Puffr Martin

RNDr. Martin Puffr (*1962) rovněž vystudoval užitou geofyziku na Přírodovědecké fakultě UK a ve firmě PICODAS se zabývá geografickými informačními systémy.

Počet článků: 1

Geofyzikální průzkum románské rotundy sv.Kateřiny ve Znojmě

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 436, 1996/8
Geofyzikální průzkum rotundy sv. Kateřiny přináší výsledky, jež jsou v ostrém rozporu se závěry psychotroniků. Ti v bezprostředním podloží rotundy...