Holub Milan

Ing. Milan Holub, CSc., (*1938) vystudoval ložiskovou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Při průzkumu ložisek pracoval řadu let v různých zemích světa. Jako osoba samostatně výdělečně činná se zabývá ekonomikou ložisek nerostných surovin.

Počet článků: 9

Putování světem nepodložených spekulací…

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 70, 2008/2
Pan Vladimír Karpenko se mýlí, když píše, že Lazara Erckera o transnutaci kovů přesvědčil železný hřebík potahující se mědí v roztoku modré...
 

K recenzi knihy Rudné a uranové hornictví ČR a také ke knize samotné

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 66, 2004/2
Přiznám se, že jsem si v této rozsáhlé kolektivní publikaci (Anagram, Ostrava 2003) prohlížel s nostalgickými pocity pamětníka hlavně obrázky,...
 

Měření cantallockého trojúhelníku

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 184, 2002/4
V rámečku na s. 95 je uveden výpočet hmotnosti svrchní (5 až 20 cm mocné) vrstvy kamenité či oblázkové pouště na planině Nazca. Výpočet má některé...
 

Těžba surovin a ochrana životního prostředí

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 157, 1999/3
Ovlivňuje ochrana životního prostředí těžbu surovin natolik, aby to bylo patrné v celosvětových statistikách? Z exponenciálních grafů spotřeby...
 

Ničí těžba zlata přírodní rezervace?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 325, 1998/6
K článku V. Koteckého Čtyři mýty o zlatě (Vesmír 77, 28, 1998/1) Omlouvám se V. Koteckému za to, že trpím nešťastnou kombinací znalostí, jak ji...
 

Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 389, 1997/7
Poslední doly, kde se v České republice těžily barevné a drahé kovy, byly uzavřeny a o rudní hornictví se opět (již pokolikáté?) zajímají spíše...
 

Nechte je žrát kyanidy

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 188, 1997/4
Údaje, na něž se ptá Václav Cílek (Vesmír 76, 55, 1997/1), jsou obvyklým předmětem průzkumných prací a lze na ně odpovědět až po ukončení příslušné...
 

Produkce a spotřeba zlata

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 434, 1996/8
Podle Amerického důlního úřadu bylo do r. 1990 vytěženo 107 tisíc tun zlata. Po připočtení dalších ročních těžeb to k dnešnímu dni představuje...
 

Nechte je žrát kyanidy!

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 403, 1996/7
Vzhledem k tomu, že má práce o vlivu těžby na životní prostředí byla „posledním impulzem“, dovoluji si některé autorovy názory komentovat. Zprávy...