eikosanoidy jako regulátory růstu a funkce epiteliálních buněk

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 296, 1996/5
Eikosanoidy – sloučeniny odvozené od kyseliny arachidonové a příbuzných nenasycených mastných kyselin – hrají v metabolizmu důležitou úlohu. Tvoří...
 

Fyzická aktivita škodí zdraví

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 198, 1996/4
Již delší dobu je známo, že fyzická aktivita iniciuje oxidační poškození lipidů biologických membrán, tzv. peroxidaci lipidů. Pokusy se dělaly...
 

PETR ŠKRABÁNEK, JAMES McCORMICK: Pošetilosti a omyly v medicíně

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 215, 1996/4
Lidstvo můžeme rozdělit zhruba na dvě skupiny – pacienty a lékaře, s podskupinou studentů medicíny. A těmto skupinám je kniha určena, je to tedy...
 

Jak a proč dělají buňky superoxid

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 236, 1996/4
Nejznámějším příkladem produkce superoxidu jsou fagocyty, které jej používají k boji s bakteriální infekcí. Superoxid vzniká účinkem NADPH-oxidázy,...
 

Nová úloha oxidu uhelnatého v metabolizmu

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 177, 1996/3
Oxid uhelnatý (CO) má podobně jako oxid dusnatý fyziologické účinky zprostředkované aktivací guanylátcyklázy, produkující tzv. „druhého posla“ –...
 

Základní výzkum na vysokých školách

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 407, 1995/7
Současní aktivní vědci prožili většinu svého života v systému, v němž základní výzkum na vysokých školách byl pouhou proklamací. Co se změnilo? Již...
 

Volné radikály při stárnutí rostlin

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 671, 1994/12
U rostlin můžeme rozlišit stárnutí a senescenci jako dva odlišné, ale překrývající se procesy. Organizmy stárnou v průběhu celého života, zatímco...
 

Věk virtuální reality

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 686, 1994/12
Byla doba kamenná, bronzová, železná. Někteří optimisté tvrdí, že nyní žijeme ve věku informatiky, jde však pouze o přechodné údobí před věkem...
 
Strana: [1]  [2]