Vesmír: 1994/5

datum vydání: 5. 5. 1994

Úvodník

Třeštění v Třešti

Nezávislost, neřku-li svoboda, nejen těší, ale také trochu bolí. Člověk se musí rozmýšlet, rozhodovat, hlídat, sám si své rány ošetřovat - ale to...

Eseje

Věda potřebuje omyl

Rád si připomínám drobnou příhodu z doby, kdy jsem jako medik v prvním ročníku začínal ‘fiškusovat’ na Biologickém ústavu Lékařské fakulty...

Geny, elektrody a neúcta k literárním údajům

Nedávno jsem byl požádán redakcí Encyclopedia of Analytical Science, abych napsal článek o elektrochemické analýze nukleových kyselin. A tak jsem...

Příznaky pádu

Od nejstarších dob poutaly pozornost jevy, které jako příznaky poukazovaly k jevům jiným, aniž by s nimi byly totožné; asi v tom smyslu, že kouř je...

Nad knihou

Tom Wilkie: Perilous Knowledge. The Human Genome Project and its Implications.

Kniha o programu sekvencování lidského genomu, o tom, co mu předcházelo, o dosavadním průběhu, o očekáváních, která má splnit, i o problémech,...

E. Badinter: XY – De l’identité masculine

Kniha E. Badinterové pojednává o cyklických krizích mužnosti v lidských dějinách. Spíše než na její recenzi lze pomyslet na pár doplňujících...

Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river

V uplynulých několika letech se nově objevují nejméně tři typy publikací, které přinášejí nové, zajímavé údaje, ale zároveň jsou téměř nedostupné,...

Josef Berger: Informatika v klinické praxi

Klinická informatika je mezioborovou disciplínou, zahrnující i tak typicky „nemedicínské“ vědní obory, jako jsou matematika, statistika, systémová...

Jan Šmarda: Život z obou stran

Na sklonku roku 1992 vychádza na Masarykovej univerzite v Brne kniha statí z modernej biológie a experimentálnej medicíny prof. MUDr. Jana Šmardu,...

Lidské hodnoty a společnost v pohybu

Ve dnech 25. a 26. září 1993 uspořádaly STUŽ a KNI sympozium „Lidské hodnoty a společnost v pohybu. Autoři z různých oborů vědy i umění se – každý...

Jaroslav Malina a kol.: O tvořivosti ve vědě, umění a politice

Mnozí čtenáři již zjistili, že ne každá kniha cizí provenience stojí za to. Důvodem nebývá jen nízká kvalita originálu, ale často se nedostatky...

Jazykový koutek

mnoho- // více- // několika-

Jak je tomu vlastně se složenými adjektivy, která obsahují jako první složku některou z neurčitých číslovek uvedených v nadpise? Jde o adjektiva...

Mozaika

Březen ve vědě

Nový prvek – seaborgium Sg Rozhodnutí oznámené na březnovém zasedání Americké chemické společnosti v San Diegu překvapilo. Jméno 106. prvku,...

Ekologický chybějící článek

Nečekaný důsledek úbytku lesů vlivem kyselých srážek byl pozorován koncem osmdesátých let, kdy se zjistilo, že někteří ptáci žijící v těžce...

Odměna 3 miliony dolarů

je připravena pro vědce, kteří objeví nové diagnostické a léčebné postupy (Science 263, 922, 1994), Rockefellerova nadace vypsala cenu 1 milion...

Deprese

O depresi neboli chorobném smutku se říká, že je po zubním kazu nejčastějším lidským onemocněním. Může být onemocněním velmi závažným, dlouhodobým,...

Porucha biorytmů při infekci HIV

Cirkadiánní rytmy, tj. pravidelné změny s periodou asi 24 hodin, jsou popsány u velkého počtu charakteristik mnoha živočišných i rostlinných druhů...

Kde jdem a kolem čeho ?

Nerudova otázka Kosmických písní zní dnes ještě zajímavěji než v době, kdy ji básník vyslovil. Víme přirozeně o otáčení Země kolem rotační osy,...

