Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.

PHDr. Jaroslav Kovárník, CSc., (*1955) vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Jihomoravském muzeu ve Znojmě se zabývá neolitem a eneolitem, experimentální archeologií a záchranným výzkumem. V letech 1982–83 zavedl v Československu leteckou archeologii.

Počet článků: 1

Geofyzikální průzkum románské rotundy sv.Kateřiny ve Znojmě

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 436, 1996/8
Geofyzikální průzkum rotundy sv. Kateřiny přináší výsledky, jež jsou v ostrém rozporu se závěry psychotroniků. Ti v bezprostředním podloží rotundy...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné