mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1994/12

datum vydání: 5. 12. 1994

Úvodník

S učenci do věže

Čtyři vědci, biolog, ekonom, fyziolog a matematik, strávili spolu nějaký čas v jednom badatelském centru v Palo Altu v Kalifornii. Bylo to v roce...

Eseje

Malá esej o pravde

Zdá sa, že spomedzi všetkých definícií pravdy je najprijateľnejšia stará Aristotelova: Pravda je zhoda rozumu s vecou, myslenia so skutočnosťou. Čo...

Nad knihou

STEPHEN JAY GOULD: Time’s Arrow, Time’s Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time.

Každá věda něčím důležitým přispěla k našemu obrazu světa. Geologie tak učinila samotnou koncepcí času. Téměř dvě tisíciletí Evropané důvěřovali...

Dvě skripta o evoluci

Evoluce se stala součástí našeho vidění světa (nejlepším dokladem toho jsou ostré a často nevybírávé výpady jejích odpůrců). Přitom zůstává...

Jazykový koutek

Jak je tomu s esejem?

Protože jde o nadpis jazykového koutku, čekalo by se, že bude řeč o tom, zda je substantivum esej rodu mužského (tedy: ten esej, s tímto esejem,...

Mozaika

Říjen ve vědě

Kam putují Nobelovy ceny 1994 V minulosti připomínalo leckdy udílení Nobelových cen spíš ruletu. Ocenění míjelo mnohé, kteří by si to zasloužili,...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Proti komárům užívá se rozmanitých prchavých látek, jež komáry zahánějí. Člověk se jimi musí natříti, aby hodně páchl, ale absolutní ochranou žádná...

Výtvarné umění

Chvála jednoduchosti (Jan Knap)

Říká se, že dnešní svět je složitý, Jacob Burckhardt, švýcarský historik, však v minulém století v často citovaném dopisu Friedrichovi von Pree...

Paměti

Josef Charvát a jeho svět

Ostatní politici S žádným z nich jsem nebyl účasten politické práce, všecky jsem je znal jen jako lékař, buď jsem je léčil, nebo jsem ošetřoval...

Dopisy čtenářů

Kde jdem a kolem čeho

V článku J Grygara je podána zpráva o tom, že satelit COBE (Cosmic Background Explorer) změřil rychlost pohybu středu Galaxie vůči poli...

Krásný projekt chmurné superbudoucnosti

Se zájmem i potěšením pročítám časopis Vesmír a jsem vděčný za jeho paprsky do temna takzvaného postmodernizmu. Člověk, který je chudý duchem, je...

Komu Koniášovu medaili

S velkým zpožděním se mi dostalo do ruky 2. číslo časopisu Vesmír, v němž K. Samšiňák píše o osudu Kolenatiho literárního díla. Tento soubor je...

Fuzzy logika

Text P. Vysokého o fuzzy logice ve mně vyvolal i řadu otazníků. Dozvěděl jsem se cosi o tom, co jsou neostré (fuzzy) množiny. Dále jsem se dočetl...

Věk virtuální reality

Byla doba kamenná, bronzová, železná. Někteří optimisté tvrdí, že nyní žijeme ve věku informatiky, jde však pouze o přechodné údobí před věkem...

Strom a kámen – dub a skála

Jiří Fiala píše, že na posvátných místech se pokládal kámen a vysazoval strom jako atributy neživého a organického řádu skutečnosti, odpovídající...

Věda ve 20. století

Závěrečná (3.) část řeči pronesené při dvou příležitostech: 14. 2. 1993 na zasedání AAAS v Bostonu a 5. srpna 1993 v Ženevě na kolokviu v CERN pod...

Hnulo se systémové hnutí?

Je naším osudem, že právě ta slova, bez nichž se v našem myšlení, vyjadřování a vědění neobejdeme, nejvíce vzdorují přesné pojmové analýze...

Volné radikály při stárnutí rostlin

U rostlin můžeme rozlišit stárnutí a senescenci jako dva odlišné, ale překrývající se procesy. Organizmy stárnou v průběhu celého života, zatímco...

Od buněk k molekulám

Imunitní systém brání organizmus proti cizorodým látkám a mikroorganizmům. Zneškodňuje abnormální vlastní buňky, které by pro organizmus mohly být...

Jak zlatoočky poznají, kam neklást vajíčka?

Feromony, které často zásadním způsobem ovlivňují chování nižších i vyšších živočichů, se u hmyzu začaly intenzivně studovat až po izolaci...

Vápník a noc

Epifýza v mozku je orgánem, který synchronizuje 24hodinové biorytmy v organizmu prostřednictvím sekrece hormonu melatoninu. V buňkách epifýzy je...

OZONOVÁ VRSTVA ZEMĚ (aneb co je a co není)

V sympatickém brněnském časopise Proglas jsme jako příspěvek do současné diskuse o ekologii četli v článku Harryho Baldwina Skleníkový efekt...

Počet mužských spermií dlouhodobě klesá

Niels E. Skakkebaek a jeho spolupracovníci z nemocnice Rigshospitalet v Kodani (Dánsko) publikovali v British Medical Journal (Vol. 305, 1992, str....

Německá lékařská fakulta v Praze (1883 – 1945)

Před 110 lety, na počátku školního roku 1883/84, zahájily v Praze činnost dvě samostatné lékařské fakulty – česká a německá. Tím byl završen zápas...

