Martínek Konstantin

Ing. Konstantin Martínek (*1950) absolvoval r. 1974 Fakultu chemické technologie VŠCHT v Praze, kde r. 1986 dokončil postgraduální studium. Do r. 1990 pracoval v Čs. uranovém průmyslu. Zabývá se hydrometalurgickým zpracováním rud základních a drahých kovů. V letech 1991–93 pracoval v Rustenburgu v Jihoafrické republice jako hlavní technolog rafinérie základních kovů. V letech 1994–95 pracoval jako konzultant na problematiku tlakového loužení rud v Kazachstánu při uvádění demonstračního závodu Bakyrchik Joint Venture na zpracování arzenopyritových zlatých rud do zkušebního provozu. Nyní pracuje jako koordinátor projektu TVX Bohemia důlní, a.s., na podrobném geologickém průzkumu ložiska zlaté rudy v Kašperských Horách.

Počet článků: 2

Zlato, kyanidy, …

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 556, 1997/10
[…] Máte pravdu v tom, že se firma TVX Bohemia důlní netají svými záměry. Naposledy s nimi veřejnost seznámila na tiskové konferenci 22. ledna. Na...
 

Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme!

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 464, 1996/8
V úvodu autor stručně popisuje jednu z metod destrukce kyanidových iontů – biologické odbourávání kyanidů pomocí bakterie Pseudomonas...