Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

OZONOVÁ VRSTVA ZEMĚ (aneb co je a co není)

Ing. Erich Lippert (ed.) Ozonová vrstva země Vznik, funkce, poškozování a jeho důsledky, možnosti nápravy
 |  5. 12. 1994
 |  Vesmír 73, 682, 1994/12

V sympatickém brněnském časopise Proglas jsme jako příspěvek do současné diskuse o ekologii četli v článku Harryho Baldwina Skleníkový efekt (přeloženo ze Salisbury Review 1/1994):

(…) Rozumný pohled na „důkazy„ ukazuje, že v žádné jiné oblasti kromě cholesterolu nebylo tolik dohadů vydáváno za fakta. Mluví se dnes o podivném počasí. Když jsem byl chlapec, svalovali vinu za počasí na všechno, od atomové bomby po komunisty. Vždycky to tak bylo. Olověná tabulka ze čtvrtého století před Kristem, nalezená v Dononě v severním Řecku, se ptá místního orákula: „Je letošní tuhá zima způsobena tím, že je město zkažené? (…) Ve svém Životě Johna Miltona napsal Samuel Johnson, že „v této době převládal názor, že svět je v úpadku a že lidé měli tu smůlu, že přišli na svět v době, kdy už byla příroda vysílená. Mělo se za to, že celé stvoření chřadne, že stromy ani zvířata nemají výšku či masivnost svých předků…„ (…) Co se týká rakoviny kůže, moderního panikaření, jež získalo důvěryhodnost díky skutečnosti, že k předpovědím se připojila i OSN, byl výklad jejich příčin založený na teorii o ozonové díře nedávno odsouzen Národní radou pro radiologickou ochranu v Británii, jež odmítla historky rozšiřované organizací Greenpeace o králících oslepených ultrafialovým zářením v jižním Chile, blízko předpokládané ozonové díry v Antarktidě. (…) Děsivým scénářům se dostávají palcové titulky (v římských dobách předpovídali Lukrécius a Seneka vyčerpání a kataklyzmatické zničení Země) a je lehčí získat podporu pro „výzkum„ pesimistický než optimistický. Jenom blázen (a ne že by jich v ekologických zájmových skupinách bylo málo) tvrdí, že zná na všechno odpověď (…)

Nezbývá – jako ostatně vždy – než se spolehnout na vlastní rozum, a podstoupit námahu s hodnocením a vybíráním informací. Ing. Erich Lippert se svými spolupracovníky se v knize „Ozonová vrstva Země„ kriticky zabývají jejím vznikem, funkcí, poškozováním, důsledky poškození a možnostmi nápravy. Text doprovází obsáhlý seznam světové i domácí literatury. Na čtenářích je vše ostatní – nejdražší je ignorance.

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné