Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 8. 1996
 |  Vesmír 75, 478, 1996/8

Rychlost vzrůstu bambusu. Že mnohé rostliny v tropech rostou rychlostí, jakou u rostlin našeho podnebí znamenati nelze, jest s důstatek známo. Nejnověji byl tento rychlý vzrůst stanoven ciferně na bambusu (Dendrocalamus) prof. Krausem v botanické zahradě v Buitenzorgu na Javě. Pozorování toto trvalo po dva měsíce a seznáno, že rostlině denně o 20 cm na vzrůstu přibylo, tedy asi 1 cm za hodinu. Maximum vzrůstu bylo stanoveno na 0,4 mm za minutu, což jest asi tolik, jako polovina délky, o kterou se posune velká ručička za minutu na hodinách kapesních. V noci rychlost vzrůstu se zdvojnásobňuje.

Vesmír 15. srpna 1896, str. 251

Pilořitka veliká v podlaze. Pan Vrat. Bouček, kadeřník ve Vršovicích, pozoroval v poslední době, že v jeho oficině vylézají z podlahy podivné vosy. Případ ten jej nemálo zajímal, proto při příležitosti ukázal mi jeden exemplář. Určil jsem mu jej ochotně jako pilořitku velikou (Sirex gigas). Stavební material dřevěný pocházel patrně z lesů nákazou pilořitky postižených. Z larev pak, jež několik let žijí ve dřevě, dospělý hmyz prokusuje se teprve nyní na venek. Pan Bouček daruje sběratelům hmyzu, pokud “zásoba″ stačí, po exempláři.

Vesmír 1. července 1896, str. 216

Množství mikroorganismův ve vzduchu Pražském. V Annales de micrographie uvádí Miquel změny, jaké prodělává vzduch pařížský během dne, co se týče počtu mikroorganismů v něm přicházejících. Podobné výsledky shledal jsem u pražského vzduchu, který podrobil jsem bakteriologickému zkoumání v měsících lednu, březnu, dubnu a květnu r. 1889, a o čem uveřejněny jsou zprávy ve Věstníku král. české společnosti nauk. Dle četných názorů shledáno, že v ranních hodinách od 7 do 9 přichází v 1 kub. m. vzduchu 1200 mikroorganismů až po 12. hodinu polední pohybujícího se v hranicích 5–700. V době od 12. hodiny pol. až do 2. hod. odp. vstoupne počet mikroorganismů na 800; mezi 2. –3. hodinou dosáhne čísla 1400; od 3.–6. hod. udržuje se při 1200.

Vesmír 1. července 1896, str. 214

Cysticercus cellulosae u psa získaný od člověka. Railiet signalisoval před nedávnem v ″Société centrale de médecine veterinaire″ případ, který dosud nebyl ještě pozorován. Běželo o fenu, která byla stížena cysticerkem ve tkani podkožní. Zvíře bylo asi 2 leta staré, když tu shledáno u ní hojnosť nádorků pod koží na četných místech, které klouzaly pod prsty a činily dojem, jako by to byly broky ve tkani vpouzdřené. Zjev nebyl provázen žádnými chorobnými příznaky a zvířeti vedlo se napořád dobře. Několik uzlíků takových bylo zvířeti vyříznuto i shledán v nich cysticercus cellulosae. Parasit vnikl do zvířete z člověka. Bylať fena miláčkem muže, jenž po dlouhý čas hostil tasemnici a který se zvířetem rád se zabýval a mazlil. Doposud pozorován vždy jen případ opačný. Od zvířete obdržel nemoc člověk. Pes choval tasemnici, člověk pak stal se nositelem cysticerků, jinými slovy: zvíře bylo notositem, člověk xenositem. (Rev. scient. 1896.)

Vesmír 15. července 1896, str. 228

Informační rybářský kurs pro kočovné učitele, jak žádala jej v březnu let. roku rybářská anketa, byl ministerstvem povolen a dotován. Bude se konati ve dnech 26., 27. a 28. září při radě zemědělské v Praze ve spojení s vycházkami do výzkumné stanice Běchovické, do musea a pod. Vesmír 15. září 1896, str. 273

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné