Hovorka Dušan

Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., (*1933) je emeritným profesorom petrológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa štúdiu hornín vrchného plášťa Zeme. Bol vedúcim geologicko-archeologického projektu IGCP/UNESCO No. 442. V posledných rokoch sa venoval štúdiu zloženia a proveniencii surovín kamenných artefaktov neolitu. Na túto tému viedol (1999–2002) medzinárodný IGCP/UNESCO projekt. Je autorom knihy Sopečná činnosť, jej dobrodenia ale aj permanentný postrach. ľudstva (Univerzita Komenského v Bratislave

Počet článků: 5

Slovenská cementačná meď a európska alchýmiauzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 452, 2013/7
Pohľady na alchýmiu, a najmä na jej prínos do pokladnice poznania ľudstva, sa zásadne rôznia. Je to podmienené aj tým, že doteraz neexistuje...
 

Diamant: permanentne strategická surovina

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 83, 2002/2
Existujú dva varianty vysvetľovania pôvodu názvu diamantu: z arabského „al-mas“ (najtvrdší), resp. z gréckeho „adamas“ (nezničiteľný,...
 

„Metabolizmus“ zemskej kôry

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 133, 1998/3
Kôra Zeme, t.j. vrchná časť jej pevného horninového obalu, bola miestom zrodu a vždy bude výhradným miestom rozvoja ľudskej civilizácie. Grandiózne...
 

Popol vulkanických erupcií ohrozuje leteckú dopravu

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 192, 1997/4
Najničivejšie vulkanické erupcie sú často spôsobované sopkami, ktoré po stáročia až tisícročia „driemali“. Ich aktivita môže predstavovať vôbec...
 

Sopky – okná do hlbín Zeme

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 448, 1996/8
I napriek sústredenému úsiliu špičkových odborníkov v bývalom ZSSR najhlbší vrt do kontinentálnej kôry na kolskom polostrove dosiahol len hĺbku...