Vesmír: 1996/8

datum vydání: 5. 8. 1996

Úvodník

Rozpolcený svět

Čtyři století jsou dlouhá doba pro jednotlivce, krátká pro lidstvo a asi tak přiměřená doba, řekl bych, pro střídu epoch vývoje lidského (řekněme...

Poznámky a glosy

Obří lasery, jaderná fúze a jaderné testy

Nový nejvýkonnější ultrafialový laser na světě se jmenuje Omega Upgrade (Physics Today, August 1995, str. 22). Byl navržen a postaven za čtyři...

Stabilita washingtonské katedrály

Federální báňský úřad Spojených států (U.S. Bureau of Mines) ve spolupráci se správou washingtonské Národní katedrály zahájil v červenci 1994...

Přenos potravinového alergenu

Léta a možná desetiletí před dosažením konkrétních výsledků se o potenciálních aplikacích molekulární biologie psalo s velkými nadějemi. Často se...

Schizofrenie jako vývojová porucha?

Podle únorového čísla časopisu Scientific American (274, 15, 1996/2) uspořádali David A. Silbersweig a Emily Sternová (původně z Lékařského centra...

Eseje

Gödel a paradoxy

– Gödel a paradoxy? Jen jestli dokážu vyložit bez vzorců a speciální symboliky to, co tak bylo původně napsáno. – Je snad symbolika...

Jazykový koutek

lagrangeián, jacobián, vandermondián

Ve starších odborných pracích se dávala přednost dvojslovným matematickým termínům (Lagrangeova funkce, Jacobiho determinant, Vandermondův...

Mozaika

Červen ve vědě

Sedm planet u cizích sluncí?Ještě celkem nedávno bylo pátrání po planetách jiných hvězd hodnoceno jako pošetilost a nedůstojné bádání. A do značné...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Rychlost vzrůstu bambusu. Že mnohé rostliny v tropech rostou rychlostí, jakou u rostlin našeho podnebí znamenati nelze, jest s důstatek známo....

Diskuse

Víme, jak se měří čas?

Pohotová otázka “co je to rok a co den?″, jíž reagoval J. Novotný (Vesmír 75, 229, 1996/4) na jeden ekologický článek, provokuje otázku další – jak...

Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme!

V úvodu autor stručně popisuje jednu z metod destrukce kyanidových iontů – biologické odbourávání kyanidů pomocí bakterie Pseudomonas...

Výtvarné umění

Obrazová komunikace

Čím víc se vydává knih, tím méně se čte. To je fakt. Nejde jen o to, že se ‘to všechno přečíst nedá’ (to je fakt ‘aritmetický’: stačí vydělit počet...

Dopisy čtenářů

Energetická bilance Země

Článek je o něčem jiném: o vývoji života a energetické bilance lidstva do současnosti. O tématu nadpisu obsahuje jen nepatrnou zmínku. Z ní lze...

K téme globálneho vývoja

Na Gáiu a ludskú civilizáciu sa dnes často pozeráme ako na dva antagonistické subjekty. Vnímame tu súboj kto z koho a varovanie, že zatial nas...

Ještě k cyklu skvrn

Vzhledem k redakční úpravě článku o cyklu sluneční aktivity (Vesmír 75, 295, 1996/5) a jeho prognóze vypadla předpověď maxima relativního čísla...

Poslední tři minuty

V recenzi doc. Jiřího Langra ke knize Paula Daviese: Poslední tři minuty (Vesmír 75, 346, 1996/6) jsem přivítal jeho přesvědčení, že „současné...

Poslední z nejmenších

Mělo by pro náš svět nějaké důsledky, kdyby se nějakou shodou okolností stalo, že by – dejme tomu – elektron byl hmotnější, než je? Byl by náš svět...

Mezibuněčná hmota

Ještě v padesátých letech byla představa o skladbě mezibuněčné hmoty velmi jednoduchá: jsou to kolagenní vlákna vnořená do základní koloidní...

Produkce a spotřeba zlata

Podle Amerického důlního úřadu bylo do r. 1990 vytěženo 107 tisíc tun zlata. Po připočtení dalších ročních těžeb to k dnešnímu dni představuje...

Geofyzikální průzkum románské rotundy sv.Kateřiny ve Znojmě

Geofyzikální průzkum rotundy sv. Kateřiny přináší výsledky, jež jsou v ostrém rozporu se závěry psychotroniků. Ti v bezprostředním podloží rotundy...

Příběh o koljuškách

Filozofové vědy jsou zhruba dvojího druhu: normativní (jako třeba K. Popper nebo I. Lakatos) snažící se definovat, jak se věda dělat má (aby...

Pocta Descartovi

RENATUS DES-CARTES, DOMINUS DE PERRON, NATUS HAGAE TVRONVM, ANNO, M.D.XCVI, VLTIMO DIE MARTII 31. března letošního roku jsme v tichosti vzpomněli...

Sopky – okná do hlbín Zeme

I napriek sústredenému úsiliu špičkových odborníkov v bývalom ZSSR najhlbší vrt do kontinentálnej kôry na kolskom polostrove dosiahol len hĺbku...

Hlava a ocas

Slovo hlava (lat. caput) se vyskytuje i v ostatních slovanských jazycích – v polštině glowa, v lužické srbštině hlowa, v ukrajinštině holova,...

Paví ocas: dobrá zpráva, módní výstřelek, nebo umělecké dílo?

V minulém čísle Vesmíru se Vladimír Kvasnička a Jiří Pospíchal v článku “Umelý život a problém dlhochvostých pávov″(75, 384, 1996/7) zabývají...

Deštivé roky 1770 – 1772

“U nás slunce na hlad nesvítí,″ zní jedna výstižná rolnická sentence. Je lapidárním shrnutím dlouhodobých zkušeností našich zemědělců. V suchých...

Je ochrana půdy nutná?

Půda je důležitou složkou biosféry a nezbytnou složkou zemědělské výroby. Zemědělská soběstačnost každého státu závisí na dostatku dobré půdy....

Aktuality

Z odborných časopisů

Velké jezero pod antarktickým ledemŽe se pod antarktickým ledem nachází velké jezero, je výzkumníkům známé již od let 1974–75 z leteckých rádiových...

Děti se učí rychleji hudebním zvukům

Výuka hudbě zlepšuje schopnost dětí učit se řeči a zlepšuje jejich sociální dovednosti. Psycholožka Maria Spychigerová z Fribourské univerzity ve...

Hudba a poruchy sluchu 

Švédští badatelé zjistili, že už novorozeně v inkubátoru je vystaveno nežádoucím účinkům hluku. Také studia zvukové hladiny dětských hraček...

Operace srdce za chodu

Na celém světě se ročně provede okolo 600 000 operací, jimž se v lékařském slangu říká koronární bypass. Jde o přemostění zúžené cévy. Dosud se...

Antikoncepce pro šváby

Heather Wren a její kolegové z Virginské techiky a ze Státní univerzity v Blacksburgu vyvinuli antikoncepční pilulku pro šváby, která je navíc...

Nebezpečné hubnutí

Ženy, které zhubly až v druhé polovině svého života, jsou paradoxně vystaveny vyššímu riziku zlomení krčku kyčelního kloubu. Badatelé z National...

Konflikt mezi samci a samicemi je dynamičtěJší, než se zdálo

Přestože samci a samice mají společný zájem produkovat co nejvíce co nejkvalitnějšího potomstva, plyne jak z přirozené zkušenosti, tak ze...

Evropské biotechnologické firmy přesouvají investice do zámoří

Londýnské pracoviště konzultantské firmy Ernst and Young za podpory Senior Advisory Group Biotechnology, což je průmyslové konsorcium se sídlem...

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

Snad je to silou tradice, snad tím, že donedávna byl k záznamům mluveného textu obtížnější přístup (neznal-li člověk těsnopis), hlavní příčinou ale...

Olovo v krvi Američanů

Z výsledků třetího celostátního průzkumu zdravotního stavu a výživy obyvatel USA, který uskutečnilo Národní centrum pro zdravotní statistiku...

Hackeři a počítačové sítě

Podle jedné studie je ve Spojených státech každoročně kolem 250  000 pokusů o neautorizovaný přístup k vojenským počítačům. Ve snaze lokalizovat...

Ochota populace k očkovacím akcím klesá

Není žádným tajemstvím, že připravenost populace k očkovacím akcím je nízká až laxní. Důvody proč neočkovat jsou ve skutečnosti jen v těchto...

Úloha NO v centrálním nervovém systému

Většina údajů o úloze NO v centrálním nervovém systému (CNS), které máme k disoizici, spočívá v histochemických a imunohistochemických vyšetřeních...

Byrokrati, věda a utajování

Daniel Walker z Havajské univerzity nevydržel byrokratické průtahy a bez schválení Americkým námořnictvem publikoval v geofyzikálním časopise Eos...

Chránia výťažky zo zemiakov pred ožiarením?

Je dokázané, že rádioaktivita má na ľudské telo celý rad neblahých následkov, rakovinu nevynímajúc. Vedci preto hľadajú prostriedky, ako obmedziť...

Evoluce předlouhého sosáku

Koevoluce dvou či více druhů, které si konkurují nebo jsou vůči sobě ve vztahu dravec–kořist, vede podle běžně přijímané představy k efektu “černé...