Sto let od objevení „morového bacila“

Je někdy až zarážející, jak rychle vstřebáváme nové poznatky a – zapomínáme. Některé bývalé novinky se po krátkém čase jeví tak samozřejmé, že se...

Ohrožení leváci ?

S. Coren (Left hander: everything you need to know about lefthandedness, J. Murray, London 1992) dokazuje, že jsme jediným živočišným druhem...

John Muir a Yosemity

S Lee McKenziem – vedúcim oddelenia výchovy a interpretingu, som sa stretol v prvých dňoch pobytu v Yosemitoch a od prvého okamihu nášho rozhovoru...

Ad „Věda, jazyk a folklor“

V minulém čísle Vesmíru jsme zveřejnili 12 českých přísloví přeložených do vědecké češtiny. Věříme, že jste byli ve „zpětném překladu“ úspěšní. Pro...

Aktuality

Šedivé vlasy a osteoporóza?

Již jsme referovali o práci Morisona a spol. (Nature 367, 284, 1994), podle níž gen pro receptor vitaminu D určuje hustotu kostí a je tudíž...

Fototaktické purpurové bakterie

T. Engelmann popsal r. 1883 pohyb volně plovoucích fotosyntetizujících purpurových bakterií v závislosti na náhlé redukci intenzity světla a nazval...

Feromony v boji proti červotočům

Firma Oxford Asymmetry připravuje lapače červotočů založené na feromonu stegobinonu, kterým samička červotoče láká samečky. Feromon by bylo možno...

Gen pro aktivaci rekombinace

Myší mutantní homozygotní linie s nefunkčním genem pro aktivaci rekombinace (RAG-2) není schopna tvořit dospělé lymfocyty B a T, protože zmíněný...

Smrt v tymu

Většina T-lymfocytů v tymu vzniká a také zde záhy svůj život končí. Skoro všechny mladé tymocyty („lymfocyty tymu“) mají na svém buněčném...

Superpočítačový program na rozcestí

Národní (americká) nadace pro vědu (NSF) zvažuje jak nejlépe využít čtyři největší superpočítačová centra (v Ithace, v Champaign-Urbaně, v...

Nobelovy ceny za ignoranci

Vědecká komunita se rozdělila na tři tábory: Na skupinu, která nedočkavě očekává zprávu Nobelova výboru o udílení Nobelových cen; na skupinu, která...

Ernst Mayr dostal Japonskou cenu

Za biologii se neudělují Nobelovy ceny s výjimkou fyziologie a medicíny. A tak se může stát, že někteří z největších biologů 20. století přijdou...

Crawfordovu cenu

(další z prestižních cen, která se stará o obory nepokryté Nobelovou cenou) získali tento rok matematici – 44letý Shing-Tung Yau z Harvardovy...

Anonymita posuzovatelů

Jednání za zavěřenými dveřmi vždycky vzbuzují nevraživost těch, kteří jsou před těmi dveřmi. Inženýrka Wanda Henke, jež měla již několik...

Německý superhluboký vrt

zdá se, že superhluboký vrt u bavorského Windischenschenbachu byl 12. října 1994 předčasně ukončen v hloubce 9,1 km pro technické potíže spojené...

Univerzity s nejvyšším impaktem (1981–1993)

Garfieldův Institut vědeckých informaci (ISI) shromáždil data o 100 amerických výzkumných univerzitách. Srovnával průměr citací vědeckých prací se...

Profesor Pavel Tichý

Ve středu 26. října zemřel na Novém Zélandě za tragických okolností prof. Pavel Tichý, vynikající logik. Krátce po r. 1968 emigroval a působil na...

Hygiena kuchyňských prkének

Dlouho se věřilo, že kuchyňská krájecí prkénka vyrobená z plastů jsou hygieničtější než dřevěná. Jak už to ale bývá, nikdo se s ověřením této...

Hypertoxický záškrt

Záškrt, dnes pomalu zapomenutá nemoc, prodělává svoji renezanci. V posledních třech letech registrovala Světová zdravotnická organizace 17 tisíc...

Myš bez prionového proteinu je normální?

Před dvěma lety se ve Vesmíru objevil článek popisující zdravotní stav a chování myši, u níž byl inaktivován prionový protein. Jmenoval se stejně...

Dynaktin – regulátor dyneinu

Pohyb organel a dalších součástí buňky zajišťují molekulární „motory“, složité komplexy molekul většinou spojené s membránovými strukturami či...

Ještě k tuberkulóze

Pokles světové nemocnosti a úmrtnosti na tuberkulózu (tbc) začal v 19. století – byl to výsledek zlepšení výživy a izolace nemocných. Pokles se...

Orgánových dárců ubývá

K tomuto závěru se už došlo před několika lety a zmíněný negativní trend má stále vzrůstající tendenci. Přes všechno úsilí vypadá např. v Německu...

Nejmenší eukaryotní organizmus

Autotrofní společenstva pikoplanktonu (pikoplankton je část planktonu zahrnující organizmy menší než 2 m), v nichž se předpokládá dominantní...

Lososí budulínkové

V posledním desetiletí se rozvíjejí transgenní technologie, kdy se do organizmů metodami genového inženýrství vnáší genetická informace, která...

Intróny a inteíny: genetická imunita?

Od objavenia intrónov sa vedú siahodlhé diskusie o funkcii týchto evolučných sprievodcov prevažne eukaryotických génov. Do dnešných čias vznikli...