Objev nové funkce RNA

Ještě nedávno bylo rozdělení základních funkcí v organizmech jasné. Nukleové kyseliny jsou „informační“ molekuly, v nichž je uchovávána dědičná...

Sebevražda

Sebevražednost je narůstajícím problémem (The Lancet 342, 1993, s. 381). Nejčastěji je v pozadí nějaký druh duševního onemocnění. Výzkum 50 000...

Supravodiče pro domácí ledničky?

Objev supravodivosti v systému La-Ba-Cu-O r. 1986 vedl přes fázi YBa2Cu307 s kritickou teplotou 92 K, překračující významnou hranici bodu varu...

Slunce vydrží déle, než se myslelo

Konvenční teorie vývoje Slunce, založená především na znalosti průběhu hlavních termonukleárních reakcí v jeho nitru, praví, že Slunce má za sebou...

Vertikála

Ze starých ročníků Vesmíru

V únoru byl náš knižní trh obohacen významnou novinkou: novým vydáním Darwinova geniálního díla o vzniku druhů... Překlad je doplněn komentářem...

Výtvarné umění

Stroj a šperk (V. K. Novák)

Zvykli jsme si členit dějiny (našeho latinského západu) na starověk, středověk a novověk (a možná začínající světověk). Je to dělení prastaré,...

Paměti

Josef Charvát a jeho doba

Neděle, 15. března 53 Rozhlas náš i zahraniční je pln zpráv o smrti prezidentově. Lid je u nás už vychován: stačilo včerejší oznámení ve dvě hodiny...

Dopisy čtenářů

Dosť dobrý sex pre budúce tisícročie

Úprimne ma prekvapila exaltovaná reakcia Ing. V. Krčméryho, DrSc., ktorý žiaľ mohol nadobudnúť dojem, že moja esej je založená na jeho citáciách....

Jazyky na vymření

V článku prof. Františka Daneše mne zaujala věta: „Budoucnost národních jazyků Evropy v této situaci, jejich vztah k tomuto nadnárodnímu...

Oškubané jívy

Blíží se doba velikonoc a s tím spojené svěcení ratolestí, v tomto případě letorostů jívy, takzvaných kočiček. Lidé chodí a lámou tyto kočičky tak,...

K článku B. Blažka Bída naší vědy (I.)

K Blažkově článku mám tyto připomínky: Obraz naší vědy podle P. Blažka odpovídá jeho osobní zkušenosti s Ústavem krajinné ekologie ČSAV, kde...

Perla měsíce

Astrologie nabízí pomoc politikům

Jednou z hvězd dnes zahájeného astrologického kongresu v Praze je Elizabeth Teissierová, žena jejímiž radami se řídí politické špičky mnoha...

Představujeme časopis

Československý časopis pro fyziku

Sympatický časopis s tradicí jen o rok kratší než Vesmír (byl založen jako Časopis pro pěstování mathematiky a fyziky roku 1872, jeho prvním...

Testování testování

Když hlavní hrdinka románu Kočka z Pembroke od amerického matematika a filozofa matematiky Philipa J. Daviese, která se narodila v malé vesničce...

Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce

Loni v létě projížděl Prahou směrem na rodnou Ukrajinu prezident Kanadské akademie věd prof. L. A. Mysak, který se zastavil v Ústavu fyziky...

Kompas zvířat a co o něm víme

Země je obrovským dipólem vytvářejícím trojrozměrné magnetické pole. Z orientace a intenzity jeho složek lze získat informaci nejen o směru...

post- a ex- jako houby po dešti

Posttotalitní doba na začátku postkomunistické éry zdá se být neuvěřitelně úrodná na slova obsahující post- a ex- (post-, první část složených slov...

O přirozenosti společenstev: ptáci a krajina

Ekologie se tradičně rozděluje na autekologii (studium vztahu jednotlivých druhů k prostředí), ekologii populací, ekologii společenstev a ekologii...

80 let prof. Emila Hadače

Mezi vědci jsou i takoví, o nichž není lehké psát, protože žijí nenápadně a v úkrytu své specializace, anebo z opačného důvodu – protože jejich...

Stres – to nie je len adrenalín v krvi

Slovo „stres“ sa stalo súčasťou hovorovej reči i novinárskeho žargónu a používa sa dosť nepresne jednak na označenie rôznych záťažových situácií,...

Rudolf II. a jeho sestra Eleonora

Na exhumaci habsburských panovníků první a druhé generace, kteří vládli na českém trůnu, navázal výzkum představitelů třetí generace. Měděná rakev...

Konec skleníkové války?

„Podívejte se, publikum dobře cítí, komu se dá věřit,“ říká Steve Schneider při památné diskusi o nebezpečí globálního oteplování, která se konala...

Elektrochemik alchymistou

Před pěti lety vyvolal jak ve vědeckých kruzích, tak ve sdělovacích prostředcích velký rozruch předpokládaný objev jaderné fúze za studena, totiž...

Alfred E. (Ted) Ringwood

„A co myslíš, že tady budeš dělat?“ „Pane profesore, něco kolem jihočeských granulitů, tak jak jsem vám psal.“ „Pro tebe jsem Ted, žádný profesor.“...

O fyzikální terminologii

Fyzikální terminologie leží ve společném průniku (alespoň) tří věd: fyziky, pedagogiky a jazykovědy. Přirovnání k lodivodovi mezi Scyllou...

O krizi

Sebepochopení a sebekritika kultury Pralesy a stepi v odpovídajícím podnebí dorůstají neustále samy od sebe. Lidskou společnost, má-li trvat, musí...

Nedotknutelná čísla?

Může výsledek klinického vyšetření ublížit nemocnému? Neměl by, vždyť smyslem vyšetření je poskytnout informaci, která umožní správnou léčbu....

Rekordní kosmická částice

Jak známo ze školních lavic, přítomnost radioaktivního nebo Roentgenova záření se nejdříve zjišťovala pomocí elektroskopu –...

Viklany – pozoruhodné přírodní památky

Málokteré kamenné hříčky přírody se odedávna těší takové pozornosti jako viklany. Většinou jde o oblé bloky nebo balvany spočívající jen malou...

Kvantová houba?

Křemík – Si (silicium) je po kyslíku nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Přirozeně se vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách, oxidech a jim...

Přenosy fetálních vaječníků a vajíček v léčení neplodnosti ženy

Ve velké Británii probíhá pod patronací Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) diskuse k etické stránce použití přenosu vaječníku...

Aktuality

Kolik váží duše

Čas od času se objeví výzkumník, který tvrdí, že v okamžiku smrti se změní váha mrtvého lidského těla a že tento jev je pravděpodobně způsoben...

Nový měsíc

Fotografie a spektrální mapy ze sondy Galileo, které NASA zveřejnila koncem března, ukazují nepatrný měsíček (viz nejmenší objekt na obr., v pravé...

Masivní černé díry a vznik galaktického magnetického pole

Původ galaktického magnetického pole je již dlouhou dobu pro teoretické fyziky hádankou. Modely založené na standardní teorii dynama mají řadu...

Howard M. Temin /1934–1994/

9. února 1994 zemřel na adenokarcinom plic profesor onkologie na Wisconsinské univerzitě, virolog Howard M. Temin. Jeho „boj proti všem“ krásně...

Potomci a předchůdci Lucy

V paleontologii člověka převažuje počet názorů a interpretací nad počtem nalezených fosilií. William H. Kimbel a Donald C. Johanson z Ústavu původu...

Přežije québecká věda separaci?

Québec čeká referendum o případném oddělení. Rizika rozdělení závisejí na tom, jak moc bude oddělený Québec, tvrdí John Maddox. (Jak je vidět, vědu...

Nesahejte na klávesnicianeb co je větší riziko pro lidstvo?

Existuje asi 1 000 asteroidů s poloměrem přes 1,5 km, jejichž dráha kříží dráhu zemskou. Dosud je jich identifikováno asi padesát. Kolize...