mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Koukolík František

MUDr. František Koukolík, DrSc., (*1941) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Ve Fakultní Thomayerově nemocnici se zabývá zejména neuropatologií. V posledních letech píše do mnoha novin a časopisů, vystupuje v četných rozhlasových a televizních pořadech.

Počet článků: 22

PIERCE J. HOWARD: Příručka pro uživatele mozku

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 374, 1998/7
P. J. Howardovi se podařil husarský kousek. Není odborník v kognitivní vědě ani v jiných vědách o mozku. Je manažer. Přesto zvládl principy...
 

Otázky vážně i nevážně

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 626, 1997/11
Souhlasíte s následující úvahou?„Světlo ubývá s druhou mocninou neboli čtvercem vzdálenosti. Změříte-li, jak svíčka svítí ve vzdálenosti třeba...
 

Věda hledá duši

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 163, 1996/3
FRANCIS CRICK 1) : The Astonishing Hypothesis. The Scientific Search for the Soul. (Simon and Schuster, London 1994, 318 stran). Knihu v překladu...
 

Schizofrenie

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 185, 1995/4
Pro psychiatry minulého století byly "velké psychózy", jak se dnes někdy říká schizofrenii a manicko-depresivní psychóze, jedním onemocněním....
 

J. C. Eccles: Evolution of the brain: creation of the Self.

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 165, 1995/3
Sir J. C. Eccles, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (r. 1963 spolu s A. F. Huxleyem a A. L. Hodgkinem), poznamenal, že potřeboval...
 

Ohrožení leváci ?

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 688, 1994/12
S. Coren (Left hander: everything you need to know about lefthandedness, J. Murray, London 1992) dokazuje, že jsme jediným živočišným druhem...
 

SAD

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 607, 1994/11
SAD je zkratkou anglických slov seasonal affective disorder, což je charakteristická a častá porucha duševní činnosti vázaná na zimní měsíce (JAMA...
 

Násilí na obrazovkách

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 535, 1994/9
Čtyřicet let výzkumu, více než 3 000 vědeckých prací uvedených v mezinárodní bibliografii a výrok L. D. Erona, jednoho z vedoucích amerických...
 

Duševně nemocní v USA

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 477, 1994/8
Skupina vedená R. C. Kesslerem (Arch. Gen. Psych. 51, 8, 1994) zjišťovala nemocnost duševními chorobami u obyvatel USA ve věku 15 – 54 let, kteří...
 

Final exit

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 415, 1994/7
D. Humphry napsal knihu Final Exit (s delším podtitulem) a Hemlock Society, která je zastáncem dobrovolné eutanazie, ji r. 1991 uveřejnila. Titul...
 

Apo E4 a Alzheimerova nemoc

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 417, 1994/7
Alzheimerova nemoc (AN) postihuje starší lidi; je čtvrtou nejčastější základní nemocí vedoucí ke smrti. Její výskyt se – počínaje věkem 52,5 roku,...
 

Příroda a výchova

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 417, 1994/7
Názory na vliv dědičnosti a výchovy na lidské vlastnosti kolísají od naprostého vlivu dědičnosti po naprostý vliv výchovy (učení, prostředí)....
 

Čelní mozkové laloky a chování

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 315, 1994/6
Nejpřednější části čelních mozkových laloků byly v minulosti považovány za sídlo vší moudrosti, případně etiky. Na druhé straně před třiceti lety...
 

Mozková kůra a smutek

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 356, 1994/6
Pocity smutku, ustaranosti, stísněnosti a duševní ochablosti se souhrnně jmenují dysforie. Jsou opakem euforie, což je pojem pro dobrou náladu....
 

Přízvuk, rytmus a intonace řeči

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 356, 1994/6
Pro přízvuk, rytmus a intonaci řeči se užívá souhrnný pojem prozodie. Prozodií můžeme vyjádřit mnoho: Důraz na slovo nebo část věty („to jsi řekl...
 

Deprese

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 295, 1994/5
O depresi neboli chorobném smutku se říká, že je po zubním kazu nejčastějším lidským onemocněním. Může být onemocněním velmi závažným, dlouhodobým,...
 

Sebevražda

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 296, 1994/5
Sebevražednost je narůstajícím problémem (The Lancet 342, 1993, s. 381). Nejčastěji je v pozadí nějaký druh duševního onemocnění. Výzkum 50 000...
 

Transplantace neuronů do mozku

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 189, 1994/4
Nervové buňky černé substance (s. nigra) mozkového kmene vyrábějí nervový přenašeč dopamin a svými výběžky jej dopravují do mnoha oblastí. Jednou...
 

Zrakové halucinace

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 236, 1994/4
Halucinace jsou vjemy, které vznikají „samy od sebe“, bez zevního podnětu, což postižený nepoznává. Jakmile postižený poznává, že pro jeho smyslové...
 

Smutek v zimě

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 175, 1994/3
Mnozí lidé špatně snášejí příchod dlouhých zimních večerů a je jim smutno. Někteří lidé v zimě onemocní depresí, v létě se uzdraví. Onemocnění má...
 
Strana: [1]  [2]